Bài Dịch Unit 4 Lớp 12

     
A. READING trang 44 sgk tiếng Anh 122. While you read trang 45 sgk giờ đồng hồ Anh 12B. SPEAKING trang 47 sgk giờ Anh 12C. LISTENING trang 48 sgk tiếng Anh 122. While you listen trang 48 sgk giờ Anh 12E. Language Focus trang 49 sgk tiếng Anh 122. Grammar trang 50 sgk tiếng Anh 12G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 4. School education system trang 44 sgk giờ Anh 12 bao hàm đầy đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập gồm trong sách giáo khoa giờ anh lớp 12 cùng với 4 năng lực đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. Sẽ giúp đỡ các em học giỏi môn giờ Anh lớp 12, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Bài dịch unit 4 lớp 12

Unit 4. School education system – hệ thống giáo dục công ty trường

A. READING trang 44 sgk giờ đồng hồ Anh 12

1. Before you read trang 44 sgk giờ đồng hồ Anh 12

*

Read the facts below và decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.

(Đọc phần đa sự kiện dưới đây và kế tiếp quyết định hầu hết câu nói đúng (T) hay sai (F), tiếp đến so sánh hiệu quả của em với công dụng của bạn cùng học.)

*

Answer: (Trả lời)

1. T; 2. F; 3. T; 4. F; 5. T

Tạm dịch:

Sự thật về trường học

1. Trẻ em em bắt đầu lớp 1 khi các em 6 tuổi.

2. Việc đi học bắt buộc tự 6 mang đến 16 tuổi.

3. Năm học tập thường bắt đầu vào tháng Chín và xong vào cuối tháng Năm.

4. Học sinh không gồm kỳ thi nào khi học dứt trung học.

5. Một năm học bao gồm hai học tập kỳ.

2. While you read trang 45 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài bác tập kèm theo.)

Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to 16. The academic year in England runs from September khổng lồ July and is divided into 3 terms. Autumn Term is from the beginning of September lớn mid-December. Spring Term is from the beginning of January to mid-March & Summer Term from early April to lớn mid-July. Each term is separated by a one-week break called half term, usually at the end of October, mid-February và the end of May.

There are two parallel school systems in England. The first is the state school system, which is không lấy phí for all students and paid for by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying. The state school system, which educates 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: primary education & secondary education.

See the Table below for more information about the school education system in England.

The National Curriculum is set by the government and must be followed in all state schools. It is made up of the following subjects: English, Design & Technology, Geography, Maths, Information Technology, Music, Science, Arts, Physical Education, History, and a Modern Foreign Language. English, Maths and Science are bộ vi xử lý core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.

*

Tạm dịch:

Việc học ở trường là bắt buộc với tất cả trẻ em ngơi nghỉ Anh tự 5 mang lại 16 tuổi. Năm học ở Anh kéo dãn dài từ tháng Chín cho tháng Bảy và được chia làm ba học tập kì. Học tập kì mùa thu từ vào đầu tháng Chín đến vào giữa tháng 12. Học kì ngày xuân từ vào đầu tháng Giêng đến vào giữa tháng Ba và Học kì mùa Hạ từ đầu tháng tư đến giữa tháng Bảy. Mỗi học tập kì được chia vì kì nghỉ một tuần gọi là thân học kì, hay thường vào thời điểm cuối tháng Mười, vào giữa tháng Hai và thời điểm cuối tháng Năm.

Ở Anh bao gồm hai hệ thống trường tuy vậy song nhau. Hệ thống thứ nhất là khối hệ thống trường công (nhà nước), miễn giá thành cho tất cả trẻ con và được công ty nước trả lương. Khối hệ thống thứ nhì là hệ thống nhà ngôi trường “độc lập” tốt “công cộng”, phải trả tiền. Khối hệ thống trường công, giáo dục 93% học viên nước Anh, rất có thể được chia thành hai trình độ (cấp) giáo dục: giáo dục và đào tạo tiểu học tập và giáo dục trung học.

Xem bạn dạng bên dưới nhằm thêm thông tin về hệ thống giáo dục đơn vị trường ngơi nghỉ Anh.

Chương trình học nước nhà do chủ yếu phủ tùy chỉnh cấu hình và đề nghị được theo đúng ở tất cả trường công. Nó được phát hành với mọi môn học tập sau : tiếng Anh, kiến thiết & Kĩ thuật, Địa lí, Toán, kinh nghiệm thông tin, Nhạc, Khoa học, Hội họa, Thể dục, lịch sử dân tộc và một ngoại ngữ hiện nay đại. Giờ Anh, Toán và công nghệ là mọi môn học tập chính, những môn đề xuất ở những kì thi đất nước ở giai đoạn quan trọng đặc biệt của hệ thống giáo dục bên trường.

Hệ thống giáo dục đào tạo nhà trường ngơi nghỉ Anh

Trình độ giáo dụcLớp / Năm(Từ…. Cho ….)Tuổi( từ bỏ …. đến ……)
Mầm nonMôi trường âu yếm trẻỞ môi trường con nít hoặc đái học3 – 44 – 5
Giáo dục tiểu học1 – 34 – 65 – 78 – 10
Giáo dục trung học7 – 910 – 1111 – 1414 – 16 (cuối giáo dục và đào tạo cưỡng bách)Chứng chỉ giáo dục và đào tạo trung học rộng lớn (GCSE)
Task 1 trang 46 sgk giờ Anh 12

Find words or phrases in the reading passage which have the same following meanings.

(Tìm phần đa từ hoặc nhiều từ trong bài đọc có cùng hầu hết nghĩa sau.)

