BÀI 2 TRANG 9 SGK TOÁN 10

     

Giải bài bác 2 trang 9 SGK Đại số 10. Xét tính phải trái của từng mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 9 sgk toán 10


LG a

Xét tính phải trái của mỗi mệnh đề sau cùng phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

(1794) phân chia hết mang lại (3);

Phương pháp giải:

Một mệnh đề xúc tích (gọi tắt là mệnh đề) là một trong những câu xác minh đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu xác minh đúng gọi là 1 trong những mệnh đề đúng. Một câu xác định sai call là mệnh đề sai. Một mệnh đề thiết yếu vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề lấp định: Để bao phủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ bỏ "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Lời giải chi tiết:

(1794) phân tách hết mang lại (3)

Vì: số (1794) có tổng các chữ số là: (1+7+9+4=21) phân tách hết cho 3 nên đấy là 1 mệnh đề đúng.

Mệnh đề lấp định của mệnh đề a) là: "(1794) không chia hết cho (3)".

LG b

(sqrt 2) là một vài hữu tỉ;

Phương pháp giải:

Một mệnh đề xúc tích (gọi tắt là mệnh đề) là một câu xác định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu xác minh đúng gọi là 1 trong mệnh đề đúng. Một câu xác định sai điện thoại tư vấn là mệnh đề sai. Một mệnh đề cần thiết vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề bao phủ định: Để lấp định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Xem thêm: Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 Unit 18 Lesson 1 Trang 52, Tiếng Anh Lớp 4 Unit 18 Lesson 1 Trang 52

Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt 2) là một số trong những hữu tỉ

Đây là một mệnh đề sai vì (sqrt 2) là một số vô tỷ.

Mệnh đề che định của mệnh đề b) là: "(sqrt2) không phải là một số hữu tỉ".

LG c

(π Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một trong câu xác minh đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một trong mệnh đề đúng. Một câu xác minh sai call là mệnh đề sai. Một mệnh đề quan yếu vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề bao phủ định: Để bao phủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) tự "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

(π 

LG d

(|-125|≤0).

Phương pháp giải:

Một mệnh đề súc tích (gọi tắt là mệnh đề) là một trong câu khẳng định đúng hoặc một câu xác minh sai. Một câu xác minh đúng gọi là 1 trong những mệnh đề đúng. Một câu xác định sai điện thoại tư vấn là mệnh đề sai. Một mệnh đề tất yêu vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề phủ định: Để tủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) tự "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Xem thêm: Bài Tập Tổ Hợp Xác Suất Lớp 11 Nâng Cao ), Chuyên Đề Tổ Hợp Xác Suất 11 Nâng Cao

Lời giải đưa ra tiết:

(|-125|≤0) là 1 trong mệnh đề không nên vì: (|-125| = 125 >0)

Mệnh đề che định của mệnh đề d) là: "(|-125|>0)".


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + maybomnuocchuachay.vn"Ví dụ: "Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10 maybomnuocchuachay.vn"