Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1

     

(dfrac - 27.dfrac218 = dfrac - 2.217.8 =dfrac - 2.3.77.2.4)(= dfrac - 1.31.4 = - dfrac34.) 
Bạn đang xem: Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1

LG b

(displaystyle,,0,24. - 15 over 4)

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết nhân, phân tách hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải đưa ra tiết:

(0,24.dfrac - 154 = dfrac24100.dfrac - 154 )( = dfrac6.425.4.dfrac - 154)(= dfrac625.dfrac - 154= dfrac6.left( - 15 ight)25.4)

(= dfrac3.2.5.( - 3)5.5.2.2 )( = dfrac3.left( - 3 ight)5.2 = dfrac - 910.)


LG c

(displaystyle,,left( - 2 ight).left( - 7 over 12 ight)) 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm nhân, chia hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(left( - 2 ight).left( - dfrac712 ight) = dfrac - 2.left( - 7 ight)12 )( = dfrac2.72.6)(= dfrac1.71.6 = dfrac76 = 1dfrac16.)


LG d

(displaystyle,,left( - 3 over 25 ight):6) 

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhân, phân chia hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải đưa ra tiết:

(left( - dfrac325 ight):6; = dfrac - 325.dfrac16 = dfrac - 325.6 )( = dfrac - 325.2.3)(= dfrac - 125.2 = - dfrac150)

maybomnuocchuachay.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 428 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: Tiếng Anh 8 Unit 6: Skills 1 Unit 6 Lớp 8 » Skills 1 » Unit 6

*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp maybomnuocchuachay.vn


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Lý 11, Vật Lý Lớp 11, Vật Lí Lớp 11

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.