Bài 6 giải bài toán trên máy tính

     

Tổng hợp, Tóm tắt định hướng Tin học 10 ngắn gọn Sách mới (3 bộ) Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều. định hướng Tin học 10 được trình bày dễ hiểu, cầm lược nhất bám đít nội dung 3 bộ sách mới. Hi vọng sẽ giúp chúng ta hiểu bài xích và ghi nhớ loài kiến thức giỏi hơn.

Bạn đang xem: Bài 6 giải bài toán trên máy tính

Bộ tài liệu kim chỉ nan tin học tập 3 cỗ sách

Sách phương pháp diều

Sách mới lý thuyết Tin học tập 10 bài xích 6 ngắn nhất: Câu lệnh rẽ nhánh (Cánh diều) - chủ thể F

Sách kết nối tri thức

định hướng Tin 10 bài bác 6 kết nối tri thức: dữ liệu âm thanh với hình ảnh

Sách Chân trời sáng tạo

Đang cập nhật


Mục lục câu chữ

 

 

Bài 6. Giải bài toán trên thứ tính

1. Xác định bài toán

2. Tuyển lựa hoặc xây dựng thuật toán

3. Viết chương trình

4. Hiệu chỉnh

5. Viết tài liệu


 

 

Bài 6. Giải vấn đề trên thiết bị tính

Việc giải toán trên máy tính thường được tiến qua 5 bước:


- xác định bài toán

- gạn lọc hoặc kiến thiết thuật toán

- Viết chương trình

- Hiệu chỉnh

- Viết tài liệu

1. Xác định bài toán

Ví dụ 1: Tìm cầu chung lớn số 1 (UCLN) của nhị số nguyên dương M cùng N

- Input: M,N

- Output: UCLN(M,N)

Xác định bài toán là xác định rõ nhị thành phần: input đầu vào ; Output; 

2.

Xem thêm: Câu Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh (Inversion), Các Hình Thức Đảo Ngữ

Tuyển lựa hoặc xây dựng thuật toán

a. Chọn lọc thuật toán

*

Hình 1. Công việc lựa chọn thuật toán​

- Ít phức tạp

- ít tốn thời hạn thực hiện

- chiếm ít ô nhớ

- tiến hành ít phép toán, dễ dàng hiểu...

Xem thêm: Cách Đi Ống Điện Nổi Đẹp Trong Nhà, Cách Đi Dây Điện Nổi Đẹp An Toàn Tại Nhà

b, diễn đạt thuật toán

Ví dụ: Tìm cầu chung lớn số 1 (ƯCLN) của nhì số nguyên dương M với N.

- xác minh bài toán:

+ Input: Nhập M, N

+ Output: ƯCLN(M, N)

- Ý tưởng: sử dụng những điều đã biết sau:

+ trường hợp M = N thì giá chỉ trị chung đó là ƯCLN của M với N

+ giả dụ M > N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M – N,N)

+ giả dụ M 1. Thuật toán diễn tả bằng phương pháp liệt kê

Bước 1: Nhập M,N;

Bước 2: nếu như M=N chỉ dẫn ƯCLN(M,N)=M; kết thúc

Bước 3: nếu như M>N thì M← M-N rồi quay trở lại bước 2;

Bước 4: N ←N-M rồi quay trở lại bước 2

b2. Thuật toán mô tả bằng sơ thiết bị khối

*

Hình 2. Sơ vật khối thuật toán search ƯCLN​

Sau đó là hai lấy ví dụ mô phỏng các bước thực hiện nay thuật toán trên:

*
*

Hình 3. Mô phỏng thuật toán tìm kiếm ƯaCLN thông qua số liệu thế thể​

3. Viết chương trình

Ngôn ngữ xây dựng + Thuật toán = Chương trình

- khi viết công tác ta nên lựa chọn một ngôn ngữ xây dựng hoặc một phần mềm chuyên sử dụng thích phù hợp vơi thuật toán

- Viết chương trình trong ngữ điệu nào thì yêu cầu tuân theo ngôn từ đó

- công tác dịch chỉ rất có thể phát hiện tại và thông tin về mặt ngữ pháp

4. Hiệu chỉnh

- Một chương trình đã viết chấm dứt có thể có nhiều lỗi và sẽ cho công dụng không đúng

- Ta đề xuất thử chương trình bởi vài cỗ số input đầu vào để phát hiện lỗi và sửa chương trình. Quy trình này gọi là hiệu chỉnh (test)

5. Viết tài liệu

- Tài liệu cần mô tả bài bác toán, thuật toán, kiến tạo chương trình, hiệu quả nghiệm cùng hương dẫn sử dụng

- tư liệu này rất hữu ích cho người tiêu dùng chương trình và mang đến việc khuyến nghị những khả năng hoàn thiện thêm

- quá trình có thể lập đi lặp lại nhiều lần cho tới khi ta nhận định rằng chương trình đã làm việc đúng mực và hiệu quả