Bài Tập Phép Nhân Lớp 4

     

Bài tập Ôn thói quen chất kết hợp của phép nhân. Nhân cùng với số gồm tận cùng chữ số 0 Toán lớp 4 gồm bài xích tập trắc nghiệm và bài xích tập trường đoản cú luận tinh lọc giúp học viên lớp 4 ôn luyện về tính chất chất phối kết hợp của phép nhân và nhân cùng với số gồm tận thuộc chữ số 0 môn Toán 4.

Bạn đang xem: Bài tập phép nhân lớp 4


Bài tập tính chất phối kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tận thuộc chữ số 0 lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Kết trái của phép nhân 19×200=..... Số thích hợp điền vào nơi chấm là:

A. 3800 B.4000

C. 6800 D. 1800

Câu 2: kết quả của phép tính 20×30là:

A. 500 B.400

C. 600 D. 800

Câu 3: Một phòng học bao gồm 8 hàng ghế, mỗi hàng ghế tất cả 2 bàn, mỗi bàn 2 học tập sinh. Hỏi phòng học tập đó gồm bao nhiêu học sinh?

A.27 học tập sinh

B. 30 học tập sinh

C.28 học tập sinh

D. 32 học sinh

Câu 4: Kết trái của phép nhân 4×6×5là:

A. 144

B. 120

C. 121

D. 125

Câu 5: Tính:12×2×5+73×5×2=?

A.750 B. 500

C.850 D. 560

Câu 6: Chuyển các tổng sau thành tích:

11+11+11+11+11+11+11+11+11+11⏟10   so  hang

A.10×11

B.11×11

C.10×12

D.11×12

Câu 7: Tính:125×35×8−25000

A. 120

B. 100

C. 10000

D. 11100

Câu 8: Tìm một số có nhị chữ số hiểu được nếu viết thêm số 27 vào phía trái số kia ta nhận được số mới gấp 31 lần số ban đầu.

A. 82

B. 60

C. 78

D. 90

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính bởi hai cách:

*

2×7×54×3×83×6×54×2×53×6×92×9×5

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện:

a) 15×2×5      2×5×18b) 37×2×5     5×230×2c)  12×5×4×2      5×7×6×2

Câu 3: Một bao gạo cân nặng 40kg, một bao ngô khối lượng 50kg. Một xe xe hơi chở 30 bao gạo cùng 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo với ngô?

Câu 4: Một tấm kính hình vuông vắn có cạnh bằng 50cm. Tính chu vi và ăn mặc tích hình vuông vắn đó.

Câu 5: Dưới đấy là hình hình ảnh mô tả vị trí số ghế trong một phòng chiếu phim.

*

Một rạp chiếu phim phim có đôi mươi phòng chiếu phim, từng phòng gồm 12 dãy ghế (từ A, B, C …., L), mỗi dãy có 18 nơi ngồi, duy chỉ tất cả dãy L gồm 16 khu vực ngồi.

a) Một phòng tất cả bao nhiêu nơi ngồi?

b) Cả rạp chiếu phim phim tất cả bao nhiêu khu vực ngồi?

Bài tập tính chất phối hợp của phép nhân. Nhân với số gồm tận thuộc chữ số 0 lớp 4


Câu 1: Không tiến hành phép tính, nối nhị biểu thức có mức giá trị cân nhau :

*

Phương pháp giải:

- Áp dụng đặc điểm giao hoán của phép nhân : Khi đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích ko đổi.

a × b = b × a

- Áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân :Khi nhân một tích nhị số với số thứ ba, ta có thể nhân số đầu tiên với tích của số vật dụng hai cùng số đồ vật ba.

Xem thêm: Bí Quyết Học Giỏi Hình 8 ? Cách Học Toán Hiệu Quả Lớp 8

(a × b) × c = a × (b × c)

Lời giải đưa ra tiết:

*


Câu 2: Tính bằng hai phương pháp theo mẫu :

Mẫu : 3 × 5 × 2 = ?

Cách 1 : 3 × 5 × 2 = (3 × 5) × 2 = 15 × 2 = 30.

Cách 2 : 3 × 5 × 2 = 3 × (5 × 2) = 3 × 10 = 30.

a) 4 × 5 × 3 b) 5 × 2 × 6

2 × 5 × 4 7 × 4 × 5

Phương pháp giải:

Cách 1: Áp dụng bí quyết : a × b × c = (a × b) × c.

Cách 2: Áp dụng công thức : a × b × c = a × (b × c).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 4 × 5 × 3

Cách 1: 4 × 5 × 3 = (4 × 5) × 3 = trăng tròn × 3 = 60

Cách 2: 4 × 5 × 3 = 4 × (5 × 3) = 4 × 15 = 60

2 × 5 × 4

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40

Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2 × đôi mươi = 40

b) 5 × 2 × 6

Cách 1: 5 × 2 × 6 = (5 × 2) × 6 = 10 × 6 = 60

Cách 2: 5 × 2 × 6 = 5 × (2 × 6) = 5 × 12 = 60

7 × 4 × 5

Cách 1: 7 × 4 × 5 = (7 × 4) × 5 = 28 × 5 = 140

Cách 2: 7 × 4 × 5 = 7 × (4 × 5) = 7 × trăng tròn = 140


Câu 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 17 × 5 × 2 b) 2 × 36 × 5

123 × đôi mươi × 5 50 × 71 × 2

50 × 2 × 41 5 × 7 × 4 × 2

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù giao hoán và phối hợp của phép nhân nhằm nhóm các số bao gồm tích là 10, 100, … lại cùng với nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

123 x đôi mươi x 5 50 x 71 x 2

= 123 x ( trăng tròn x 5) = (50 x 2) x 71

= 123 x 100 = 12300 = 100 x 71 = 7100


Câu 4: Tính:

a) 28 × 40 b) 450 × 80

15 × 300 510 × 200

Phương pháp giải:

a) triển khai phép tính 28 × 4 = 112.