1. Schools in which all children can attend without paying tuition fees

2. A stage of study for children aged from 5 khổng lồ 10

3. A stage of study for children aged from 11 lớn 16

4. Put into force by the law

5. The examinations children sit at the end of compulsory education

6. A detailed plan for a course of study offered in a school or college

Answer: (Trả lời)

1. State schooltrường công lập
2. Primary educationgiáo dục tè học
3. Secondary educationgiáo dục trung học
4. Compulsorybắt buộc
5. The General Certificate of Secondary Educationkỳ thi giỏi nghiệp trung học
6. Curriculumchương trình giảng dạy

Tạm dịch:

1. Các trường trong đó toàn bộ trẻ em hoàn toàn có thể tham dự mà không phải trả khoản học phí ⟹ trường công lập

2. Một giai đoạn nghiên cứu và phân tích cho trẻ nhỏ từ 5 mang lại 10 tuổi ⟹ giáo dục tiểu học

3. Giai đoạn nghiên cứu và phân tích cho trẻ em từ 11 mang đến 16 tuổi ⟹ giáo dục và đào tạo trung học

4. Bị ép buộc bởi điều khoản ⟹ bắt buộc

5. Kỳ thi mà học sinh tham gia vào thời gian cuối chương trình giáo dục và đào tạo bắt buộc ⟹ kỳ thi tốt nghiệp trung học

6. Một kế hoạch cụ thể cho một khóa đào tạo và huấn luyện được huấn luyện và đào tạo tại một trường học hoặc cao đẳng ⟹ chương trình giảng dạy

Task 2 trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. When vì chưng children in England start their compulsory education at school?

2. How many terms are there in a school year in England?

3. What are the two school systems in England?

4. Vị children have to pay fees if they go to lớn “independent” or “public” schools?

5. How many vi xử lý core subjects are there in the national curriculum?

6. When can students take the GCSE examination?

Answer: (Trả lời)

1. They reach the age of 5.

2. There are three terms.

3.The two school systems in England are the state school system and the “independent” or “ public” school system.

4. Yes, they do.

5. There are three vi xử lý core subjects in the national curriculum: English, Maths and Science.

6. When they finish the secondary schools, they have khổng lồ take an examination called the General Certificate of Secondary Education. (GCSE)

Tạm dịch:

1. Lúc nào trẻ em sinh hoạt Anh bắt đầu học buộc phải ở trường? ⟹ Khi đàn trẻ 5 tuổi.

2. Trong thời điểm học gồm bao nhiêu học tập kỳ sống Anh? ⟹ Có cha học kỳ.

3. Hai hệ thống trường học tập ở Anh là gì? ⟹ Hai khối hệ thống trường học tập ở Anh là hệ thống trường công lập và khối hệ thống trường dân lập.

4. Trẻ em có phải trả phí tổn nếu đi đến những trường dân lập không? ⟹ Có.

5. Bao gồm bao nhiêu môn học chủ yếu trong chương trình huấn luyện và giảng dạy quốc gia? ⟹ Có ba môn học thiết yếu trong lịch trình quốc gia: Anh văn, Toán với Khoa học.

6. Khi nào học sinh có thể thi GCSE? ⟹ lúc học ngừng trung học, các em cần tham gia kỳ thi điện thoại tư vấn là Thi tốt nghiệp trung học.

3. After you read trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying and what you would like your friends và your teacher to lớn dc to lớn help you learn that subject more effectively.

(Làm vấn đề từng nhóm. Nói cho chúng ta khác trong số những môn học cạnh tranh nhất sinh sống trường em vẫn học và đều gì em muốn các bạn em và gia sư của em làm để giúp em học môn đó hữu dụng hơn.)

Answer: (Trả lời)

A: Is there any subject you find the most difficult?

B: Yes, it’s English.

C: What bởi vì you find difficult about it?

B: Its pronunciation. Most of my friends vì think so.

C: vì you ask your teacher to lớn help you?

B: Why not? But after a lot of practices I still find I cannot pronounce & read the words correctly.

A: Well, from my experience, in order khổng lồ speak English well và correctly we should be patient và constant. It takes a lot of time and patience. You read a word or a sentence many times until you find it good enough.

C:And you should study with your friends to help one another in speaking. If possible, you can ask your teacher lớn correct you when you find you‘re not good or not confident in yourself.

A: You will speak more easily & better if you’re patient and practise frequently.

Tạm dịch:

A: bao gồm môn học tập nào bạn thấy khó nhất không?

B: Có, sẽ là tiếng Anh.

C: bạn thấy điều gì trở ngại về nó?

B: phát âm của nó. Hầu hết bạn bè của tôi nghĩ về như vậy.

C: bạn có nhờ giáo viên khiến cho bạn không?

B: tại sao không? Nhưng sau khá nhiều lần luyện tập, tôi vẫn thấy mình quan trọng phát âm và đọc đúng các từ.

A: Theo kinh nghiệm tay nghề của tôi, để nói được giờ đồng hồ Anh xuất sắc và thiết yếu xác, bọn họ nên kiên nhẫn và liên tục. đề xuất mất không ít thời gian cùng sự kiên nhẫn. Bạn đọc một trường đoản cú hoặc một câu những lần cho đến khi bạn thấy nó đầy đủ tốt.

C: chúng ta nên học với bằng hữu để hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bao gồm thể, chúng ta cũng có thể nhờ giáo viên của chúng ta sửa lỗi khi chúng ta thấy bản thân không tốt hoặc không sáng sủa vào mình.

A: các bạn sẽ nói dễ ợt và tốt hơn nếu như khách hàng kiên nhẫn và thực hành thực tế thường xuyên.

B. SPEAKING trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 12

1. Task 1 trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Work ill pairs. Study the table below then ask & answer the questions about the school education system in Vietnam.

(Làm vấn đề từng đôi. Nghiên cứu bạn dạng dưới phía trên và sau đó hỏi và vấn đáp những thắc mắc về khối hệ thống giáo dục ở nhà trường nghỉ ngơi Việt Nam.

Level of educationGrade/Year (from – to)Age (from – to)
Pre-schoolNursery3 – 4optional
Kindergarten4 – 5
Primary education1 – 56 – 10compulsoryeducation
Secondary educationLower Secondary6-911 – 14
Upper Secondary10-1215 – 17National examination for GCSE

Example:

A: When vì the children in Vietnam go to primary school?

B: When they are 6 years old.

A: How long does the primary education last?

B: 5 years.

Tạm dịch:

Cấp trường họcCấp học/ Năm (từ – đến)Tuổi (từ – đến)
Trường mầm nonMầm non3 – 4có thể lựa chọn
Mẫu giáo4 – 5
Trường tiểu học1 – 56 – 10bắt buộc
Trường trung họcTrường cấp 26-911 – 14
Trường cấp 310-1215 – 17Kỳ thi tốt nghiệp quốc gia

Ví dụ:

A: lúc nào trẻ em Việt Nam tới trường tiểu học?

