31 Đôi Dây Thần Kinh Tủy Sống

     
Các dây thần kinh tua sống cấu tạo gồm nhị rễ: rễ trước là rễ vận động, rễ sau là rễ cảm giác, có thân tế bào cảm giác nằm ở hạch tua

Mỗi người có tất cả 31 song dây thần kinh gai sống

8 Đôi dây thần kinh gai sống cổ.Bạn đã xem: 31 đôi rễ thần kinh tủy sống

12 Đôi dây thần kinh tua sống ngực.

Bạn đang xem: 31 đôi dây thần kinh tủy sống

5 Đôi dây thần kinh sợi sống thắt lưng.

5 Đôi dây thần kinh sợi sống cùng.

1 Đôi dây thần kinh sợi sống cụt.


*

Hình. Các dây thần kinh tua sống

Các dây thần kinh tua sống cấu tạo gồm nhị rễ: rễ trước là rễ vận động, rễ sau là rễ cảm giác, có thân tế bào cảm giác nằm ở hạch gai. Hai rễ họp lại thành dây thần kinh tua sống đi qua lỗ gian đốt sống phân tách thành nhị nhánh chính:

Nhánh sau chi phối cảm giác và vận động cho vùng lưng

Nhánh trước bỏ ra phối cảm giác và vận động cho phần trước thân mình và tứ chi.

Một số nhánh trước của dây thần kinh gai sống đan chéo nhau tạo thành đám rối thần gớm như: dấm rối thần khiếp cổ, đám rối thần kinh cánh tay và đám rối thần gớm thắt lưng cùng. Trong phạm vi bài này chỉ đề cập đến nhị đám rối thần khiếp cánh tay và đám rối thần ghê thắt sống lưng cùng.

Đám rối thần khiếp cánh tay

Đám rối thần ghê cánh tay bởi nhánh trước của các dây thần kinh sợi sống từ cổ 5 đến ngực 1 tạo thành, nằm ở trong hố nách. Cho ra các nhánh mặt và 7 nhánh tận cùng để đưa ra phối cảm giác và vân động cho chi trên và vùng vai và ngực.


*

Hình. Những dây thần kinh chi trên

1. Đám rối thần gớm cánh tay 2. Dây thần kinh trụ 3. Dây thần kinh giữa 4. Rễ thần kinh quay

Dây thần gớm nách

Là dây thần kinhhỗn hợp từ hố nách trải qua lỗ tứ giác vận động cho cơ delta và cảm giác da vùng cùng vai.

Dây thần kinh quay

Là dây thần khiếp hỗn hợp. Có nhiệm vụ cảm giác đến mặt sau cánh tay, cẳng tay và nửa ngoài mu bàn tay. Bỏ ra phối vận động đến các cơ vùng cánh tay sau và vùng cẳng tay sau để thực hiện động tác duỗi cẳng tay, bàn tay và ngữa bàn tay. Khi bị tổn thương tùy mức tổn yêu thương cao tốt thấp mà có các triệu chứng lâm sàng khác nhau như: bàn tay cổ cò, bàn tay rủ.

Dây thần tởm cơ bì

Dây thần ghê giữa

Là dây thần ghê hỗn hợp. Có nhiệm vụ cảm giác cho ba phần tư ngoài gan bàn tay và ngón tay. Chi phối vận động mang đến các cơ vùng cẳng tay trước ngoại trừ cơ gấp cổ tay trụ và nhị bó vào cơ gấp sâu các ngón tay, cơ đối ngón cái, cơ dạng ngắn ngón cái, một nửa cơ gấp ngắn ngón cái, để thực hiện động tác gấp và sấp bàn tay, đối ngón cái và gấp các dốt ngón giữa và đốt ngón xa.

Xem thêm: “I Have Just Passed My English Proficiency Test, “ I Have Just Passed My English Proficiency Test

Dây thần khiếp trụ

Là dây thần khiếp hỗn hợp. Có nhiệm vụ cảm giác mang lại mặt nửa vào mu bàn tay. Phần vào gan bàn tay và 1 ngón rưỡi gan ngón tay (ngón út và nửa trong ngón trỏ). Chi phối vận động đến cơ gấp cổ tay trụ và hai bó vào cơ gấp sâu các ngón tay, các cơ gian cốt, cơ giun, các cơ mô út, cơ gấp ngắn ngón cái (một nửa) và khép ngón cái, để thực hiện động tác gấp đốt ngón gần và dạng khép các ngón tay.