Viết thêm 1 chữ số 0 vào bên đề nghị 112 ta được 1120.

Ta tất cả : 28 × 40 = 1120.

Các câu khác làm tương tự.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) tiến hành phép tính 28 × 4 = 112.

Viết thêm 1 chữ số 0 vào bên buộc phải 112 ta được 1120.

Ta gồm : 28 × 40 = 1120.

Thực hiện tại phép tính 15 × 3 = 45.

Viết thêm nhị chữ số 0 vào bên cần 45 được 4500.

Ta bao gồm : 15 × 300 = 4500

b) thực hiện phép tính 45 × 8 = 360.

Viết thêm nhị chữ số 0 vào bên đề xuất 360 ta được 36 000.

Ta bao gồm : 450 × 80 = 36 000.

Thực hiện tại phép tính 51 × 2 = 102.

Viết thêm ba chữ số 0 vào bên cần 102 được 102 000.

Ta tất cả : 510 × 200 = 102 000.

Vậy ta có tác dụng như sau:

28 × 40 = 1120 450 × 80 = 36 000

15 × 300 = 4500 510 × 200 = 102 000


Câu 5: Giải việc sau bằng hai cách

Có 8 xe hơi chở hàng. Mỗi xe hơi chở 4 kiện hàng. Mỗi kiện hàng cất 25 ấm điện. Hỏi 8 ô tô đó chở bao nhiêu nóng điện ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- tìm kiếm số kiện sản phẩm 8 xe hơi chở được = số kiện sản phẩm 1 ô tô chở được × 8.

- tìm số ấm điện 8 ô tô chở được = số nóng điện có trong 1 kiện mặt hàng × số kiện hàng 8 xe hơi chở được.

Cách 2:

- tìm kiếm số nóng điện mỗi xe hơi chở được = số ấm điện có trong 1 kiện sản phẩm × số kiện hàng 1 xe hơi chở được.

- kiếm tìm số nóng điện 8 ô tô chở được = số nóng điện mỗi ô tô chở được × 8.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

8 ô tô chở số kiện hàng là :

8 × 4 = 32 (kiện hàng)

8 ô tô chở số nóng điện là :

25 × 32 = 800 (ấm điện)

Đáp số: 800 nóng điện.

Cách 2:

Mỗi xe hơi chở số nóng điện là:

25 × 4 = 100 (ấm điện)

8 ô tô chở số ấm điện là:

100 × 8 = 800 (ấm điện)

Đáp số: 800 nóng điện.

Bài tập tính chất phối kết hợp của phép nhân. Nhân với số gồm tận cùng chữ số 0 lớp 4

Câu 1:(a x b) x c = a x (b x c). Đúng tốt sai?

Lời giải bỏ ra tiết:

Khi nhân một tích nhị số cùng với số lắp thêm ba, ta có thể nhân số trước tiên với tích của số thiết bị hai cùng số trang bị ba.

Do kia ta có: (a×b)×c=a×(b×c)

Vậy xác minh đã cho rằng đúng.


Câu 2:(148 x 4) x 25 = 148 x (4 x 25). Đúng tốt sai?

Lời giải chi tiết:

Khi nhân một tích hai số cùng với số máy ba, ta hoàn toàn có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số trang bị ba.

Do kia ta có: (148×4)×25=148×(4×25)

Vậy phép tính đã cho là đúng.


Câu 3:Điền số phù hợp vào ô trống:

(a × 125) × 8 = a ×(125 ×) = a ×

Lời giải chi tiết:

Câu 4:Điền số thích hợp vào ô trống:

a × b × 125 = (a × b)×= a ×(b ×)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: a×b×125=(a×b)×125=a×(b×125)

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống theo thứ tự trường đoản cú trái sang phải là 125;125.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 110 Luyện Tập Sách Giáo Khoa, Luyện Tập Trang 110 Giải Toán Lớp 5 Trang 110


Câu 5:Điền số tương thích vào ô trống để tính bằng phương pháp thuận tiện:

*

Lời giải chi tiết:

Ta có:

135×5×2=135×(5×2)=135×10=1350

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo đồ vật tự từ trên xuống dưới,

từ trái sang phải là 135; 2; 135; 10; 1350.


Câu 6:Điền số phù hợp vào ô trống nhằm tính bằng phương pháp thuận tiện:

*

Lời giải chi tiết:

25×9×4×7=(9×7)×(25×4)=63×100=6300

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống theo vật dụng tự từ bên trên xuống dưới,

từ trái sang yêu cầu là 9; 4; 63; 100; 6300


Câu 7:Kéo thả dấu phù hợp vào ô trống:

*

34×5×23400

Lời giải chi tiết:

Ta có: 34×5×2=34×(5×2)=34×10=340