B: Khi bọn chúng 6 tuổi.

A: giáo dục đào tạo tiểu học kéo dài bao lâu?

B: 5 năm.

Answer: (Trả lời)

A: When vị small children in Vietnam go lớn nurseries?

B: Usually at the age of 3.

A: How long is the pre-school stage ?

B: In principle 3 years, but it depends.

A: You mean it’s according lớn the child’s ability?

B: Right.

A: When vì chưng children start the primary education?

B: At the age of 6.

A: Well. Can children start their primary education before 6 if they have enough capacity? I mean they can read & write even at the age of five.

B: I’m afraid they cannot, in principle.

A: Oh! What’s the màn chơi of education after the primary education?

B: It’s the Secondary education. And this cấp độ is divided into two stages: lower and upper secondary schools.

A: Is there any exam between these two stages?

B: Yes. Khổng lồ enter the upper secondary schools, students must take the recruitment exam.

A: How long is normally the secondary education?

B: Seven years.

A: At the over of the upper secondary education bởi vì students have to take any exams?

B: Sure. They must take an exam called “Tu Tai” Diploma.

A: I see. One more question. Must students pay tuition fee for their study in state schools?

B: Certainly they must. They must pay tuition fee for every stage of education và some additional fees.

A: Oh, really? Thank you for your answers.

B: My pleasure.

Tạm dịch:

A: lúc nào trẻ em ở việt nam học trường mần nin thiếu nhi ?

B: Thường vào khoảng 3 tuổi.

A: tiến độ mầm non kéo dài bao lâu?

B: Theo nguyên tắc khoảng chừng 3 năm, tuy thế nó còn tùy.

A. Ý bạn là nó tùy nằm trong vào khả năng của đứa trẻ?

B: Đúng rồi.

A: lúc nào trẻ em ban đầu học tè học?

B: lúc 6 tuổi.

A: trẻ em có thể bước đầu học tiểu học tập trước 6 nếu trẻ gồm đủ năng lực? Tôi tức là họ rất có thể đọc và viết ngay cả khi năm tuổi.

B: Về cơ bản, tôi sợ hãi rằng chúng không thể.

A: Oh! Bậc học tập sau tiểu học là gì?

B: Đó là giáo dục và đào tạo trung học. Và cấp cho học này được chia thành hai giai đoạn: ngôi trường trung học đại lý và trung học phổ thông.

A: có kỳ thi giữa hai giai đoạn này không?

B: Có. Để vào những trường trung học phổ thông, học sinh phải gia nhập kỳ thi tuyển.

A: giáo dục trung học kéo dãn bao lâu?

B: Bảy năm.

A: Khi xong chương trình trung học phổ thông, học viên phải làm bài kiểm tra làm sao không?

B: chắc chắn là có. Họ nên làm một bài bác kiểm tra được gọi là bằng “Tu Tai”.

A: Tôi phát âm rồi. Một thắc mắc nữa. Học viên phải đóng tiền học phí khi học ở các trường công lập không?

B: chắc chắn có. Họ phải đóng học phí cho từng quy trình giáo dục và một vài khoản phí té sung.

A: Oh, vậy à? Cảm ơn chúng ta đã trả lời thắc mắc của mình.

B: Niềm vinh hạnh của tớ mà.

2. Task 2 trang 47 sgk tiếng Anh 12

Work in groups. Talk about the school education system in Vietnam, using the information from Task 1.

(Làm việc nhóm. Hãy nói về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, sử dụng thông tin từ bài tập 1.)

Answer: (Trả lời)

In Vietnam, the pre-school period is completly optional. Children can either go to lớn nursery, kindergarten or not.

However, going lớn primary và secondary schools is surely compulsory. They go to primary school at the age of 6 và it takes them 5 years. Later, they go lớn lower secondary school when they are 11. They attend lower secondary for 4 years. At the age of 15, they go to lớn upper secondary school & it lasts 3 years. After finishing secondary education, they take the National examination for GCSE.

3. Task 3 trang 47 sgk giờ Anh 12

Work in groups. Talk about the similarities và differences between the school system In Vietnam and that in England.

(Làm bài toán từng nhóm. Nói đến sự tương đương và biệt lập giữa khối hệ thống trường học ở vn và khối hệ thống trường học tập ở Anh.)

Answer: (Trả lời)

A: I’m not sure, but I think there are certain similarities và differences between the school system in Vietnam & that in England.

B: I think so. But what differences bởi you know?

C: As I know, first both systems have the same three levels of education, và the starting age of schooling.

D: But in England, as I know, there isn’t such a strict and unreasonable rule of starling age of schooling.

A: What vì chưng you mean?

D: OK. As I’m told, in England a pupil can attend a class if he or she has enough capacity as required.

B: About the differences I see there are a lot.

C: For example?

B: The academic year. In Vietnam there are only two periods of schooling in a year, each of which lasts about five months or so.

A: I see. In England an academic year is divided into three by season.

D: and one more difference: in England students needn’t take any exam lớn enter the upper secondary schools.

C: But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people vày not pay any tuition in England. I mean they are totally không tính phí and compulsory.

B: Oh, really?

Tạm dịch:

A: Tôi ko chắc, tuy thế tôi suy nghĩ có một số điểm tương đương và biệt lập nhất định giữa hệ thống trường học ở nước ta và sinh hoạt Anh.

B: Tôi cũng suy nghĩ thế. Nhưng các bạn có biết điểm biệt lập là gì không?

C: Như tôi biết, đầu tiên cả nhị hệ thống đều phải có cùng ba cấp giáo dục, cùng độ tuổi ban đầu đi học.

D: cơ mà ở nước Anh, như tôi biết, không tồn tại quy tắc nghiêm khắc và không hợp lý và phải chăng về giới hạn tuổi đi học.

A: Ý bạn là gì?

D: À. Tôi được bảo rằng, sinh sống Anh, một học tập sinh rất có thể tham gia một lớp học nếu như khách hàng ấy tất cả đủ năng lực theo yêu thương cầu.

