BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM 2021

     

Bộ đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 có 2 đề thi tất cả đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để tạo đề thi học kì 2 năm 2021 - 2022 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2021

Với 2 đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 3, còn hỗ trợ các em học sinh lớp 3 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, rồi so sánh kết quả thuận một thể hơn. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí cỗ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 nhé:

Đề thi học tập kì II môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

PHÒNG GD và ĐT…….TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS…….Đề chủ yếu thức(Đề thi bao gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IIMôn: giờ Anh 3Năm học: 2021 - 2022Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)


LISTENING (4 points)

PART 1. Listen và match. (1,5 points)

There is one example: Example: You hear: I have a truck

PART 2. Listen và tick (X ) the picture(1 point)


3. What’s your mother doing now?

4. What’re they doing?

PART 3. Listen & number (1- 5) (1,5 points)

0a. I have many pets.
b. I have two dogs và a cat.
c. Vì chưng you have any pets?
d. What pets vì chưng you have ?
e. Yes, I do.
f. I lượt thích them very much .

READING: (2 points)

PART 1: Read và match. (1pt).

PART 2: Look and read. Put a tick (√ ) or cross (x) in the box. (1pt).1. They are reading book. ☐

2. She is cleaning the ☐

3. It is ☐

4. This is my house. ☐


WRITING (2 points)

PART 1: Put the words in order. (1pt).

Example: 0. This/ a / living /is/ room.

⇒ This is a living room.

Xem thêm: Phim Những Khúc Sông Dậy Sóng - Tập 17, Phim Những Khúc Sông Dậy Sóng Trọn Bộ 2018

1. Over/ there/ garden/ a/ is/ there.

⇒......................................................................................................................................

2. Many/ are/ chairs/ how/ there?

⇒......................................................................................................................................

3. Playing / park / I / football/the / am / in

⇒......................................................................................................................................

4. In/ are/the/ they/ cage

⇒.....................................................................................................................................

PART 2: Write about you: (1pt)

Example: 1. How old is your father?

⇒ He is forty.

1. Bởi you have any toys?

⇒......................................................................................................................................


2. Vày you have any pets?

⇒.....................................................................................................................................

3. What pets do you have?

⇒......................................................................................................................................

4. Where’s Dien Bien?

⇒.....................................................................................................................................

SPEAKING ( 2 points )

PART 1.

What’s your name?

PART 2. Talking about your family.

What does your father do?

What does your mother do?

Do you love your family?

PART 3. Describing picture.

Xem thêm: Đâu Không Phải Là Thông Tin Loại Phí Số, Thông Tin Phi Số Được Biểu Diễn Dưới Dạng

- Who are they?

- Where are they?

- How many people are there in the picture?

- Are they a happy family?

...