Bài 24 Trang 38 Sgk Toán 7 Tập 2

     

Ở Đà Lạt, giá apple là(x(đ/kg)) với giá nho là(y(đ/kg).) Hãy viết biểu thức đại số biểu hiện số tiền mua:

kimsa88
cf68