BÀI 15 TRANG 34 SGK TOÁN 7 TẬP 2

     

(dfrac53x^2y;,,,xy^2;,,, - dfrac12x^2y;,, - 2xy^2;,,,x^2y;)

(dfrac14xy^2;,,,,, - dfrac25x^2y;,,,,,xy). 
Bạn đang xem: Bài 15 trang 34 sgk toán 7 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng định nghĩa: Hai 1-1 thức đồng dạng là hai 1-1 thức có thông số khác không và bao gồm cùng phần biến.

Chú ý: Mọi số khác (0) được xem như là đơn thức đồng dạng cùng với nhau.


Lời giải bỏ ra tiết

Các nhóm solo thức đồng dạng là:

Nhóm 1: (dfrac53x^2y;,, - dfrac12x^2y;,,,x^2y;,,, - dfrac25x^2y)

Nhóm 2: (xy^2;,,, - 2xy^2;,,,dfrac14xy^2)

Còn lại đối kháng thức (xy) không đồng dạng với các đơn thức đã cho. 

(Nhóm 1: bao gồm cùng phần biến hóa là (x^2y), đội 2 tất cả cùng phần thay đổi là (xy^2)) 

maybomnuocchuachay.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: 47 Cách Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh (Dễ Thuộc), 47 Cách Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp maybomnuocchuachay.vn
Xem thêm: Đáp Án Môn Lịch Sử Mã Đề Sử 310 Thpt Quốc Gia 2021, Mã Đề 310

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.