Bài 51 Trang 30 Sgk Toán 9 Tập 1

     

(dfrac3sqrt3+1;,,,dfrac2sqrt3-1;,,,dfrac2+sqrt32-sqrt3;,,,dfracb3+sqrtb;,,,dfracp2sqrtp-1.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng công thức trục căn thức nghỉ ngơi mẫu:

+ Với các biểu thức (A, B, C) nhưng (A ge 0) cùng (A e B^2), ta có:

( dfracCsqrt A pm B=dfracC(sqrt A mp sqrt B)A - B^2)


Lời giải đưa ra tiết

+ Ta có:

(dfrac3sqrt3+1=dfrac3(sqrt3-1)(sqrt3+1)(sqrt3-1)=dfrac3sqrt 3 - 3.1(sqrt 3)^2-1^2)

(=dfrac3sqrt 3 -33-1=dfrac3sqrt3-32).

Bạn đang xem: Bài 51 trang 30 sgk toán 9 tập 1

+ Ta có:

(dfrac2sqrt3-1=dfrac2(sqrt3+1)(sqrt3-1)(sqrt3+1)=dfrac2(sqrt 3 + 1)(sqrt 3)^2-1^2)

(=dfrac2(sqrt 3 + 1)3-1=dfrac2(sqrt3+1)2=sqrt3+1).

+ Ta có:

(dfrac2+sqrt32-sqrt3=dfrac(2+sqrt3).(2+sqrt 3)(2-sqrt3)(2+sqrt3)=dfrac(2+sqrt3)^22^2-(sqrt3)^2)

(=dfrac2^2+2.2.sqrt 3+(sqrt3)^24-3)

(=dfrac7+4sqrt 31=7+4sqrt3).

Xem thêm: Xem Bói Theo Ngày Sinh Ngày 4 Tháng 7 Năm 2021, Người Sinh 4 Tháng 7 Là Cung Hoàng Đạo Gì

+ Ta có:

(dfracb3+sqrtb=dfracb(3-sqrtb)(3+sqrtb)(3-sqrtb))

(=dfracb(3-sqrtb)3^2-(sqrt b)^2=dfracb(3-sqrtb)9-b;(b eq 9)).

Xem thêm: Eight Essential Components Of Communication, The Basic Elements Of The Communication Process

+ Ta có:

(dfracp2sqrtp-1=dfracp(2sqrtp+1)(2sqrtp-1)(2sqrtp+1))

(=dfrac2psqrtp+p(2sqrtp)^2-1^2) (=dfrac2psqrtp+p4p-1)

maybomnuocchuachay.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 153 phiếu
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp maybomnuocchuachay.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.