BÀI TẬP REPORTED SPEECH LỚP 9

     

Câu tường thuật là 1 điểm ngữ pháp quan trọng trong giờ đồng hồ Anh, xuất hiện nhiều trong những bài thi với kiểm tra. Vậy làm thế nào để ráng rõ những dạng thắc mắc và bài tập hay lộ diện về Câu tường thuật trong tiếng Anh?

Hôm ni maybomnuocchuachay.vn sẽ cung cấp đến các bạn các dạng câu hỏi và bài tập cơ bản, nâng cao về câu tường thuật hay xuất hiện trong bài xích thi để các bạn luyện tập thêm.

Bạn đang xem: Bài tập reported speech lớp 9

Bạn vẫn xem: bài xích tập câu trần thuật lớp 9 bao gồm đáp án

Nội dung chính:2. Các dạng thắc mắc và bài bác tập về câu tường thuật trong tiếng Anh3. Bài bác tập về câu tường thuật, bao gồm kèm đáp án

1. Câu tường thuật giờ anh là gì?

Chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức cơ phiên bản về câu tường thuật trước lúc bước vào các dạng thắc mắc cũng như bài bác tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng những câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said khổng lồ us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning lớn go to the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said lớn Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come lớn my house without prior notice.” May’s colleague said lớn her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite và courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lend me your oto to carry this cargo lớn the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said khổng lồ her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t vày anything worse, Jane.” Jane’s brother said khổng lồ her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you to school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said khổng lồ us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vày you plan khổng lồ buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to lớn you as soon as possible,” the clerk said to lớn him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people lớn come to my birthday party.” My brother said lớn me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said to lớn her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to lớn study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning to lớn go to school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come lớn the concert to lớn see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said khổng lồ her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come to see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vì you want to cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

Xem thêm: Tác Giả Hà Ánh Minh Ca Huế Trên Sông Hương, Ca Huế Trên Sông Hương

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning lớn go to the beach.

4. The clerk told Lisa lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not khổng lồ come lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could do that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite và courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him to lớn lend her his oto to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not khổng lồ stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to bởi anything worse.

13. She told Jack that she would take him to school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to take that survey.

15. Tom asked me what I planned to lớn buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to lớn him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people to come to lớn his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not lớn drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning khổng lồ study in Australia.

21. Britain’s mother wanted lớn know if he was planning lớn go to school by train.

22. March’s mother told him not to lớn turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me to come lớn the concert to lớn see her show.

24. Mary’s father told her not lớn drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come lớn see me the day before.

26. The neighbor told me not khổng lồ step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted khổng lồ cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Tại Sao Có Người Không Sinh Được Con Trai ? Nguyên Nhân Không Sinh Được Con Trai

30. John advised Anna to vì chưng well everything that her boss khủng had requested.

Trên phía trên là tổng thể kiến thức về các dạng câu hỏi và bài tập về Câu tường thuật chi tiết nhất nhưng maybomnuocchuachay.vn đã tổng hợp. Câu tường thuật là vấn đề ngữ pháp rất quan trọng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh, vị vậy mà các bạn nên rèn luyện thường xuyên. Chúc các bạn học tốt!