BÀI 29 TRANG 22 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Bạn tô giải phương trình (dfracx^2 - 5xx - 5 = 5,,,,,left( 1 ight)) như sau:

(1) ( ⇔x^2 - 5x = 5left( x - 5 ight))

(⇔x^2 - 5x = 5x - 25)

(⇔x^2 - 10x + 25 = 0)

(⇔left( x - 5 ight)^2 = 0)

(⇔x = 5)

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân nhị vế cùng với biểu thức (x – 5) có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn gàng vế trái như sau:

(1) ( ⇔dfracxleft( x - 5 ight)x - 5 = 5 Leftrightarrow x = 5)

Hãy cho biết ý con kiến của em về hai giải thuật trên.

Bạn đang xem: Bài 29 trang 22 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Giải phương trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Quy đồng chủng loại hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Xem thêm: Cơ Quan Có Chức Năng Lập Hiến Lập Pháp, Cơ Quan Lập Pháp Là Gì

Trong những giá trị của ẩn tìm được ở cách 3, các giá trị thỏa mãn điều khiếu nại xác định đó là các nghiệm của phương trình đã cho.


Lời giải bỏ ra tiết

+ Trong cách giải của chúng ta Sơn bao gồm ghi

(1) ⇔ (x^2 - 5x = 5left( x - 5 ight))

Cách làm của chúng ta Sơn không nên khi chưa đặt ĐKXĐ của phương trình đang nhân cả hai vế của phương trình với ((x-5))

+ Trong bí quyết giải của Hà gồm ghi

(1) ( ⇔dfracxleft( x - 5 ight)x - 5 = 5 Leftrightarrow x = 5)

Cách làm của công ty Hà sai ở vị trí chưa search ĐKXĐ của phương trình đã phân tách cả tử và mẫu của vế trái đến ((x - 5)).

Xem thêm: Bộ Đề Thi Olympic Môn Tiếng Việt Lớp 3 Qua Các Năm, Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 3 (19 Vòng)

Tóm lại cả hai biện pháp giải phần lớn sai ngơi nghỉ chỗ không kiếm ĐKXĐ lúc giải phương trình cất ẩn ngơi nghỉ mẫu.

Cách giải đúng:

ĐKXĐ: (x e5)

(eqalign và x^2 - 5x over x - 5 = 5 cr & Leftrightarrow x^2 - 5x over x - 5 = 5left( x - 5 ight) over x - 5 cr và Rightarrow x^2 - 5x = 5left( x - 5 ight) cr và Leftrightarrow xleft( x - 5 ight) - 5left( x - 5 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 5 ight)left( x - 5 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 5 ight)^2 = 0 cr và Leftrightarrow x - 5 = 0 cr và Leftrightarrow x = 5 ext (loại) cr )