Bài 15 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 51

     

a) Vẽ thứ thị của các hàm số(y=2x;y=2x+5;y=-dfrac23x)và(y=-dfrac23x+5 )

trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) tứ đường trực tiếp trên giảm nhau chế tạo ra thành tứ giác OABC (O là nơi bắt đầu tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? vì sao ?
Bạn đang xem: Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x+5 )là một mặt đường thẳng trải qua hai điểm bao gồm tọa độ((0;5)) và ((3;3)).
*Xem thêm: Cấu Trúc Object Đi Với Giới Từ Gì, Object Là Gì

Vì mặt đường thẳng(y=2x) song song với mặt đường thẳng(y=2x+5) và đường thẳng(y=-dfrac23x) tuy vậy song với đường thẳng(y=-dfrac23x+5) buộc phải tứ giác
Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) khác • Giải bài bác 15 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ gia dụng thị của... • Giải bài xích 16 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ thiết bị thị của... • Giải bài 17 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ trang bị thị của... • Giải bài bác 18 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Biết rằng... • Giải bài xích 19 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đồ thị của hàm...


Xem thêm: Tổng Hợp Trọn Bộ Các Bài Toán Lớp 3 Có Lời Giải, 30 Bài Toán Có Lời Văn Lớp 3 (Có Đáp Án)

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học 9