Bài 30 trang 19 sgk toán 6 tập 2

     

a) (dfrac11120) và (dfrac740) ; b) (dfrac24146) và (dfrac613) ;

c) (dfrac730,dfrac1360,dfrac-940) ; d) (dfrac1760,dfrac-518,dfrac-6490.) 
Bạn đang xem: Bài 30 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Quy tắc quy đồng chủng loại nhiểu phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với chủng loại dương ta làm như sau:

Bước 1: search bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng biện pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của từng phân số với vượt số phụ tương ứng. 
Xem thêm: Oncein The Uk The Book Will Definitely Win A Number Of Award

Lời giải bỏ ra tiết

a) (dfrac11120) và (dfrac740)

BCNN(120,40) = 120

Thừa số phụ trước tiên là: 120 : 120 = 1

Thừa số phụ thứ hai là: 120 : 40 = 3

Ta giữ nguyên phân số: (dfrac11120) 

(displaystyle 7 over 40 = 7.3 over 40.3 = 21 over 120);

b) (dfrac24146) và (dfrac613)

Rút gọn: (displaystyle 24 over 146 = 24:2 over 146:2 = 12 over 73)

Ta đi quy đồng chủng loại hai phân số sau: (dfrac1273) và (dfrac613)

(BCNN(73,13) =73.13= 949) bắt buộc mẫu số tầm thường là (949) 

Thừa số phụ đầu tiên là: 949 : 73 = 13

Thừa số phụ thiết bị hai là: 949 : 13 = 73

Ta có:

(displaystyle 12 over 73 = 12.13 over 73.13 = 156 over 949)

(displaystyle 6 over 13 = 6.73 over 13.73 = 438 over 949)

c) (dfrac730,dfrac1360,dfrac-940) ;

 Mẫu số phổ biến là BCNN(30,60,40) = 120

Thừa số phụ trước tiên là: 120 : 30 = 4

Thừa số phụ sản phẩm công nghệ hai là: 120 : 60 = 2

Thừa số phụ thứ tía là: 120 : 40 = 3

Ta có:

(eginarrayldfrac730 = dfrac7.430.4 = dfrac28120;\dfrac1360 = dfrac13.260.2 = dfrac26120;\dfrac - 940 = dfrac - 9.340.3 = dfrac - 27120.endarray)

Vậy ta được những phân số sau khoản thời gian quy đồng là: (dfrac28120,dfrac26120,dfrac-27120) ;

d) (dfrac1760,dfrac-518,dfrac-6490.)

Ta có: (60=2^2.3.5;18=2.3^2;90=2.3^2.5)

Mẫu số chung là (BCNN(60,18,90) = 2^2.3^2.5=180)

Thừa số phụ đầu tiên là: 180 : 60 = 3

Thừa số phụ đồ vật hai là: 180 : 18 = 10

Thừa số phụ thứ bố là: 180 : 90 = 2

Ta có: 

(eginarrayldfrac1760 = dfrac17.360.3 = dfrac51180;\dfrac - 518 = dfrac - 5.1018.10 = dfrac - 50180;\dfrac - 6490 = dfrac - 64.290.2 = dfrac - 128180.endarray)

Vậy ta được những phân số sau thời điểm quy đồng là: (dfrac51180,dfrac-50180,dfrac-128180).

Chú ý: Ở câu d các em có thể rút gọn gàng phân số (dfrac-6490) rồi mới quy đồng, kết quả vẫn ra giống như trên. 
Xem thêm: Ví Dụ Về Tam Đoạn Luận - Đề Tài “Tìm Hiểu “Suy Luận Tam Đoạn Luận”

Mẹo search đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + maybomnuocchuachay.vn"Ví dụ: "Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 maybomnuocchuachay.vn"