Bài 29 Trang 40 Sgk Toán 7 Tập 2

     

Hướng dẫn giải bài §6. Cộng, trừ nhiều thức, chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài xích 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần đại số có trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 29 trang 40 sgk toán 7 tập 2


Lý thuyết

1. Cùng đa thức

Muốn cùng hai đa thức ta hoàn toàn có thể lần lượt triển khai các bước:

– Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

– Thu gọn những hạng tử đồng dạn (nếu có).

2. Trừ nhiều thức

Muốn trừ hai nhiều thức ta hoàn toàn có thể lần lượt tiến hành các bước:

– Viết các hạng tử của nhiều thức thứ nhất cùng với vệt của chúng.

– Viết tiếp những hạng tử của đa thức trang bị hai với vệt ngược lại.

– Thu gọn những hạng tử đồng dạng (nếu có).

Xem thêm: Hung Thủ Giết 3 Mẹ Con Cô Giáo Hoa Bị Chặt Đầu, Thảm Kịch Của Gia Đình Một Cô Giáo Ở Cần Thơ

Dưới đấy là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy phát âm kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 39 sgk Toán 7 tập 2

Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.


Trả lời:

Ta gồm hai đa thức:

(A = 2x^2y^2-4x^3 + 7xy – 18)

(B = x^3y + x^2y^2 – 15xy + 1)

*

Vậy đa thức (3x^2y^2 – 8xy – 4x^3 + x^3y – 17) là tổng của hai đa thức (A) cùng ( B).

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Viết hai nhiều thức rồi tính hiệu của chúng.

Trả lời:

Ta tất cả hai nhiều thức:


(C = 12x^5 + 3y^4 – 7x^3y + 2xy – 10)

(D = x^5 – y^4 + x^2y + 9xy + 2)

*

Vậy đa thức (11x^5 + 4y^4 – 7x^3y – 7xy – x^2y – 12) là hiệu của hai nhiều thức (C) với (D).

Xem thêm: 99 Câu Giao Tiếp Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

maybomnuocchuachay.vn giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2 của bài bác §6. Cộng, trừ đa thức vào chương IV – Biểu thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài bác 29 trang 40 sgk Toán 7 tập 2


Tính:


a) $(x + y) + (x – y);$

b) $(x + y) – (x – y)$.

Bài giải:

a) Ta có:

$(x + y) + (x – y) = x + y + x – y = 2x$

b) Ta có:


$(x + y) – (x – y) = x + y – x + y = 2y$

2. Giải bài bác 30 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của hai nhiều thức:

P = $x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3 và Q = $x^3$ + x$y^2 – xy – 6$

Bài giải:

Ta có:

$P + Q =$


= ($x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3) + ($x^3$ + x$y^2 – xy – 6$)

= $x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3 + $x^3$ + x$y^2$ – xy – 6 = $x^2$y + 2$x^3 – xy – 3$

Vậy $P + Q = x^2y + 2x^3 – xy – 3$

3. Giải bài xích 31 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 cùng N = 5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$

Tính $M + N; M – N; N – M$

Bài giải:

– Ta có:

M + N = (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1) + (5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$)

= 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 + 5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$

= xyz(3 + 1) + $x^2(5 – 3) + xy(5 – 5) – 1 + 3 – y$

= 4xyz + 2$x^2$ – y + 2

Vậy: $M + N = 4xyz + 2x^2 – y + 2$

– Ta có:

M – N = (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1) – (5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 – 5$x^2$ – xyz + 5xy – 3 + y

= xyz(3 – 1) – $x^2$(5 + 3) + xy(5 + 5) – 1 – 3 + y

= 2xyz – 8$x^2$ + 10xy + y – 4

Vậy: $M – N = 2xyz – 8x^2 + 10xy + y – 4$

– Ta có:

N – M = (5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1)

= 5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3$x^2$ – 5xy + 1

= $x^2$(5 + 3) + xyz(1 – 3) – xy(5 + 5) + 3 + 1 – y

= 8$x^2$ – 2xyz – 10xy – y + 4

Vậy: $N – M = 8x^2 – 2xyz – 10xy – y + 4$

4. Giải bài 32 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tìm nhiều thức p và nhiều thức Q, biết:

a) p. + ($x^2$ – 2$y^2$) = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1

b) Q – (5$x^2$ – xyz) = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5

Bài giải:

a) Ta có:

P + ($x^2$ – 2$y^2$) = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1

Suy ra phường = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1 – ($x^2$ – 2$y^2$)

= $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1 – $x^2$ + 2$y^2$

= 4$y^2$ – 1

Vậy $P = 4y^2 – 1$

b) Ta có:

Q – (5$x^2$ – xyz) = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5

Suy ra: Q = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5 + (5$x^2$ – xyz)

= xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5 + 5$x^2$ – xyz

= 7$x^2$ – 4xyz + xy + 5

Vậy $Q = 7x^2 – 4xyz + xy + 5$

5. Giải bài 33 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của hai đa thức:

a) M = $x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$ với N = 3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$

b) phường = $x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2 với Q = $x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$

Bài giải:

a) Ta có:

$M + N =$

= ($x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$) + (3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$)

= $x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$ + 3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$

= $x^2$y(1 – 1) + x$y^3$( 0,5 + 3) – $x^3$$y^2$(7,5 – 5,5) + $x^3$

= 3,5x$y^3$ – 2$x^3$$y^2$ + $x^3$

Vậy $M + N = 3,5xy^3 – 2x^3y^2 + x^3$

b) Ta có:

$P + Q =$

= ($x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2) + ($x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$)

= $x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2 + $x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$

= $x^5$ + xy + $y^2$(0,3 – 1,3) + $x^2$$y^3$(1 – 1) + 5 – 2

= $x^5$ – $y^2$ + xy + 3

Vậy $P + Q = x^5 – y^2 + xy + 3$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2!