Bài 74 trang 40 sgk toán 9 tập 1

     

Đưa về dạng (left| A ight| = mleft( m ge 0 ight) Leftrightarrow left< eginarraylA = m\A = - mendarray ight.)

Lời giải chi tiết:

( sqrt left( 2 mx - 1 ight)^2 = 3 )( Leftrightarrow left| 2 mx - 1 ight| = 3 )

(eginarrayl Leftrightarrow left< eginarrayl2x - 1 = 3\2x - 1 = - 3endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarrayl2x = 4\2x = - 2endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 2\x = - 1endarray ight.endarray)

Vậy (x=-1;x=2.)
Bạn đang xem: Bài 74 trang 40 sgk toán 9 tập 1

LG b

(displaystyle 5 over 3sqrt 15 mx - sqrt 15 mx - 2 = 1 over 3sqrt 15 mx )

Phương pháp giải:

Biến thay đổi và chuyển phương trình về dạng (sqrt A = mleft( m ge 0 ight) Leftrightarrow A = m^2.)

Lời giải đưa ra tiết:

Điều kiện: (xge 0)

(eqalign& 5 over 3sqrt 15 mx - sqrt 15 mx - 2 = 1 over 3sqrt 15 mx cr & Leftrightarrow 5 over 3sqrt 15 mx - sqrt 15 mx - 1 over 3sqrt 15 mx = 2 cr & Leftrightarrow left( 5 over 3 - 1 - 1 over 3 ight)sqrt 15 x = 2 cr & Leftrightarrow 1 over 3sqrt 15 mx = 2 cr & Leftrightarrow sqrt 15 mx = 6 cr & Leftrightarrow 15 mx = 36 cr & Leftrightarrow x = 12 over 5,(thỏa,, mãn) cr )

Vậy (x=dfrac125.)

maybomnuocchuachay.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 107 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 7 Cả Năm, Đề Cương Ôn Tập Môn Ngữ Văn Lớp 7

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp maybomnuocchuachay.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Không Đúng Tia Hồng Ngoại, Tia Tử Ngoại Có Bản Chất Sóng

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.