B: Về những biệt lập tôi thấy bao gồm rất nhiều.

C: ví dụ như?

B: Năm học. Ở vn chỉ bao gồm hai học tập kỳ trong một năm, hàng năm chỉ kéo dài khoảng 5 tháng.

A: Tôi gọi rồi. Ở Anh 1 năm học được phân thành ba học tập kỳ theo mùa.

D: Một sự biệt lập nữa: sinh sống Anh, sinh viên không cần phải tham gia kỳ thi nhằm vào các trường trung học tập phổ thông.

C: Nhưng họ không đề xuất bỏ qua sự khác biệt lớn nhất: chi phí khóa học cho giáo dục tiểu học, tè học với trung học. Đối với ba cấp độ này, mọi bạn không trả chi phí khóa học ở Anh. Ý tôi là họ hoàn toàn miễn phí và bắt buộc.

B: Ồ vậy à?

C. LISTENING trang 48 sgk giờ Anh 12

1. Before you listen trang 48 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Work in pairs. Ask và answer the questions.

(Làm vấn đề từng đôi. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi.)

– What school subjects are you good at?

– Which ones bởi you enjoy most/least in your class? Explain why.

Answer: (Trả lời)

– I’m good at Maths and Physics.

– Certainly I enjoy Maths and Physics most as they are my favourite subjects. I find them interesting because these subjects relate to all things which happen in my life và the nature, for example the rule of expansion of solid substances,…

The subject I enjoy least is, lớn tell the truth, political education. At my age I think I cannot understand any concepts or thoughts on it. Therefore I find it very boring. What ideologies or political doctrines mean is nothing to lớn our little mind.

Tạm dịch:

– các bạn học xuất sắc môn gì sinh hoạt trường ⟹ Tôi tốt toán cùng vật lý.

– bạn thích nhất / tối thiểu trong lớp học tập của bạn? phân tích và lý giải vì sao. ⟹ chắc chắn rằng tôi ưng ý môn Toán với Vật lý vày chúng là môn học thương yêu của tôi. Tôi thấy thú vị vày những chủ đề này liên quan đến tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống đời thường và thực chất của tôi, ví như quy tắc không ngừng mở rộng chất rắn, …

Môn tôi say đắm ít hơn, nói thiệt là, giáo dục chính trị. Ở tuổi của tôi, tôi nghĩ rằng tôi chẳng thể hiểu bất kỳ khái niệm hoặc xem xét về nó. Bởi vì vậy tôi thấy nó hết sức nhàm chán. đều hệ bốn tưởng hoặc học tập thuyết bao gồm trị nghĩa là không có gì để trung khu trí bé dại bé của bọn chúng tôi.

• Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

tearaway – người vô trách nhiệmmethodical – có phương phápwell-behaved – hành xử tốt
disruptive – tạo rốiactually – thực sựstruggle – đấu tranh

2. While you listen trang 48 sgk giờ Anh 12

Task 1 trang 48 sgk giờ Anh 12

Listen khổng lồ the conversation between Jenny and Gavin. Pul a tick (✓) lớn the question to lớn which the answer is “Yes”.

(Lắng nghe bài xích đổi thoại giữa Jenny với Gavin. Đặt dấu (✓) vào thắc mắc có câu trả lời là “Yes”)

Audio script: (Bài nghe)

Jenny : Look, these are questions about how you got on at school?

Gavin : Yes, let’s.

Jenny : OK, so did you always work very hard?

Gavin : Well, I certainly worked pretty hard at the subjects I enjoyed. Yes, I did. What about you?

Jenny : Yes, I did actually. I think I worked very hard, yeah. Now let’s come to lớn the next question.

Gavin : Did, yeah, did you always listen carefully to your teachers?

Jenny : No, I don’t think I did. No, I think I was quite disruptive, actually. What about you?

Gavin : Well, I think I did listen to the teachers certainly when I got to lớn the cấp độ where I was doing the subjects that I enjoyed.

Jenny: Yeah, ok, the next question is, did you always behave well?

Gavin : I don’t think I always behaved well. I was a bit, er, a bit of a tearaway.

Jenny : Um. Well, I think I was pretty well-behaved on the whole, so I ‘d say yes, yeah.

Gavin : Good for you.! Did you pass your exams easily?

Jenny : No, I can’t say I did. No, I, I found them quite a struggle, actually. What about you?

Gavin : I didn’t pass them that easily, though I worked hard I found it very difficult to lớn answer all that lone questions in a short time.

Xem thêm: Chương Trình Học Lớp 4 - Chương Trình Toán Lớp 4 Trọng Tâm Nhất

Jenny : Yeah, yeah, exactly. What about this one, then? Did you always write slowly and carefully?

Gavin : Quite slowly. Essays took a long time to lớn write and I suppose I took a bit of care, yes.

Jenny : Yes. I agree. I was also. I was very careful & erm, yeah, yeah I was quite methodical.

Gavin: và did you think your school days were the best days of your life?

Jenny : Um, no, no. I can’t say they were. What about you?

Gavin : No, I went away lớn a boarding school when I was quite young & I didn’t lượt thích that. No, they weren’t the best days of my life.

Tạm dịch:

Jenny: nhìn kìa, đó là những thắc mắc về phương pháp bạn thường xuyên học sinh sống trường?

Gavin: Vâng, chúng ta hãy.

Jenny: OK, vậy các bạn đã thao tác làm việc rất chuyên cần không?

Gavin: Vâng, tôi chắc chắn là đã làm việc khá trở ngại tại các đối tượng người tiêu dùng tôi thích. Vâng, tôi vẫn làm. Vậy còn bạn?

Jenny: Vâng, tôi đang thực sự. Tôi nghĩ về tôi đã làm việc rất chuyên chỉ, vâng. Bây chừ chúng ta hãy mang đến với câu hỏi tiếp theo.

Gavin: Vâng, vâng, bạn đã luôn luôn lắng nghe cẩn trọng với giáo viên của bạn?

Jenny: Không, tôi không nghĩ là tôi vẫn làm. Không, tôi nghĩ về tôi thực sự là một trong kẻ phá hoại. Rứa còn bạn?

Gavin: À, tôi suy nghĩ tôi sẽ nghe giáo viên chắc chắn là khi tôi đạt đến chuyên môn mà tôi đang làm hầu hết môn mà lại tôi thích.

Jenny: Vâng, ok, câu hỏi tiếp theo là, bạn có luôn luôn cư xử tốt không?

Gavin: Tôi không cho là tôi luôn cư xử tốt. Tôi đã có được một chút, er, một ít của tearaway.

Jenny: Um. Vâng, tôi cho là tôi đã được khá giỏi cư xử trên toàn bộ, vị vậy tôi ao ước nói có, vâng.

Gavin: xuất sắc cho bạn.! bạn đã vượt qua kỳ thi của bản thân mình một biện pháp dễ dàng?

Jenny: Không, tôi bắt buộc nói tôi đã làm. Không, tôi, tôi thấy bọn họ thật sự là 1 cuộc đấu tranh. Cố còn bạn?

Gavin: Tôi dường như không vượt qua chúng một cách dễ dàng, mặc dù tôi đã thao tác rất cần cù nhưng tôi thấy rất cực nhọc để trả lời toàn bộ những câu hỏi hiếm hoi đó vào một thời hạn ngắn.

Jenny: Vâng, vâng, chính xác. Còn đặc điểm này thì sao? các bạn đã luôn luôn luôn viết lờ đờ và cẩn thận?

Gavin: hơi chậm. Những bài luận mất nhiều thời gian để viết cùng tôi nhận định rằng tôi đã chăm sóc một chút, vâng.

Jenny: Vâng. Tôi đồng ý. Tôi cũng thế. Tôi sẽ rất cảnh giác và erm, vâng, vâng tôi đã khá có phương pháp.

Gavin: Và bạn nghĩ số đông ngày học của doanh nghiệp là mọi ngày tốt nhất trong cuộc sống của bạn?

Jenny: Um, không, không. Tôi thiết yếu nói họ là như vậy. Thay còn bạn?

Gavin: Không, tôi đã tới trường ở trường nội trú khi tôi còn nhỏ dại và tôi không ham mê điều đó. Không, đó chưa hẳn là mọi ngày rất tốt của cuộc sống tôi.

Answer: (Trả lời)

JennyGavin
1.Did you always work very hard?
2.Did you always listen carefully lớn your teacher?
3.Did vou always behave well?
4.Did you pass your exam easily?
5.Did you always write your homework slowly và carefully?
6.Did you think school days are /were the best days of your life?

Tạm dịch:

1. Các bạn có luôn làm việc rất cần mẫn không.

2. Chúng ta đã luôn luôn lắng nghe cẩn trọng giáo viên chúng ta nói không?

3. Chúng ta có luôn cư xử đúng mực không?

4. Chúng ta có vượt qua kỳ thi 1 cách dễ dàng không?

5. Chúng ta có luôn làm bài xích về nhà tỷ mỷ và cẩn trọng không?

6. Bạn có suy nghĩ ngày sinh sống trường là ngày vui duy nhất trong cuộc sống đời thường không?

Task 2 trang 48 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Listen again và answer the questions. (Lắng nghe và trả lời câu hỏi.)

1. When did Gavin think he listened to the teacher well?

2. How did Gavin find the exams?

3. Why couldn’t Gavin pass the exams easily?

4. Why did Gavin say he didn’t think his school days were the best time of his life?

Tạm dịch:

1. Bao giờ Gavin cho rằng anh ấy sẽ lắng nghe cô giáo tốt?

2. Gavin đã khám phá ra sao?

3. Vì sao Gavin tất yêu vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng?

4. Tại sao Gavin nói rằng ông không nghĩ rằng đa số ngày học tập của ông là thời điểm cực tốt trong cuộc đời ông?

Answer: (Trả lời)

1. When he enjoyed the subjects.

2. He found them very difficult.

3. Because the long questions were very hard for him khổng lồ answer in a short time.

4. Because he went to lớn a boarding school far away his home when he was quite young and he didn’t like that. So, he found his schooldays were not the best days of his life.

Tạm dịch:

1. Lúc anh ta thích những chủ đề.

2. Ông thấy bọn họ rất nặng nề khăn.

3. Bởi vì những thắc mắc dài rất cực nhọc cho anh ta trả lời trong một thời gian ngắn.

4. Bởi vì anh ta đã vào một trong những trường nội trú xa nhà anh lúc anh còn trẻ với anh không say đắm điều đó. Vị vậy, ông sẽ tìm thấy schooldays của ông không phải là hầu như ngày rất tốt của cuộc sống ông.

3. After you listen trang 48 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Work ill pairs. Talk about the results of your current exams at school & what you will vì chưng to prepare for the next exams.

(Làm vấn đề từng đôi. Nói về các kết quả của những bài bác thi của em hiện thời ở trường và hầu như gì em sẽ làm để chuẩn bị cho những bài xích thi kế.)

Answer: (Trả lời)

A: How are the results of your current exams?

B: They’re not very good; actually, except for my major subjects :Maths & Physics, all others are bad.

A: Why vì chưng you say so?

B: Because I didn’t really study them well. It’s the obvious result.

A: You mean you didn’t do your exercises or homework carefully?

B: Yes. Và I didn’t listen t0 my teachers attentively enough.

A: What will you do for the next exams?

B: Well, I ‘II study more carefully and harder. In class I’ll listen to lớn my teachers’ explanations more attentively, bởi vì many more exercises & much homework.

A: vì chưng you think about the team-study?

B: Oh, yes. My friends và I plan to lớn set up a team-study. I think it’s the best way lớn make progress.

A: Sure, I think you should. Và good luck to you in your next exams.

B: Thanks a lot.

Tạm dịch:

A: Các công dụng của kỳ thi hiện tại tại của chúng ta như chũm nào?

B: chúng ta không tốt lắm; thực sự, ngoại trừ những môn bao gồm của tôi: Toán học cùng Vật lý, toàn bộ những điều khác là xấu.

A: lý do bạn lại nói thế?

B: chính vì tôi dường như không thực sự nghiên cứu chúng tốt. Đó là tác dụng rõ ràng.

