Bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

     
Bốn tam giác vuông(EAH,, EBF,, GDH,, GCF) có:(AE = BE = DG = CG = ,,left( dfrac12AB = dfrac12CD ight)\ HA = FB = DH = CF ,,left( dfrac12AD= dfrac12BC ight))Xét(ΔEAH) và(ΔEBF) có:(AE = BE)(chứng minh trên)(widehatA = widehatB = 90^o)(giả thiết)(AH = BF)(chứng minh trên)(Rightarrow ΔAHE = ΔBEF)(cạnh - góc -cạnh)(Rightarrow EH = EF)(hai cạnh tương ứng)((1))Xét(ΔADG) và(ΔFCG) có:(HD = FC)(chứng minh trên)(widehatD = widehatC = 90^o)(giả thiết)(DG = CG)(chứng minh trên)(Rightarrow ΔHDG = ΔFCG)(cạnh - góc -cạnh)(Rightarrow GH = GF)((2) cạnh tương ứng)((2))Xét(ΔAHE) và(ΔDHG) có:(HA = HD)(chứng minh trên)(widehatA = widehatD = 90^o) (giả thiết)(AE = DG)(chứng minh trên)(Rightarrow ΔAHE = ΔDHG)(cạnh - góc -cạnh)(Rightarrow EH = HG)((2) cạnh tương ứng)((3))Từ((1),, (2)) và((3) Rightarrow HE = EF = HG = GF)(Rightarrow EFGH)là hình thoi (dấu hiệu phân biệt hình thoi)


Bạn đang xem: Bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Ngoài cách chứng minh các tam giác cân nhau ta rất có thể sử dụng đặc điểm đường vừa phải của tam giác.
Lưu ý:
Tứ giác gồm bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 11: Hình thoi khác • Giải bài xích 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm các hình thoi trên... • Giải bài xích 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhì đường chéo cánh của... • Giải bài bác 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh rằng các... • Giải bài 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh rằng các... • Giải bài bác 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng tỏ rằng:a) Giao... • Giải bài xích 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Hình 103 biểu...


Xem thêm: Traffic Holdup Definition And Meaning, Hold The Road ​Definitions And Synonyms

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 11: Hình thoi
• Giải bài bác 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Bằng Màu 7 Sắc Cầu Vồng Gồm Những Màu Nào, 7 Sắc Cầu Vồng Gồm Những Màu Nào

Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa