BÀI 25 TRANG 47 SGK TOÁN 8 TẬP 1

     

- Quy tắc: ao ước cộng hai phân thức tất cả mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu mã thức rồi cộng những phân thức gồm cùng mẫu thức vừa tìm được.

Bạn đang xem: Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 1

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,MTC = 10x^2y^3 cr & 5 over 2x^2y + 3 over 5xy^2 + x over y^3 cr & = 5.5y^2 over 2x^2y.5y^2 + 3.2xy over 5xy^2.2xy + x.10x^2 over y^3.10x^2 cr & = 25y^2 over 10x^2y^3 + 6xy over 10x^2y^3 + 10x^3 over 10x^2y^3 cr & = 25y^2 + 6xy + 10x^3 over 10x^2y^3 cr )

LG b.

(dfracx + 12x + 6 + dfrac2x + 3xleft( x + 3 ight))

Phương pháp giải:

Áp dụng

- Quy tắc đổi dấu

(dfracAB = dfrac - A - B)

- Quy tắc: ý muốn cộng nhị phân thức bao gồm mẫu thức khác nhau ta quy đồng chủng loại thức rồi cộng những phân thức có cùng mẫu thức vừa search được.

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,MTC = 2xleft( x + 3 ight) cr & x + 1 over 2x + 6 + 2x + 3 over xleft( x + 3 ight) cr & = x + 1 over 2left( x + 3 ight) + 2x + 3 over xleft( x + 3 ight) cr & = xleft( x + 1 ight) over 2xleft( x + 3 ight) + 2left( 2x + 3 ight) over 2xleft( x + 3 ight) cr & = x^2 + x over 2xleft( x + 3 ight) + 4x + 6 over 2xleft( x + 3 ight) cr & = x^2 + x + 4x + 6 over 2xleft( x + 3 ight) cr & = x^2 + 5x + 6 over 2xleft( x + 3 ight) cr & = x^2 + 2x + 3x + 6 over 2xleft( x + 3 ight) cr & = xleft( x + 2 ight) + 3left( x + 2 ight) over 2xleft( x + 3 ight) cr & = left( x + 2 ight)left( x + 3 ight) over 2xleft( x + 3 ight) = x + 2 over 2x cr )

LG c.

(dfrac3x + 5x^2 - 5x + dfrac25 - x25 - 5x)

Phương pháp giải:

Áp dụng

- Quy tắc đổi dấu

(dfracAB = dfrac - A - B)

- Quy tắc: ao ước cộng nhì phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng chủng loại thức rồi cộng những phân thức bao gồm cùng chủng loại thức vừa tìm kiếm được.

Xem thêm: Phượng Hoàng Vô Song Tập 91, Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,MTC = 5xleft( x - 5 ight) cr & 3x + 5 over x^2 - 5x + 25 - x over 25 - 5x cr & = 3x + 5 over x^2 - 5x + - left( 25 - x ight) over - left( 25 - 5x ight)cr& = 3x + 5 over x^2 - 5x + x - 25 over 5x - 25 cr & = 3x + 5 over xleft( x - 5 ight) + x - 25 over 5left( x - 5 ight) cr & = 5left( 3x + 5 ight) over 5xleft( x - 5 ight) + xleft( x - 25 ight) over 5xleft( x - 5 ight) cr & = 15x + 25 over 5xleft( x - 5 ight) + x^2 - 25x over 5xleft( x - 5 ight) cr & = 15x + 25 + x^2 - 25x over 5xleft( x - 5 ight) cr & = x^2 - 10x + 25 over 5xleft( x - 5 ight) cr & = x^2 - 2.x.5 + 5^2 over 5xleft( x - 5 ight) cr & = left( x - 5 ight)^2 over 5xleft( x - 5 ight) = x - 5 over 5x cr )

LG d.

(x^2 + dfracx^4 + 11 - x^2 + 1)

Phương pháp giải:

Áp dụng

- Quy tắc thay đổi dấu

(dfracAB = dfrac - A - B)

- Quy tắc: ước ao cộng nhị phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu mã thức rồi cộng những phân thức gồm cùng chủng loại thức vừa kiếm tìm được.

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,MTC = 1 - x^2 cr & x^2 + x^4 + 1 over 1 - x^2 + 1 cr & = 1 + mx^2 + x^4 + 1 over 1 - x^2 cr & = left( 1 + x^2 ight)left( 1 - x^2 ight) over 1 - x^2 + x^4 + 1 over 1 - x^2 cr & = 1 - x^4 over 1 - x^2 + x^4 + 1 over 1 - x^2 cr & = 1 - x^4 + x^4 + 1 over 1 - x^2 = 2 over 1 - x^2 cr )

LG e.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng Bằng Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng

(dfrac4x^2 - 3x + 17x^3 - 1 + dfrac2x - 1x^2 + x + 1 + dfrac61 - x)

Phương pháp giải:

Áp dụng

- Quy tắc thay đổi dấu

(dfracAB = dfrac - A - B)

- Quy tắc: ao ước cộng nhì phân thức gồm mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng những phân thức bao gồm cùng chủng loại thức vừa tìm được.

( dfracAB+dfracCD=dfracADBD+dfracCBDB=dfracAD+BCBD)

Lời giải chi tiết:

*


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + maybomnuocchuachay.vn"Ví dụ: "Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 maybomnuocchuachay.vn"