A: Bạn có nghĩa là bạn không tập luyện hoặc làm bài tập ở nhà một biện pháp cẩn thận?

B: Vâng. Với tôi đã không lắng nghe t0 các giáo viên của tôi chăm chú đủ.

A: bạn sẽ làm gì mang đến kỳ thi tiếp theo?

B: À, tôi sẽ học cẩn trọng và cần mẫn hơn. Vào lớp học, tôi vẫn lắng nghe lời phân tích và lý giải của thầy tôi các hơn, tập thêm nhiều bài xích tập với làm bài tập về nhà các hơn.

A: các bạn có nghĩ về nghiên cứu nhóm không?

B: Ồ, vâng. Bằng hữu của tôi và tôi dự định tùy chỉnh cấu hình một đội nghiên cứu. Tôi nghĩ chính là cách tốt nhất để giành được tiến bộ.

A: chắn chắn chắn, tôi nghĩ bạn nên. Cùng chúc bạn như ý trong kỳ thi tiếp theo.

B: Cảm ơn rất nhiều.

D. WRITING trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 12

In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below.

(Trong 150 từ, viết một đoạn văn về khối hệ thống giáo dục chủ yếu quy ngơi nghỉ Việt Nam, dùng thông tin ở bài bác tập nói nghỉ ngơi trang 47. Em có theo mọi lời đề xuất dưới đây.)

– Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6)

lower secondary (4 years)

upper secondary (3 years)

– Compulsory – education: 9 years (primary và lower secondary)

– The academic year: 35 weeks (9 months, from September khổng lồ May)

– School terms: 2 terms: term 1 (Sept – Dec.), term 2 (Jan. – May)

– Time of the national examination for GCSE (early June)

Tạm dịch:

– cấp độ giáo dục: tiểu học (5 năm: bắt đầu từ 6 tuổi)

trung học các đại lý (4 năm)

trung học phổ biến (3 năm)

– giáo dục và đào tạo bắt buộc: 9 năm (tiểu học và trung học cơ sở)

– Năm học: 35 tuần (9 tháng, từ thời điểm tháng 9 đến tháng 5)

– Các lao lý của trường: 2 kỳ: kỳ 1 (Tháng 9 – tháng 12), học tập kỳ 2 (Tháng 1 – tháng 5)

– thời gian thi tuyển đất nước cho GCSE (đầu mon 6)

Answer: (Trả lời)

The current formal school education in Vietnam consists of three levels : pre­school, primary and secondary educations. Now there are two school systems in pre­school & primary education in big cities: stale & private schools. In state schools, parents have lớn pay tuition fee. The academic year, from September to lớn May, is divided into two semesters: from four to five months each.

Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go to lớn nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go lớn primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go lớn secondary schools, including Lower and Upper schools, from grade 6 to 12. However, children must pass a recruitment exam at the over of grade 9, the final year of Lower schools, khổng lồ enter the upper secondary education. They will stay there until they complete grade 12. At the over of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement to go lớn university or college. This examination often takes place at the end of May or early June.

Tạm dịch:

Giáo dục phổ thông hiện giờ ở Việt Nam bao hàm ba cấp: mầm non, giáo dục đào tạo tiểu học cùng trung học. Bây giờ có hai hệ thống trường học trong giáo dục và đào tạo mầm non và giáo dục đào tạo tiểu học tập ở các thành phố lớn: các trường công lập và bốn thục. Ở những trường công lập, phụ huynh bắt buộc đóng học phí. Năm học, từ thời điểm tháng 9 mang đến tháng 5, được phân thành hai học kỳ: từ bốn đến mon sống mỗi kỳ.

Trẻ em thường bước đầu đi học mẫu mã giáo ở tuổi lên 3, lúc đi đến những nhà trẻ, nhưng giai đoạn này ko bắt buộc. Khi trẻ nhỏ ở độ tuổi 6, con trẻ phải đến lớp tiểu học. Giáo dục đào tạo tiểu học kéo dài 5 năm. Khi học ngừng tiểu học, những em rất có thể vào các trường trung học, bao hàm trung học các đại lý và trung học tập phổ thông, từ lớp 6 đi học 12. Tuy nhiên, học sinh phải quá qua kỳ thi tuyển vào cuối năm lớp 9, năm cuối của trung học cơ sở, nhằm vào trung học phổ thông. Họ vẫn ở lại đó cho đến khi họ xong xuôi lớp 12. Khi ngừng giai đoạn này, họ nên thi giỏi nghiệp trung học tập phổ thông đất nước GCSE, đấy là yêu ước để vào đh hoặc cao đẳng. Kỳ thi này thường diễn ra vào vào cuối tháng 5 hoặc vào đầu tháng 6.

E. Language Focus trang 49 sgk giờ Anh 12

1. Pronunciation trang 49 sgk giờ Anh 12

Listen and repeat (Nghe cùng nhắc lại)

algebra carefully politics physical

chemistry academic primary statistics

computing cinema compulsory September

Practise reading these sentences (Luyện tập đọc những câu sau)

The academic school year generally commences in September.

The typical school day normally finishes at 3.00 p.m. In England.

The national curriculum is usually set by the government.

The GCSE stands for the General Certificate of Secondary Education. English, Maths and Science are compulsory in the national examination at certain stages of the school education system.

Tạm dịch:

Năm học học thường bắt đầu vào mon Chín.

Một ngày nghỉ ngơi trường thường ngừng lúc 3h chiều, ở Anh.

Chương trình giảng dạy quốc gia thường do chính phủ nước nhà quy định.

GCSE là viết tắt của chứng chỉ chung về giáo dục đào tạo Trung học.

Tiếng Anh, Toán cùng Khoa học buộc phải trong kỳ thi non sông ở những giai đoạn một mực của khối hệ thống giáo dục của phòng trường.

2. Grammar trang 50 sgk tiếng Anh 12

Exercise 1 trang 50 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Fill in each blank with the simple present passive khung of the verb in brackets.

(Điền mỗi khu vực trống cùng với dạng lúc này bi hễ của độnạ từ trong ngoặc.)

1. The academic year in England………… into three terms. (divide)

The academic year in England is divided into three terms.

