Bài 10 Trang 12 Sgk Hình Học 10

     

Cho ba lực(​​overrightarrowF_1 =overrightarrowMA ,​​overrightarrowF_2 =overrightarrowMB ,​​overrightarrowF_3 =overrightarrowMC )cùng tác động vào một vật tại điểm(M) và vật đứng yên.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 12 sgk hình học 10

Cho biết độ mạnh của(​​overrightarrowF_1,overrightarrowF_2 )đều là(100N)và(widehatAMB=60^o). Tìm độ mạnh và vị trí hướng của lực(overrightarrowF_3 ).


Ta có(overrightarrowMA+overrightarrowMB=overrightarrowMD)với(D)là đỉnh của hình bình hành(MADB).

Vì 3 lực(​​overrightarrowF_1,overrightarrowF_2 ,overrightarrowF_3)cùng tác động ảnh hưởng vào vật làm vật đứng lặng nên

(​​overrightarrowF_1​​+overrightarrowF_2+​​overrightarrowF_3=​​overrightarrow0\ Leftrightarrow overrightarrowMA+overrightarrowMB +overrightarrowMC=overrightarrow0\ Leftrightarrow overrightarrowMD+overrightarrowMC=overrightarrow0)

( Leftrightarrow M)là trung điểm của(CD).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Dòng Điện Xoay Chiều Lý 12 Có Lời Giải Và Đáp Án ( Rất Hay)

Trên tia đối của tia(MD), lấy điểm (C)sao cho(MD=MC).

*

Khi đó(overrightarrowF_3 )có độ mạnh bằng(MD)và ngược hướng với(overrightarrowMD )

Gọi (O)là giao điểm của (AB)và (MD). Khi ấy (O)là trọng điểm của hình bình hành(ADBM)

Xét (DeltaAMB)có: (MA=MB)và (widehatAMB=60^o)nên (DeltaAMB) đều .

Xem thêm: By Appearing On The Soap Powder Commercials, She Became A, How Do You Say _____ Name A

Suy ra(MO ot AB)

Suy ra(MO=MA.sin60^o=100.dfracsqrt32=50sqrt3,(N))

Ta có:(left|overrightarrowF_3 ight|=MD=2MO=2.50sqrt3=100sqrt3, (N))

Vậy(overrightarrowF_3 )có độ mạnh bằng(100sqrt3,N)vàngược phía với(overrightarrowMD )trong đó(D)là đỉnh của hình bình hành(MADB).

Ghi nhớ:

Quy tắc hình bình hành: ví như ABCD là hình bình hành thì:

(overrightarrowAB+overrightarrowAD=overrightarrowAC)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 2: Tổng và hiệu của hai vecto khác • Giải bài bác 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại đoạn... • Giải bài xích 2 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến hình bình... • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 minh chứng rằng đối... • Giải bài xích 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tam giácABC. Bên... • Giải bài xích 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến tam giác... • Giải bài bác 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài xích 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 hội chứng minh... • Giải bài bác 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 đến ba...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Cách làm lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài sau