Bài 18 sgk toán 8 tập 2 trang 68

     

Tam giác(ABC) có(AB = 5cm,, AC = 6cm) và(BC = 7cm.) Tia phân giác của góc(BAC) cắt cạnh(BC) tại(E.) Tính những đoạn(EB, ,EC.)
Bạn đang xem: Bài 18 sgk toán 8 tập 2 trang 68

Hướng dẫn:

Trong tam giác, mặt đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối diện thành nhị đoạn trực tiếp tỉ lệ với nhì cạnh kề nhị đoạn ấy.

Áp dụng: tính chất dãy tỉ số bằng nhau:(dfrac a b =dfrac c d =dfrac a+cb+d)

*

( riangleABC) có:(AE)là đường phân giác của(widehatBAC) (giả thiết)(Rightarrow dfracEBEC = dfracABAC)(tính hóa học đường phân giác)(Rightarrow dfracEBAB = dfracECAC)Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta được:(dfracEBAB = dfracECAC = dfracEB + ECAB + AC = dfracBCAB + AC \ Rightarrow EB = dfracAB.BCAB + AC = dfrac5.76 + 5 = dfrac3511 = 3,18 ,, (cm))Ta có:(BE + EC = BC \ Rightarrow EC = BC - BE = 7 - 3,18 = 3,82 ,, (cm))Vậy(EB = 3,18 cm; , EC = 3,82 cm)


*

Tham khảo lời giải các bài tập luyện tập (trang 68) khác • Giải bài 18 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC)... • Giải bài xích 19 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến hình thang(ABCD... • Giải bài trăng tròn trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại hình thang(ABCD... • Giải bài bác 21 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 a) mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài xích 22 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Hình 27 cho biết...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 68)
• Giải bài bác 18 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 19 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 20 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 22 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2018 Quảng Ngãi Năm 2018, Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Vào Lớp 10 Năm Học 2018

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Xem Phim Vũ Điệu Tuổi Trẻ Tập 7 Vietsub )Cheer Up! / Sassy Go Go(2015)

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12