2. Each term …………… by a one-week break. (separate)

3. The national curriculum………… by the government and…………… in all state schools. (set, must follow)

4. The national curriculum …………… of more than ten subjects. (make up)

5. The state school system…………… for by the state. (pay)

6. The advanced students………… lớn take part in the annual International Olympic Competition. (select)

Answer: (Trả lời)

1. Is divided;

2. Is separated;

3. Is set, must be followed;

4. Is made up;

5. Is paid;

6. Are selected

Tạm dịch:

1. Năm học tập ở Anh được chia thành 3 học tập kỳ.

2. Từng kỳ có 1 tuần nghỉ.

3. Công tác học giang sơn được bao gồm phủ thiết lập và buộc phải được thực hiện ở toàn bộ các trường công lập.

4. Công tác học quốc gia bao hàm hơn 10 môn học.

5. Khối hệ thống giáo dục công lập vị nhà nước trả phí.

6. Học sinh giỏi được chọn để tham gia hội thi Olympic nước ngoài hàng năm.

Exercise 2 trang 50 sgk tiếng Anh 12

Rewrite the following sentences, using the passive voice.

(Viết lại số đông câu sau, dùng thể bị động)

1. They built this school in 1997.

2. They first published this dictionary in 1870.

3. The students in my class are going khổng lồ organize a surprise buổi tiệc ngọt tomorrow evening.

4. They are painting the kitchen now.

5. Shakespeare wrote “Romeo và Juliet” in 1605.

6. They have translated Shakespeare’s tragedies into many languages.

7. They have just built a new primary school in my village.

8. They will speak English at the conference.

9. Jane hasn’t cleaned the floor yet.

10. They will repaint the house soon.

Answer: (Trả lời)

1. This school was built in 1997.

2. This dictionary was first published in 1870.

3. A surprise tiệc ngọt is going to be organized by the students in my class tomorrow evening.

4. The kitchen is being painted now.

5. “Romeo và Juliet” was written by Shakespeare in 1605.

6. Shakespeare’s tragedies have been translated into many languages.

7. A new primary school has just been built in my village.

8. English will be spoken at the conference.

9. The floor hasn’t been cleaned yet.

10. The house will be repainted soon.

Tạm dịch:

1. Ngôi trường này được phát hành năm 1997.

2. Tự điển này được xuất bản lần trước tiên vào năm 1870.

3. Một bữa tiệc bất ngờ sẽ được tổ chức triển khai bởi các sinh viên trong lớp vào buổi tối ngày mai.

4. Phòng bếp hiện đang rất được sơn.

5. “Romeo cùng Juliet” được Shakespeare viết năm 1605.

6. Những thảm kịch của Shakespeare đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.

7. Một ngôi trường tiểu học mới đã được xây đắp trong xã của tôi.

8. Giờ đồng hồ Anh sẽ được phát biểu tại hội nghị.

9. Sàn công ty chưa được làm sạch.

10. Nhà đang sớm được tô lại.

Exercise 3 trang 51 sgk tiếng Anh 12

Fill in the spaces of the following passage with the correct tense in passive voice of the verbs in brackets.

(Điền vào chồ trống của đoạn văn sau cùng với thì đúng sinh hoạt thể thụ động từ động từ vào ngoặc.)

The world’s first electronic computer………… (1. Build) by the University of Pennsylvania in 1946. However, computers…………… ( 2. Sell) commercially for the first time in the 1950s. Much progress on computers …………… (3. Make) since 1950. Computers are now much smaller and more powerful & they ………… (4. Can buy) much more cheaply.

Computers………… (5. Use) in many fields – in business, science, medicine, & education, for example. They …………… (6. Can use) to lớn forecast the weather or to control robots which make cars. The computer’s memory is the place where information…………… (7.store) & calculations………… (8. Do). A Computer cannot think for itself – it………… 9. Must tell) exactly what khổng lồ do. A lot of difficult calculations…………… (10. Can do) very quickly on computers.

Answer: (Trả lời)

1. Was built; 2. Were sold

3. Has been made; 4. Can be bought

5. Are used; 6. Can be used

7. Is kept; 8. Are done

9. Must he told; 10. Can be done

Tạm dịch:

Máy tính năng lượng điện tử thứ nhất của trái đất xây dựng vị Đại học tập Pennsylvania vào thời điểm năm 1946. Tuy nhiên, máy vi tính được bán công khai lần trước tiên trong trong thời gian 1950. Nhiều văn minh về sản phẩm công nghệ vi tính được thiết kế từ năm 1950. Trang bị vi tính bây giờ nhỏ hơn các và dạn dĩ hơn với chúng hoàn toàn có thể được mua rẻ rộng nhiều.

Máy vi tính áp dụng trong nhiều lĩnh vực – ví dụ điển hình như, trong khiếp doanh, khoa học, y khoa, và giáo dục. Chúng hoàn toàn có thể được sử dụng để dự báo tiết trời hoặc kiểm soát và điều hành các robot làm cho ô tô. Bộ nhớ lưu trữ của laptop là chỗ mà lưu giữ trữ thông tin và tính toán. Một laptop không thể biết cân nhắc – nó phải được nói đúng đắn những gì nhằm làm. Cực kỳ nhiều đo lường và tính toán khó khăn rất có thể được làm cho rất lập cập trên thiết bị tính.

