Bài tập thì quá khứ tiếp diễn lớp 8

     

Thì quá khứ tiếp diễn là ngữ pháp đặc trưng trong giờ anh. Bọn họ thường sử dụng để nói về hành vi đang xảy ra tại 1 thời điểm ví dụ trong thừa khứ. Ở bài học kinh nghiệm này, maybomnuocchuachay.vn với các các bạn sẽ cùng coi cấu trúc, phương pháp dùng, kế tiếp thực hành để bình chọn độ hiểu bài xích nhé!

Lý thuyết về thì vượt khứ tiếp nối (Past Continuous)

Thì quá khứ tiếp diễn trong giờ đồng hồ anh được hotline là Past Continuous hoặc Past Progressive. Chúng ta học hoàn toàn có thể tìm thêm kiến thức và kỹ năng mở rộng bằng phương pháp sử dụng 1 trong những 2 tên gọi này.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn lớp 8

Định nghĩa thì thừa khứ tiếp tục là gì?

Về khái niệm, thì vượt khứ tiếp tục được sử dụng để biểu đạt một hành động, sự việc đang xảy ra xung quanh 1 thời điểm cụ thể trong thừa khứ. Hành động này đã kết thúc và không còn ở hiện nay tại.

Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Dưới phía trên là cấu tạo chung của thì quá khứ tiếp tục và công thức chi tiết ở mỗi một số loại câu.

Cấu trúc chung:


S

+

auxiliary (be) conjugated in Past Simple

(trợ cồn từ phân tách ở thì quá khứ)

+

main verb

(động trường đoản cú chính)

was, were

present participle

(phân từ hiện tại)


Trợ đụng từ (be) được phân chia trong thì quá khứ là: was, were

Động từ chính không đổi ở dạng phân từ hiện tại tại: -ing

Đối cùng với câu tủ định, chúng ta thêm “NOT” giữa trợ đụng từ và động từ chính.

Trong câu nghi vấn, biến hóa vị trí nhà ngữ và trợ cồn từ.

Công thức cụ thể cho 4 một số loại câu:

Như vậy, ta sẽ có công thức ví dụ cho 4 loại câu như sau:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + was/were + V-ing

At 8 o’clock, I was watching TV.

(Lúc 8h, tôi đã xem ti vi).

Phủ định

S + not + was/were + V-ing

We were not joking.

(Chúng tôi dường như không nói đùa).

Nghi vấn

Was/ Were + S + V-ing ?

Yes, S + was/ were.

No, S + wasn’t/ weren’t.

Was he playing football while we were doing homework?

(Anh ấy đang chơi bóng đá trong khi công ty chúng tôi làm bài bác tập đề xuất không?)

Câu hỏi WH

WH-word + was/ were + S + V-ing?

S + was/ were + V-ing +…

What were they talking about?

( bọn họ đã nói đến điều gì?)


Thì quá khứ tiếp diễn dùng để gia công gì?

Thì quá khứ tiếp nối có 4 cách dùng và chúng thường được sử dụng trong những trường hợp:

1. Miêu tả 1 hành động, sự việc đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong thừa khứ. Hành động ban đầu tại thời đặc điểm này nhưng không ngừng ngay mà tiếp tục đến 1 thời điểm khác.

VD: At 8pm, I was watching TV.

(Lúc 8h tối, tôi đã xem ti vi).

2. Diễn đạt hành động xẩy ra đồng thời trong quá khứ.

VD: He was playing football while we were doing homework.

(Anh ta vẫn chơi soccer trong khi cửa hàng chúng tôi làm bài xích tập).

3. Biểu đạt hành hễ đang xẩy ra thì có hành động, vụ việc khác xen vào.

VD: When Mary came, I was cooking dinner.

(Khi Mary đến, tôi đã nấu bữa tối).

4. Đề cập hành động được lặp lại nhiều lần trong thừa khứ và làm phiền hoặc khiến cho người khác khó chịu.

VD: He was always forgetting something at home when he went out.

(Anh ta lúc nào thì cũng quên một vài thứ trong nhà khi anh ta ra ngoài).

Dấu hiệu nhận biết của thì vượt khứ tiếp diễn

Một số dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ tiếp nối thông qua các trạng từ và từ chỉ thời gian:

At + tiếng + thời hạn trong thừa khứ. (at 8p.m yesterday,…)

At this time + thời gian trong quá khứ. (at this time last week, at the moment last month,…)

In + năm (in 2019, in 2020)

In the past.

