Bài tập hình học 8

     

TỔNG HỢP CÁC BÀI HÌNH HỌC TRONG BÀI THI CUỐI KÌ 1

Bài toán 1 : Cho tam giác ABC. Qua trung điểm M của cạnh AB, kẻ MP song song với BC và MN song song với AC (P thuộc AC và N thuộc BC).

Bạn đang xem: Bài tập hình học 8

a) Chứng minh các tứ giác MNCP và BMPN là hình bình hành.


b) Gọi I là giao điểm của MN và BP, Q là giao điểm của MC và PN. Chứng minh rằng IQ =

c) Tam giác ABC có điều kiện gì thì từ giác BMPN là hình chữ nhật.

Trích : THCS Thành Công – Hà Nội

Bài toán 2 : Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

a) Biết AB = 4cm, BC = 3cm. Tính BD, AO.

b) Kẻ AH vuông góc với BD. Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của AH, DH, BC. Chứng minh rằng MN = BI.

c) Chứng minh BM song song với IN.

d) Chứng minh góc ANI là góc vuông. Trích : Đề thi quận Phú Nhuận TP HCM 2016 – 2017

Bài toán 3 : Cho tam giác ABC (AB  BC, M  AB).

a) chứng minh MN // AC. Tính MN.

b) Tứ giác AMNC, IMBN là hình gì? Vì sao?

c) MN cắt BI tại O. Gọi K là điểm đối xứng của I qua N. Chứng minh A, O, K thẳng hàng.

Trích : THCS Lương Thế Vinh – Hà Nội.

Bài toán 10 : Cho tam giác ABC vuông tại B, đường cao BH ( H  AC). O là trung điểm của AC. Trên tia đối tia OB lấy điểm D sao cho OB = OD.

a) chứng minh ABCD là hình chữ nhật.

b) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của HB, HA, CD. Chứng minh CMNP là hình bình hành.

Xem thêm: Giải Đề 4 Trang 65 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 2, Giải Đề 4 (Trang 65 Sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

c) Chứng minh góc BNP = 90o.

Trích : THCS Võ Trường Toản – TP HCM.

Bà toán 11 : Cho hình bình hành ABCD có 2 đường chéo AC, BD cắt nhau tại O. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AD và BC.

a) chứng minh : AECF là hình chữ nhật.

b) BD cắt AF, CE lần lượt tại M, N. Chứng minh BM = MN = ND.

c) Chứng minh EM // FN.

d) Tia AN cắt DC tại I. Gọi K là giao điểm của IF và EC. Chứng minh : DKME là hình bình hành.

Trích : THCS Chu Văn An.

Bài toán 12 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Có AB = a. Gọi M, N, D lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a) Chứng minh ND là đường trung bình của tam giác ABC và tính độ dài ND theo a.

b) Chứng minh tứ giác ADNM là hình chữ nhật.

c) Gọi Q là điểm đối xứng của N qua M. Chứng minh AQBN là hình thoi.

d) Trên tia đối của tia BD lấy điểm K sao cho DK = KB. Chứng minh ba điểm Q, A, K thẳng hàng.

Xem thêm: Lý Thuyết Sự Phát Triển Của Sinh Giới Qua Các Đại Địa Chất, Sự Phát Triển Của Sinh Giới Qua Các Đại Địa Chất

Trích : đề thi HKI quận 10 – THHCM 2016 – 2017

Bài toán 13 : Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Lấy điểm F là điểm đối xứng với M qua AC, E là trung điểm của AB. Gọi I là giao điểm của MF và AC.