Bài 11 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 74

     

Tính độ dài những cạnh của hình thang cân(ABCD) trên giấy kẻ ô vuông (h.30, độ nhiều năm của cạnh ô vuông là (1cm)).

*


kimsa88
cf68