BÀI 4 TRANG 39 SGK TOÁN 10

     

Hàm số (y = f(x)) cùng với tập xác định (D) call là hàm số chẵn ví như : (forall x in D) thì ( - x in D) và (fleft( - x ight) = fleft( x ight)).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 39 sgk toán 10

Bạn sẽ xem: bài 4 trang 39 sgk toán 10

Hàm số (y = f(x)) với tập khẳng định (D ) gọi là hàm số lẻ nếu như : (forall x in D) thì ( - x in D) với (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Lời giải đưa ra tiết:

Tập khẳng định của (y = f(x) = |x|) là (D = mathbb R).

(∀x ∈mathbb R Rightarrow -x ∈mathbb R)

(f(- x) = |- x| = |x| = f(x))

Vậy hàm số (y = |x|) là hàm số chẵn.

LG b

 (y = (x + 2)^2)

Phương pháp giải:

Hàm số (y = f(x)) cùng với tập xác minh (D) gọi là hàm số chẵn nếu : (forall x in D) thì ( - x in D) và (fleft( - x ight) = fleft( x ight)).

Hàm số (y = f(x)) với tập xác định (D ) hotline là hàm số lẻ nếu như : (forall x in D) thì ( - x in D) cùng (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Lời giải chi tiết:

Tập xác định của (y = f(x) = (x + 2)^2) là (mathbb R).

Xem thêm: Phân Biệt A Number Of Và The Number Of Số Ít Hay Nhiều, Cách Sử Dụng A Number Of Trong Tiếng Anh

(forall x ∈mathbb R Rightarrow-x ∈mathbb R)

( f(- x) = (- x + 2)^2 )( = x^2– 4x + 4 = (x - 2)^2 )

(≠(x+2)^2 = f(x))

Mà ( - f(x) = -(x+2)^2) nên

(f(- x) = (x - 2)^2 ) (≠ -(x+2)^2 =- f(x))

LG c

(y = x^3 + x) ;

Phương pháp giải:

Hàm số (y = f(x)) cùng với tập xác định (D) hotline là hàm số chẵn nếu : (forall x in D) thì ( - x in D) và (fleft( - x ight) = fleft( x ight)).

Hàm số (y = f(x)) với tập xác định (D ) hotline là hàm số lẻ trường hợp : (forall x in D) thì ( - x in D) với (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Lời giải đưa ra tiết:

Tập xác định: (D =mathbb R), (forall x ∈ D Rightarrow -x ∈ D)

(f(– x) = (– x)^3 + (– x) = - x^3 - x ) (= - (x^3+ x) = – f(x))

Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

LG d

(y = x^2 + x + 1).

Phương pháp giải:

Hàm số (y = f(x)) cùng với tập xác định (D) điện thoại tư vấn là hàm số chẵn trường hợp : (forall x in D) thì ( - x in D) với (fleft( - x ight) = fleft( x ight)).

Xem thêm: Xem Phim Yêu Em Giữa Trời Xanh Tập 40 (Lồng Tiếng Htv7), Yêu Em Giữa Trời Xanh Tập 40 (Lồng Tiếng Htv7)

Hàm số (y = f(x)) cùng với tập xác minh (D ) gọi là hàm số lẻ nếu như : (forall x in D) thì ( - x in D) cùng (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Lời giải chi tiết:

Tập xác định: (D=mathbb R), (forall xin D Rightarrow -xin D)

(f(-x)=(-x)^2+(-x)+1) (=x^2-x+1 e f(x))

Lại bao gồm ( - fleft( x ight) = - left( x^2 + x + 1 ight) ) (= - x^2 - x - 1)

Nên (f(-x)=x^2-x+1 ) ( e - x^2 - x - 1 = -f(x) ) 

maybomnuocchuachay.vn


*

*

phân tách sẻChia sẻ Bình chọn: 4.3 bên trên 59 phiếu >> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay! Bài tiếp theo sau