BÀI 3 TRANG 10 SGK GIẢI TÍCH 12

     

Chứng minh rằng hàm số(y=dfracxx^2+1)đồng biến hóa trên khoảng(left( -1;,1 ight));nghịch đổi mới trên những khoảng(left( -infty ;,-1 ight))và (left( 1;,+infty ight)).

Bạn đang xem: Bài 3 trang 10 sgk giải tích 12


Tập xác định:(D=mathbbR).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Địa Lí 6 Học Kì 1 Có Đáp Án Năm 2020, Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 1 Có Đáp Án Năm 2020

(y"=dfracx^2+1-2x^2left( x^2+1 ight)^2=dfrac1-x^2left( x^2+1 ight)^2;, y"=0Leftrightarrow 1-x^2=0Leftrightarrow x=pm 1)

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm sốđồng biến hóa trên khoảng(left( -1;,1 ight));nghịch trở nên trên những khoảng(left( -infty ;,-1 ight))và(left( 1;,+infty ight)).

Xem thêm: Bài Văn Tả Quả Dưa Hấu Lop 5 Hay Ngắn Gọn, Top 10 Bài Tả Quả Dưa Hấu Ngắn Gọn

Ghi nhớ: Quy tắc xét tính 1-1 điệu của hàm số1. Tìm tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm những điểm(x_i,(i=1,2,...,n))mà tại đó đạo hàm bởi 0 hoặc không xác đinh.3. Sắp xếp những điểm(x_i)theo thứ tự tăng nhiều và lập bảng vươn lên là thiên.4. Nêu tóm lại về các khoảng đồng biến, nghịch vươn lên là của hàm số.


Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 1: Sự đồng biến, nghịch trở thành của hàm số khác • Giải bài bác 1 trang 9 – SGK môn Giải tích lớp 12 Xét sự đồng biến,... • Giải bài bác 2 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm những khoảng đơn... • Giải bài bác 3 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 minh chứng rằng hàm... • Giải bài xích 4 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh rằng hàm... • Giải bài bác 5 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng tỏ các bất...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ thiết bị thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, phương diện trụ, mặt mong - Hình học tập 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong không khí - Hình học tập 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 12
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch đổi mới của hàm số
• Giải bài xích 1 trang 9 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 2 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 3 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 4 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 5 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài tập SGK Toán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ thứ thị của hàm số Chương 1: Khối nhiều diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số lôgarit Chương 2: khía cạnh nón, phương diện trụ, mặt ước Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Chương 3: phương thức tọa độ trong không khí Chương 4: Số phức
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12