Bài 87 Trang 93 Sgk Toán 6 Tập 1

     

Bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Bài 79 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Bài 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Bài 81 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Bài 84 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Bài 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Đề kiểm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải bài bác 78 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 80 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 81 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 82 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 84 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 86 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 87 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 88 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 89 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 Toán 6 Tập 1

Bạn đã xem: bài 87 trang 93 sgk toán 6 tập 1Lý thuyếtBài tậpMục lục

Tóm tắt bài bác

Đề bài

Biết rằng 32 = 9. Gồm còn số nguyên làm sao khác mà bình phương của nó cũng bằng 9 ?

Hướng dẫn giải

Toán học là ngành phân tích trừu tượng về rất nhiều chủ đề như: lượng (các nhỏ số), cấu trúc, ko gian, cùng sự nạm đổi.Các nhà toán học cùng triết học có tương đối nhiều quan điểm khác biệt về định nghĩa và phạm vi của toán học

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp cho trung học tập cơ sở. Được sống lại rất nhiều khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đi học 1, được quen chúng ta mới, ngôi trường mới, một sau này mới!


*