Dây thần tởm bì cánh tay trong

Là dây thần ghê cảm giác solo thuần bỏ ra phối cảm giác mặt vào cánh tay.

Dây thần ghê bì cẳng tay trong

Là dây thần kinh cảm giác đơn thuần chi phối cảm giác mặt trong cẳng tay.

Đám rối thần gớm thắt sống lưng cùng

Đám rối thần tởm thắt sống lưng cùng là đám rối thần gớm quan trọng bỏ ra phối thần ghê cho đưa ra dưới, thành lập ở vùng sau phúc mạc và chậu hông. Do sự họp lại của nhánh trước các dây thần kinh tua sống từ thắt lưng 1 – đến cùng 3. Mang lại nhiều nhánh quan trọng vào đó quan tiền trọng là các dây thần ghê bịt, đùi và ngồi.

Dây thần tởm bịt

Từ chậu hông ra đi lỗ bịt bỏ ra phối đến các cơ quần thể đùi trong, để thực hiện động tác khép đùi và cảm giác một phần domain authority mặt trong đùi

Dây thần khiếp đùi

Đi theo cơ thắt sườn lưng chậu qua dây chằng bẹn đến tam giác đùi chia những nhánh vận động cho cơ vùng đùi trước (duỗi cẳng chân) và cảm giác mặt trước đùi và mặt vào cẳng chân.

Dây thần khiếp ngồi

Dây thần khiếp hỗn hợp, lớn nhất cơ thể. Dây thần gớm ngồi thật sự là bởi sự họp lại của nhị dây thần khiếp là Dây thần gớm chày và dây thần khiếp mác phổ biến trong một bao xơ chung.

Đường đi: từ chậu hông dây thần gớm ngồi trải qua khuyết ngồi lớn, dưới cơ hình lê đến vùng mông. Sau đó có hướng đi chếch xuống dưới ra ngoài, nằm giữa cơ mông lớn ở nông các cơ sinh đôi trên, cơ bịt trong, cơ sinh song dưới, cơ vuông đùi ở sâu để xuống đùi. Từ nếp lằn mông, dây thần gớm ngồi chạy thẳng xuống dưới, được đầu dài cơ nhị đầu bắt chéo ở nông, phía sâu là cơ khép lớn đến đỉnh hố kheo phân tách thành nhị nhánh tận cùng là dây thần khiếp chày và dây thần ghê mác chung. Trên đường đi cho các nhánh vận đoộng mang lại các cơ vùng đùi sau để thực hiện động tác gấp cẳng chân.

Dây thần ghê chày: dây thần ghê chày tiếp tục đường đi của dây thần gớm ngồi, từ hố khoeo đến các nhánh mặt vận động cho cơ tam đầu trải qua cung gân cơ dép vào lớp cơ sâu vùng cẳng chân sau, chia thành các nhánh vận động đến các cơ vùng này. Sau đó chạy vòng mắt cá trong chia thành nhì nhánh thần gớm gan chân trong và ngoài bỏ ra phối vận động và cảm giác cơ domain authority vùng gan bàn chân. Dây thần gớm chày là dây thần tởm có nhiệm vụ gấp gan bàn chân, chuyển phiên trong bàn chân và gấp ngón chân


*

Hình. Các dây thần kinh đưa ra dưới

1. Dây thần kinh mác sâu 2. Dây thần kinh đùi 3. Dây thần kinh ngồi 4. Dây thần tởm chày

Dây thần kinh mác chung: dây thần kinh mác thông thường từ đỉnh hố kheo chạy song song bờ vào cơ nhị đầu vòng lấy đầu bên trên xương mác, đến vùng cẳng chân trước chia làm nhì nhánh là dây thần tởm mác nông và dây thần khiếp mác sâu.

Dây thần kinh mác nông: chạy xuống khu vực cơ cẳng chân ngoài chi phối vận động mang lại cơ mác dài và ngắn và cảm giác domain authority phần ngoài cẳng chân và một phần bên phía trong da mu bàn chân.

Xem thêm: Tài Liệu Giáo Án Tiếng Anh Thí Điểm Lớp 7 Cả Năm (Full), Tài Liệu Giáo Án Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm (Full)

Dây thần gớm mác sâu: trải qua vách gian cơ đến khu vực cơ cẳng chân trước đưa ra phối vận động đến các cơ khu vực trước cẳng chân sau đó đến mu chân đưa ra phối vận động cho cơ duỗi ngắn ngón chân.