When (khi) khi diễn tả hành cồn xen vào.

While (trong khi) khi nói về hành động xảy ra tuy vậy song.

Cách chia động từ ngơi nghỉ thì vượt khứ tiếp diễn

Trong kết cấu thì vượt khứ tiếp diễn, bạn làm việc cần phân tách trợ hễ từ và hễ từ thiết yếu trong câu. Vắt thể:

Chia trợ động từ theo nhà ngữ bao gồm của câu (đại từ bỏ nhân xưng)


STT

Chủ ngữ - Đại trường đoản cú nhân xưng

Cách chia

1

I, you (Số ít)

was

2

We, you, they (Số nhiều)

were

3

He, she, it (Số ít)

was


Quy tắc thêm “-ing” khi phân chia động tự chính


Dạng hễ từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

live => living

Kết thúc bằng một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

tie => tying

Kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có một âm tiết

Nhân song phụ âm cuối cùng thêm (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động từ có rất nhiều hơn 2 âm tiết và dấu dấn âm rơi vào tình thế âm tiết cuối cùng

Nhân song phụ âm cuối cùng thêm (-ing)

permit => permitting

(per’mit)


Những rượu cồn từ không phân chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Điểm chung các động tự không cần sử dụng ở thì những thì tiếp diễn (non-continuous verb) là nhóm từ chỉ cảm giác, trạng thái, dìm thức (tri thức, sở thích), sở hữu. Có thể tạo thành 5 team từ không phân tách (không dùng) sống thì hiện nay tại tiếp tục gồm:

Nhóm giác quan: taste, smell, hear,...

Nhóm chỉ tình trạng: appear, seem, sound,...

Nhóm sở hữu: have/has, belong to, contain, possess,...

Xem thêm: Ví Dụ Về Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Cho Doanh Nghiệp

Nhóm sở thích: like, love, hate, dislike, desire, wish,...

Nhóm tri thức: know, understand, believe,...

Sơ đồ tư duy - biện pháp nhớ cấp tốc thì quá khứ tiếp diễn

Nhằm giúp bạn hiểu về thì quá khứ tiếp diễn, maybomnuocchuachay.vn chia sẻ sơ đồ bốn duy cầm tắt ngữ pháp như sau:

*

Bài tập thì thừa khứ tiếp nối CÓ ĐÁP ÁN

Cùng maybomnuocchuachay.vn ôn tập lại kỹ năng thì thừa khứ tiếp diễn với những bài tập trắc nghiệm, trường đoản cú luận bên dưới đây:

Bài 1: Chọn lời giải đúng cho các câu trắc nghiệm bên dưới đây

1. My brother and sister _____ playing tennis at 11am yesterday.

A. Are B. Was C. Were

2. _____ you still working at 7pm last night?

A. Were B. Are C. Was

3. At 8.30am today I _____ driving lớn work.

A. Was B. Am C. Were

4. We _____ sleeping when the police came.

A. Was B. Weren"t C. Won"t

5. Why _____ he having lunch at 4pm?

A. Was B. Does C. Were

6. Was he not _____ his homework?

A. Doing B. Vì C. Done

7. Snow _____ lightly. Suddenly a reindeer appeared.

A. Fell B. Was falling C. Is falling

8. Somebody threw a shoe at him _____ he was speaking.

A. After B. When C. While

9. They ________ TV when I arrived.

A. Were watching B. Were watched C. Watched

10. I was reading a detective story _____ I heard a noise.

A. During B. While C. When

Bài 2: cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Julie (sleep) at three o"clock.

