BÀI 63 TRANG 34 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

(a) ,, dfrac112 + Box = dfrac-23;) (b) ,, dfrac-13 + Box = dfrac25;)

(c) ,, dfrac14 - Box = dfrac120;) (d) ,, dfrac-813 - Box = 0.)
Bạn đang xem: Bài 63 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) mong tìm số hạng chưa biết ta đem tổng trừ đi số hạng đã biết

+) muốn tìm số trừ chưa biết ta lấy số bị trừ trừ hiệu

Bài giải:

(eginalign a) ,, dfrac112 + Box &= dfrac-23 \ Box &= dfrac-23 - dfrac112 \ Box &= dfrac-812 + dfrac-112 \ Box &= dfrac-34 endalign)

(eginalign b) ,, dfrac-13 + Box &= dfrac25 \ Box &= dfrac25 - dfrac-13 \ Box &= dfrac615 + dfrac515 \ Box &= dfrac1115 endalign)

( eginalign c) ,, dfrac14 - Box &= dfrac120 \ Box &= dfrac14 - dfrac120 \ Box &= dfrac520 - dfrac120 \ Box &= dfrac15 endalign)

(eginalign d) ,, dfrac-813 - Box &= 0 \ Box &= dfrac-813 endalign)


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34 khác • Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài bác 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhì câu dưới đây có... • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất nền hình... • Giải bài xích 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài bác 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chấm dứt phép tính:(a) ,,... • Giải bài bác 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài bác 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưng ý hợp... • Giải bài xích 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một dãy tính chỉ... • Giải bài bác 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Bài Viết Số 3 Lớp 9 Đề 3 Bài Viết Số 3 Lớp 9, Ngữ Văn 9 Bài Viết Số 3 Đề 3

bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34
• Giải bài bác 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Bài 1,2,3, 4,5 Trang 68 Giải Toán 12 Trang 68, Giải Bài 4 Trang 68

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số