BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 11 WHAT TIME IS IT

     

Mời quý thầy cô và những em học viên tham khảo Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 11 gồm đáp án sau đây. Trong đề này, những em sẽ tiến hành ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp cùng từ vựng Unit 11 What time is it? SGK giờ Anh lớp 4 công tác mới. Các em rất có thể mở sách ôn tập lại định hướng trước khi làm bài để đạt công dụng cao nhất. Chúc những em làm bài tốt!


1. Bài xích tập giờ Anh 4 unit 11 What time is it?

Task 1. Read & tick √ or cross x. There are two examples:


Examples:

*

Task 2. Order the words. There is one example.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 what time is it

Example: breakfast/ Tony/ at/ has/ 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.


1. You/ what/ go/ do/ time/ school/ to_____________________________________?

2. In/ do/ you/ do/ what/ morning/ the_____________________________________?

3. Time/ is/ what/ it_____________________________________?

4. Homework/ Linda/ at/ does/ 8 o’clock/ her_____________________________________.

5. Football/ Peter/ at/ plays/ 4:45_____________________________________.

Task 3. Read and write YES or NO.

Hi, I’m Ha. I study at Hoa Sen Primary School. I usually get up at 7.00. After breakfast, I walk lớn school at 7.40. My school starts at 8.00. My friends và I play badminton at break time. We have three subjects in the afternoon. The school finishes at 4.30.

0.

Ha is a pupil at Hoa Sen Primary School.

YES

1.

She usually gets up at seven a.m.

____

2.

She goes lớn school at seven fifteen.

____

3.

Ha và her friends play volleyball at break time.

____

4.

She studies four subjects in the afternoon.

____

5.

Her school day finishes at four thirty.

____

Task 4. Read & number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.


0

A

Minh: What vị you usually bởi on Sarturday mornings, An?

B

An: At six o’clock. What time is it now?

C

Minh: I cycle, too. What time do you cycle?

D

An: Oh, no. We’re late for school. Let’s run now.

E

Minh: It’s seven fifty.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 8 A Closer Look 2 Trang 19 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2

F

An: I usually cycle. What about you?

Task 5. Look và write. There is one example

Example:

Task 6. Put words in order.

1. Mother/ early/ my/ up/ gets/ ./

____________________________

2. Father/ breakfast/ morning/ Her/ the/ has/ in/ ./

____________________________

3. Go/ What/ bed/ time/ to/ do/ you/ ?/

____________________________

4. Thirty/ p.m/ It/ five/ is/ ./

____________________________

Task 7. Write about you. 

1. What time vì you get up?

___________________________


2. What time vày you have lunch?

___________________________

3. What time bởi vì you watch TV?

___________________________

4. What time vày you do your homework?

___________________________

Task 8. Ask and answer the question. 

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clock.

1. Linh /go to school/ 7.30

____________________________________________________

2. We/ have breakfast/ 7.15

____________________________________________________

3. Hung/ go khổng lồ bed/ 11.00

____________________________________________________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

____________________________________________________

5. Your sister/ go lớn work/ 7.50

____________________________________________________

2. Đáp án bài tập unit 11 What time is it? lớp 4

Task 1. Read & tick √ or cross x. There are two examples:

1 – V; 2 – X; 3 – X; 4 – V; 5 – V

Task 2. Order the words. There is one example.

1 – What time vị you go to school?

2 – What vị you vì in the morning?

3 – What time is it?

4 – Linda does her homework at 8 o’clock.

5 – Peter plays football at 4:45.

Task 3. Read & write YES or NO.

1 – Yes; 2 – No; 3 – No; 4 – No; 5 – Yes

Task 4. Read & number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 – F; 2 – C; 3 – E; 4 – B; 5 – E; 6 – D

Task 5. Look và write. There is one example

1 – breakfast

2 – get up

3 – Go khổng lồ bed

4 – Go home

5 – dinner

Task 6. Put words in order.

1 – My mother gets up early.

2 – Her father has breakfast in the morning.

3 – What time do you go khổng lồ bed?

4 – It is five thirty p.m.

Task 7. Write about you.

Học sinh tự trả lời.

1 – I get up at 7 o’clock.

2 – I have lunch at eleven thirty.

3 – I watch TV at 6 p.m.

4 – I vày my homework at 9 p.m.

Task 8. Ask and answer the question.

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clock.

1. Linh /go to school/ 7.30

____What time dos Linh go to lớn school? She goes to lớn school at 7.30 a.m._____

2. We/ have breakfast/ 7.15

____What time vì you have breakfast? We have breakfast at 7.15.____

3. Hung/ go to lớn bed/ 11.00


____What time does Hung go to bed? He goes lớn bed at 11.00.________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

_____What time does Phong have lunch? He has lunch at 12.00._______

5. Your sister/ go to work/ 7.50

_____What time does she sister go to lớn work? She goes khổng lồ work at 7.50._____

Trên đấy là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? kèm đáp án. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 không giống như: Giải bài tập giờ Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên maybomnuocchuachay.vn.

Xem thêm: Anh A Đóng Góp Ý Kiến Xây Dựng Quy Ước, Hương Ước Cho Thôn


Bên cạnh team Tài liệu học hành lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: tài liệu tiếng Anh tiểu học – nơi cung ứng rất những tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí giành riêng cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).