F. Vocabulary (Phần tự vựng)

– GCSE: chứng từ giáo dục đa dạng trung học tập ( General Certificate of Secondary Education)

– compulsory /kəm’pʌlsəri/ (a): bắt buộc

– certificate /sə’tifikit/ (n): giấy chứng nhận

– nursery /’nə:sri/ (n): công ty trẻ

– kindergarten /’kində,gɑ:tn/ (n): trường mẫu mã giáo

– general education/ˈdʒenrəl/ /ˌedʒuˈkeɪʃn/ :giáo dục phổ thông

– primary education /ˈpraɪməri/: giáo dục và đào tạo tiểu học

– secondary education /ˈsekəndri/:giáo dục trung học

– lower secondary school /ˈləʊə(r)/:trường trung học cơ sở

– upper secondary school /ˈʌpə(r)/:trường trung học phổ thông

– term /tə:m/ (n): học tập kỳ

– academic /,ỉkə’demik/ (n): hội viên học tập viện

– mid /mid/ (a): giữa

– parallel /ˈpærəlel/(a): tuy nhiên song

– state /steit/ (n): nhà nước

– independent /,indi’pendənt/ (n): độc lập

– fee /fi:/ (n): học phí

– government /’gʌvnmənt/ (n): thiết yếu quyền

– subject /’sʌbdʒekt/ (n): môn học

– tearaway /’teərəwei/ (n): fan vô trách nhiệm

– methodical /məˈθɒdɪkl/(a): ngăn nắp

– disruptive /dis’rʌptiv/ (a): phá vỡ

– struggle /’strʌgl/ (n): sự đấu tranh

– publish /’pʌbli∫/ (v): công bố

– translate /trænsˈleɪt/ (v): biên dịch; hiểu

– tragedy /ˈtrædʒədi/(n): bi kịch

– commercially /kə’mə:∫əli/ (n):về yêu quý mại

– medicine /’medsn; ‘medisn/ (n): y học

– calculation /ˌkælkjuˈleɪʃn/ (n): sự tính toán

– category /ˈkætəɡəri/ (n): loại

– increasing /ɪnˈkriːs/ (a): tăng dần

– juvenile /’dʒu:vənail/ (a): vị thành niên

– delinquency /dɪˈlɪŋkwənsi/ (n): sự phạm tội

– backyard /ˌbækˈjɑːd/ (n): sảnh sau

– crucial /’kru:∫l/ (a): công ty yếu

– equivalent /i’kwivələnt/ (a):tương đương

– impressive /im’presiv/ (a):gây tuyệt hảo sâu sắc;hùng vĩ

– whether /ˈweðə(r)/ : được xuất xắc không

– essential /i’sen∫əl/ (a): quan trọng/ đề nghị thiết

– charge /t∫ɑ:dʒ/ (n): chi phí thù lao

– institute /’institju:t ;’institu:t/ (n): học tập viện

– instance /’instəns/ (n): trường hợp;ví dụ

– privilege /’privəlidʒ/ (n): đặc quyền

– manufacture /ˌmænjuˈfæktʃə(r)/ (n):sự sản xuất

– unaware /,ʌbə’weə/ (a): ko biết

– threshold /’re∫hould/ (n): ngưỡng cửa

– acceptance /ək’septəns/ (n): sự chấp thuận

– corporation /,kɔ:pə’rei∫n/ (n): tập đoàn

– material /mə’tiəriəl/(a): trang bị chất;(n): đồ liệu

– within /wɪˈðɪn/: không quá

– issue /’isju:/ (n): sự vạc hành

– drama /’drɑ:mə/ (n): kịch tính

– literate /’litərit/ (a):có học;(n): fan học thức

– standardize (v): chuẩn hoá<‘stỉndədaiz>– intermediate (a):trung cấp;trung gian<,intə’mi:djət>– guarantee /ˌɡærənˈtiː/ (v):bảo đảm ; (n)sự bảo hành

– extracurricular /,ekstrəkə’rikjulə/ (a):ngoại khoá

– associate /ə’sou∫iit/ (a): kết giao

– investment /in’vestmənt/ (n): vớ n đầu tư

– accredited /ə’kreditid/ (a): thừa nhận thừa nhận

– ability /ə’biliti/ (n):tài năng;trí thông minh

– publicize /’pəblisaiz/ (v): cơng khai

– require /ri’kwaiə/ (v): quy định

– evident /’evidənt/(a): hiển nhiên

– discretion /dis’kre∫n/ (n): sự thận trọng

G. Grammar (Ngữ pháp)

Ôn tập câu thụ động (The passive voice)

Công thức

Chủ động: S + V + O + …

Bị động: S + to-be + V (phân từ bỏ 2) by + O + …

She arranges the books on the shelf every weekend. ⟹ The books are arranged on the shelf by her every weekend.

Quy tắc:

Khi biến hóa 1 câu từ chủ động sang tiêu cực ta làm cho theo quá trình sau:

a. Khẳng định S, V, O và thì của V vào câu công ty động.

b. đem O trong câu dữ thế chủ động làm S của câu bị động.

c. Lấy S trong câu chủ động làm O cùng đặt sau By trong câu bị động.

d. Thay đổi dổi V chính trong câu dữ thế chủ động thành quá khứ phân từ bỏ (Past Participle) vào câu bị động.

e. Thêm to lớn be vào trước cồn từ quá khứ phân từ trong câu tiêu cực (To be buộc phải chia theo thời của V chính trong câu dữ thế chủ động và phân chia theo số của S vào câu bị động).

Lưu ý:

a. Vào câu bị động by + O luôn đứng sau adverbs of place (trạng trường đoản cú chỉ vị trí chốn) với đứng trước adverbs of time (trạng trường đoản cú chỉ thời gian).

b. Trong câu bị động, rất có thể bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her,… nếu chỉ đối tượng người sử dụng không xác định.

Xem thêm: Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành Lớp 8 Có Đáp Án Hay Nhất

c. Trường hợp O vào câu bị động là sự việc vật, sự việc thì dùng “with” nắm cho “by”.

Thể bị động ở các thì:

ThìChủ độngBị động
Hiện trên đơnS + V + OS + be + V(pp2) + by + O
Hiện tại tiếp diễnS + am/is/are + V-ing + OS + am/is/are + being + V(pp2) + by + O
Hiện tại trả thànhS + has/have + V(pp2) + OS + has/have + been + V(pp2) + by + O
Quá khứ đơnS + V-ed + OS + was/were + V(pp2) + by + O
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + V-ing + OS + was/were + being + V(pp2) + by + O
Quá khứ hoàn thànhS + had + V(pp2) + OS + had + been + V(pp2) + by + O
Tương lai đơnS + will/shall + V + OS + will + be + V(pp2) + by + O
Tương lai trả thànhS + will/shall + have + V(pp2) + OS + will + have + been + V(pp2) + by + O

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập trong Unit 4. School education system trang 44 sgk giờ đồng hồ Anh 12 đầy đủ, gọn gàng và đúng mực nhất. Chúc các bạn làm bài Tiếng Anh tốt!