BÀI 9 TRANG 38 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     


*

giải bài xích tập SGK toán 9 tập 2 Phần Đại Số – Chương 4-Luyện tập trang 38-39

Bài 6 (trang 38 SGK Toán 9 tập 2): đến hàm số y = f(x) = x2.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 38 sgk toán 9 tập 2

a) Vẽ đồ gia dụng thị của hàm số đó.

b) Tính các giá trị f(-8); f(-1,3); f(-0,75); f(1,5).

c) sử dụng đồ thị để cầu lượng các giá trị (0,5)2; (-1,5)2; (2,5)2.

d) sử dụng đồ thị để mong lượng vị trí các điểm trên trục hoành biểu diễn các số √3 ; √7.

Lời giải

a) Ta có bảng giá trị:

x-2-1012
y = x241014

Vẽ đồ vật thị hàm số :

Trên hệ trục tọa độ xác định các điểm (-2 ; 4) ; (-1 ; 1) ; (0 ; 0) ; (1 ; 1) ; (2 ; 4). Vẽ con đường cong đi qua các điểm bên trên ta được trang bị thị hàm số y = x2.

*

b) f(-8) = (-8)2= 64

f(-1,3) = (-1,3)2= 1,69

f(-0,75) = (-0,75)2= 0,5625

f(1,5) = (1,5)2= 2,25.

c)

*

Trên vật thị hàm số, lấy những điểm M, N, phường có hoành độ lần lượt bằng -1,5 ; 0,5 và 2,5.

Dựa vào vật dụng thị nhận biết các điểm M, N, p có tọa độ là : M(-1,5 ; 2,25) ; N(0,5 ; 0,25) ; P(2,5 ; 6,25).

Vậy (0,5)2= 2,25 ; (-1,5)2= 2,25 ; (2,5)2= 6,25.

d)

*

Ta bao gồm : (√3)2= 3 ; (√7)2= 7

⇒ các điểm (√3 ; 3) với (√7 ; 7) thuộc vật thị hàm số y = x2.

Để khẳng định các điểm √3 ; √7 bên trên trục hoành, ta rước trên thứ thị hàm số những điểm A, B gồm tung độ thứu tự là 3 và 7.

Chiếu vuông góc những điểm A, B trên trục hoành ta được những điểm √3 ; √7 trên thiết bị thị hàm số.

Bài 7 (trang 38 SGK Toán 9 tập 2): trên mặt phẳng tọa độ (h.10), gồm một điểm M thuộc đồ thị của hàm số y = ax2.

a) Tìm thông số a.

b) Điểm A(4; 4) gồm thuộc thứ thị không?

c) Hãy tìm thêm nhì điểm nữa(không đề cập điểm O) để vẽ đồ vật thị.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Học Kỳ 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Mới Nhất 2022

*

Lời giải

a) dựa vào hình 10 ta thấy điểm M có tọa độ (2; 1).

M thuộc trang bị thị hàm số y = ax2

*

b) cùng với x = 4 ta có

*

Vậy điểm A(4 ; 4) thuộc trang bị thị hàm số

*

c) chọn x = -2 ⇒

*

Vậy (-2; 1) thuộc thứ thị hàm số.

Chọn x = -4 ⇒

*

Vậy (-4; 4) thuộc đồ vật thị hàm số.

* Vẽ thiết bị thị:

*

Bài 8 (trang 38 SGK Toán 9 tập 2): biết rằng đường cong vào hình 11 là 1 trong parapol y = ax2.

a) Tìm hệ số a.

b) tìm tung đệ của điểm trực thuộc parapol tất cả hoành độ x = -3.

c) Tìm những điểm thuộc parapol bao gồm tung độ y = 8.

*

Lời giải

a) Ta có đồ thị hàm số y = ax2đi qua điểm (-2 ; 2)

*

b) tại x = -3 ta có:

*

Vậy điểm tất cả hoành độ x = -3 thì tung độ bằng 4,5.

c) Ta có: y = 8 ⇔

*
⇔ x2= 16 ⇔ x = 4 hoặc x = -4.

Vậy các điểm trực thuộc parabol bao gồm tung độ bằng 8 là (4; 8) cùng (-4; 8).

Bài 9 (trang 39 SGK Toán 9 tập 2): đến hai hàm sốvà y = -x + 6.

a) Vẽ đồ gia dụng thị của các hàm số này trên và một mặt phẳng tọa độ.

b) search tọa độ các giao điểm của hai đồ dùng thị đó.

Lời giải

a)

– Vẽ mặt đường thẳng y = -x + 6

Cho x = 0 ⇒ y = 6 đạt điểm (0, 6)

Cho x = 6 ⇒ y = 0 đạt điểm (6, 0)

⇒ Đường thẳng y = -x + 6 đi qua những điểm (6; 0) và (0; 6).

– Lập báo giá trị với vẽ thứ thị hàm số

*

⇒ Parabol đi qua các điểm (3; 3); (-3; 3); (-6; 12); (6; 12); (0; 0).

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kiến Thức Xã Hội P7, Trắc Nghiệm Kiến Thức Kinh Tế Tổng Hợp

b) phụ thuộc vào đồ thị ta nhận thấy giao điểm của hai vật dụng thị là A(-6; 12) cùng (3; 3).

Bài 10 (trang 39 SGK Toán 9 tập 2): mang đến hàm số y = -0,75x2. Qua đồ thị của hàm số đó, hãy cho biết thêm khi x tăng trường đoản cú -2 đến 4 thì giá bán trị nhỏ tuổi nhất và giá trị lớn nhất của y là bao nhiêu?