BÀI 46 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Một người lái xe ô tô dự tính đi từ( A) đến(B) với vận tốc(48km/h.) Nhưng sau khoản thời gian đi được một giờ với vận tốc ấy, xe hơi bị tàu hỏa chắn mặt đường trong(10) phút. Vị đó, để kịp đến(B) đúng thời hạn đã định, fan đó nên tăng vận tốc thêm(6km/h.) Tính quãng đường(AB.)
Bạn đang xem: Bài 46 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) là độ lâu năm quãng đường(AB)((x > 0; km))Đoạn đường đi trong(1) giờ:(48km)Đoạn con đường còn lại:((x - 48) ,km)Thời gian dự tính là(dfracx - 4848) (giờ)Thời gian thực tế là(dfracx - 4848 + 6 = dfracx - 4854) (giờ)Nếu không biến thành tàu hỏa chắn đường trong(10) phút thì xe hơi sẽ mang lại sớm nên:(dfracx - 4848 - dfracx - 4854 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9(x - 48)432 - dfrac8(x - 48)432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9(x - 48) - 8(x - 48)432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9x - 432 - 8x + 384432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfracx - 48432 = dfrac16)(Leftrightarrow 6(x - 48) = 432)(Leftrightarrow 6x - 288 = 432)(Leftrightarrow 6x = 720)(Leftrightarrow x = 120)Vậy quãng đường(AB) dài(120 km)

Lưu ý: các bước giải phương trình cất phân thức bao gồm mẫu thức là hằng số:+ bước 1: Quy đồng mẫu mã hai vế+ bước 2: Khử mẫu+ bước 3: Chuyển những hạng tử cất ẩn sang một vế, những hằng số thanh lịch vế còn lại+ cách 4: Thu gọn với giải phương trình dìm được.


*

Tham khảo giải thuật các bài tập luyện tập (trang 31) khác • Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một vài tự nhiên có... • Giải bài xích 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm số tự nhiên và thoải mái có hai... • Giải bài bác 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tra cứu phân số gồm đồng... • Giải bài bác 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm bình chọn Toán... • Giải bài bác 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xí nghiệp kí hợp... • Giải bài bác 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người lái ô tô... • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An giữ hộ vào quỹ... • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm ngoái, tổng số dân... • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan tất cả một miếng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học tập 8


Xem thêm: Một Chữ Cũng Là Thầy Nửa Chữ Cũng Là Thầy, 3 Ý Nghĩa Câu

bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Niềm Tin Đã Mất Giọt Nước Mắt, Anh Chìm Sâu, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau

Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các