2. You (study) at three o"clock.

3. Luke (read) at three o"clock.

4. I (work) at three o"clock.

5. They (eat) chocolate at three o"clock.

6. John (play) tennis at three o"clock.

7. We (watch) TV at three o"clock.

8. He (use) the mạng internet at three o"clock.

9. You (cook) lunch at three o"clock.

10. We (travel) khổng lồ London at three o"clock.

11. Mrs Brown (not/walk) in the garden when the murder happened.

12. Mr đen (not/work) in his study when the murder happened.

13. Miss Jones (not/talk) to lớn Mr. White when the murder happened.

14. You (not/play) cards when the murder happened.

15. Dr Ford (not/read) in his room when the murder happened.

16. Mr. Và Mrs. Green (not/eat) in the dining room when the murder happened.

17. Mr xanh (not/drink) coffee in the library when the murder happened.

18. The maid (not/clean) the bedrooms when the murder happened.

19. I (not/listen) khổng lồ music when the murder happened.

Xem thêm: Trình Tự Ghi Sổ Kế Toán Theo Hình Thức Chứng Từ Ghi Sổ, Hình Thức Kế Toán Chứng Từ Ghi Sổ

20. The dogs (not/play) outside when the murder happened.

Bài 3: ngừng câu với từ gợi ý

1. (he / cook)

2. (she / play cards)?

3. (I / not / cry)

4. (you / not / feel well)

5. (where / I / go when I met you)?

6. (she / not / sleeping at midnight)

7. (I / work)?

8. (you / sleep when I got home)?

9. (it / rain at lunchtime)

10. (what / you / do)?

11. (why / she / run)?

12. (you / not / read)

13. (how / we / do at that time)?

14. (he / not / watch a film at 3pm)

15. (I / vì my homework at eight o"clock)

16. (where / it / rain)?

17. (you / shop when I called you)

18. (she / eat dinner when we arrived)

19. (he / live in Tokyo at the time)?

20. (it / snow)?

Bài 4: xong xuôi câu bằng cách cho dạng đúng của động từ vào ngoặc

1. I _____________ to lớn bed at 10 am yesterday. (to go)

2. Why _____________ you _____________ the text the whole morning? (to translate)

3. _____________ he _____________ him at 2 o"clock yesterday? (to visit)

4. They _____________ an interesting book, when something fell on the floor. (to read)

5. He _____________ me carefully. (not / lớn listen to)

6. Why _____________ she _____________ the whole day? (to cry)

7. I _____________ your sister. (not / to laugh at)

8. _____________ he _____________ alone, when you met him? (to stand)

9. We _____________ our mother the whole day. (to help)

10. _____________ it _____________ , when you got off the train? (to snow)

11. We _____________ at 2 o"clock. (not / lớn study)

12. What _____________ you _____________ , when I said your name? (to think about)

13. We _____________ , when you met us. (to hurry)

14. What _____________ Tim _____________ , when you took his phone away? (to listen to)

15. She _____________ with him the whole night. (to dance)

Đáp án bài tập vượt khứ tiếp diễn:

Bài 1:


1. Was sleeping

6. Was playing

11. Wasn"t walking

16. Weren"t eating

2. Were studying

7. Were watching

12. Wasn"t working

17. Wasn"t drinking

3. Was reading

8. Was using

13. Wasn"t talking

18. Wasn"t cleaning

4. Was working

9. Were cooking

14. Weren"t playing

19. Wasn"t listening

5. Were eating

10. Were travelling

15. Wasn"t reading

20. Weren"t playing


Bài 3:

1. He was cooking

2. Was she playing cards?

3. I wasn"t crying

4. You weren"t feeling well

5. Where was I going when I met you?

6. She wasn"t sleeping at midnight

7. Was I working?

8. Were you sleeping when I got home?

9. It was raining at lunchtime

10. What were you doing?

11. Why was she running?

12. You weren"t reading

13. How were we doing at that time?

14. He wasn"t watching a film at 3pm

15. I was doing my homework at eight o"clock

16. Where was it raining?

17. You were shopping when I called you

18. She was eating dinner when we arrived

19. Was he living in Tokyo at the time?

20. Was it snowing?

Bài 4:


1. Was going

6. Was - crying

11. Were not studying

2. Were - translating

7. Was not laughing at

12. Were - thinking about

3. Was - visiting

8. Was - standing

13. Were hurrying

4. Were reading

9. Were helping

14. Was - listening to

5. Was not listening to

10. Was - snowing

15. Was dancing


Thì thừa khứ tiếp nối tuy không thật khó nhưng lại là kiến thức quan trọng đặc biệt bạn học cần nắm vững. Với các chia sẻ cụ thể về công thức, cách dùng và bài bác tập bên trên đây, maybomnuocchuachay.vn hi vọng bạn sẽ đọc thật kỹ, luyện tập thật những để thành thục phần ngữ pháp này!