Arrive In Và Arrive At

     

Cùng 4Life English Center (maybomnuocchuachay.vn) học tập ngay cấu trúc Arrive trong giờ Anh để có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi nhé!


*

Cấu trúc Arrive

1. Cấu tạo Arrive trong tiếng Anh

1.1. Arrive on

Dùng arrive on đi cùng với tên trang bị trong tuần, ngày của tháng

Ví dụ:

I am arriving on september 15I am arriving on monday

1.2. Arrive at

Dùng với các địa điểm nhỏ như: airport tuyệt restaurant

Ví dụ:

When she arrived at the pub, it was already closedThe scene in which Robyn arrives at the factory for the first time.Bạn đã xem: Arrive at cùng arrive in

Dùng với 1 thời điểm xác định

The court will arrive at a final decision next weekI am arriving at 5 o’clock (at noon, at midnight)

1.3. Arrive in

Dùng với các vị trí lớn như: City, country

Ví dụ: She will arrive in London today.

Bạn đang xem: Arrive in và arrive at

Dùng với mốc thời hạn Tháng/ Năm/Mùa những năm (2020 / November/ Spring)

Ví dụ:

The first immigrants arrived in 1947.My friends arrived in June.The first migrating birds arrive in early spring.

2. Một số để ý khi sử dụng kết cấu Arrive

Không sử dụng giới trường đoản cú đi với home

Ví dụ: When I finally arrive home, all I want to vì chưng is sleep.

Không thực hiện giới từ lúc sau arrive là trạng từ bỏ chỉ thời gian (yesterday, next week, last year, tomorrow)

Ví dụ:

They arrive next weekThey arrived last year

Động từ bỏ arrive không khi nào đi với giới tự to:

Ví dụ:

Sai: She meets them at an inn before they arrive to the house.Đúng: She meets them at an inn before they arrive at the house.

Xem thêm: Mẫu Kế Hoạch Chi Tiêu Gia Đình, 3 Bước Lên Kế Hoạch Chi Tiêu Cá Nhân

3. Bài xích tập áp dụng và đáp án

At, atIn, atOn, in

2. We arrived home __.

At yesterdayOn yesterdayYesterday

3. My quái vật arrived early __ JFK Airport.

AtOnIn

4. What time are you going to lớn arrive __ Paris?

InOnAt

5. Susan arrived _ the Hilton __ 9:00pm.

Xem thêm: Vòng 4 Trạng Cờ Đất Việt Khu Vực Miền Trung, Vòng 1, Trạng Cờ Đất Việt Khu Vực Miền Trung, Vòng 1

In, atOn, inAt, at

6. What time did Mayuko arrive _ Japan?

OnInAtAt, inOn, inIn, in

8. I’ll be arriving __ Friday and leaving the following Thursday.

AtOnIn

Bài tập

In, atYesterdayAtInAt, atInIn, inOn
*

Bài tập vận dụng và đáp án

Trên đó là tất cả những kiến thức về cấu trúc Arrive nhưng mà 4Life English Center (maybomnuocchuachay.vn) muốn share với những bạn. Hi vọng đã giúp các bạn hiểu cặn kẽ hơn về giới từ Arrive nhé!