Tải Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Sports And Games

     Bạn đang xem: Tải bài tập tiếng anh 6 unit 8 sports and games

*
Bạn sẽ xem trăng tròn trang mẫu mã của tư liệu "Luyện sâu sát Ngữ pháp và bài tập tiếng Anh 6 - Unit 8: Sports and games", để sở hữu tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

UNIT 8: SPORTS and GAMESA.VOCABULARYNew wordsMeaningExampleathlete /ˈæθliːt/(n)vận rượu cồn viênHe is one of the most famous athletes in Argentina. Anh ấy là giữa những vận đụng viên nổi tiếng nhất trên Ác-hen-ti-na.career /kəˈrɪə(r)/(n.)nghề nghiệp, sự nghiệpPelé started his career as a football player at the age of 15. Pê-lê bước đầu sự nghiệp là một trong cầu thủ bóng đá khi ông ấy 15 tuổi.congratulation /kənˌɡrætʃuˈleɪʃn/(n.)sự chúc mừngCongratulations! I hear you won the match yesterday. Chúc mừng! Tớ nghe nói cậu thắng lợi trận đấu ngày hôm qua.elect /ɪˈlekt/(v.) lựa chọn, bầu chọnBeijing was elected to lớn hold The 2008 Summer Olympics. Bắc khiếp được chọn để tổ chức triển khai Thế vận hội ngày hè năm 2008.equipment /ɪˈkwɪpmənt/(n.)thiết bị, dụng cụThe equipment in the gym is quite modern. Sản phẩm công nghệ tại phòng luyện tập thể dục tương đối là hiện tại đại.goggles /ˈɡɒɡlz/(n.)kính (để bơi)I always wear goggles when I am swimming. Tớ luôn đeo kính bơi khi bơi.racket /ˈrækɪt/(n.)cái vợt (cầu lông, quần vợt )Can I borrow your badminton racket? Cậu mang đến tớ mượn mẫu vợt ước lông của cậu được không?regard /rɪˈɡɑːd/(v.)coi làHe is regarded as the best football player of all time. Anh ấy được xem là cầu thủ láng đá xuất sắc nhất những thời đại.marathon /ˈmærəθən/(n.)cuộc đua ma-ra-tôngShe finishes her marathon in about 3 hours. Cô ấy kết thúc cuộc đua ma-ra-tông trong khoảng 3 giờ đồng hồ.Athletics(n)Môn điền kinhMy brother wants to lớn compete in athletics.Anh trai tôi muốn tranh tài điền kinh.Gymnastics(n)Thể dục dụng cụMy sister really likes watching gymnastics on TV.Chị gái tôi say đắm xem thể dục nguyên tắc trên TV.Weightlifting(n)Cử tạWeightlifting athletes must have very strong muscles.Vận cổ vũ cử tạ chắc hẳn phải gồm cơ bắp khỏe.exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/(adj.) mệt nhọc nhoài, mệt nhọc lửThe runners were exhausted when they crossed the finish line. Những vận động viên chạy đua mệt lử cò bợ khi chúng ta về đích.last /lɑːst/(v.)kéo dàiA football match often lasts 90 minutes. Một trận đá bóng thường kéo dãn 90 phút.ring /rɪŋ/(n.)sàn đấu (boxing)Two men are competing in the boxing ring. Nhì người đàn ông sẽ thi quyền anh trên sàn đấu .B.GRAMMARI. Thì vượt khứ đơn1. Cách dùng- diễn tả hành cồn hay sự việc đã xảy ra và dứt tại 1 thời điểm được xác minh trong vượt khứ.Ví dụ: I met her last summer.(Tôi đã chạm mặt cô ấy vào ngày hè năm ngoái.)- miêu tả hành rượu cồn thường làm hay quen có tác dụng trong thừa khứ.Ví dụ: She often swimming every day last year.(Năm ngoái cô ấy đi bơi mỗi ngày.)2. Dạng thức của thừa khứ đơn.a. Với động từ “to be” (was/were)Thể khẳng địnhThể phủ địnhI/He/She/ItDanh từ bỏ số ítWas + danh từ/tính từWas not/wasn’t + danh từ/tính từYou/We/TheyDanh tự số nhiềuWere + danh từ/tính từWere not/weren’t + danh tiwf/tính từVí dụ:-He was tired. (Anh ấy đã cực kỳ mệt.)-They were in the room.( Họ đang ở trong phòng.)Ví dụ:-He wasn’t at school yesterday.( ngày hôm qua anh ấy ko ở trường.)-They weren’t in the park.(Họ không ở trong công viên.)Thể nghi vấnCâu vấn đáp ngắnWas + I/He/She/ItDanh từ bỏ số ít+ danh từ/tính từYes ( No ) +I/She/He/It + was (wasn’t)Were + You/We/TheyDanh từ số nhiềuYes (No) + You/We/They + were (weren’t)Ví dụ:-Were they tired yesterday? ( trong ngày hôm qua họ sẽ mệt cần không?Yes, they were/No, they weren’t.-Was he at home?Yes, he was/No, he wasn’tLưu ý:Khi nhà ngữ câu hỏi là “you” (bạn) thì câu trả lời phải cần sử dụng “I” (tôi) để đáp lại.b.Với đụng từ thường (Verbs/V)Thể khẳng địnhThể phủ địnhI/You/We/TheyDanh từ số nhiều+ V-edI/You/We/TheyDanh trường đoản cú số nhiều+did not/didn’t + V nguyên mẫuHe/She/ItDanh trường đoản cú số ítHe/She/ItDanh trường đoản cú số ítVí dụ:-She went to school yesterday.( ngày hôm qua cô ấy đã đi được học.)-He worked in this bank last year.( năm ngoái anh ấy đã thao tác ở ngân hàng.)Ví dụ: -My mum didn’t by me a computer last year. ( bà bầu tôi đang không mua cho tôi máy tính xách tay mới năm ngoái.)-He didn’t met me last night.( Anh ấy không chạm chán tôi về tối qua.)-Mr. Nam giới didn’t watch TV with me.(Ông Nam đã không xem TV cùng với tôi.)Thể nghi vấnCâu vấn đáp ngắnDidI/You/We/TheyDanh từ số nhiềuHe/She/ItDanh trường đoản cú số ít+V nguyên mẫu?YesNoI/You/We/They/Danh trường đoản cú số nhiềuHe/She/It/Danh từ số ítDid.Didn’tVí dụ:-Did she work there?( gồm phải cô ấy thao tác ở kia không?)Yes she dis/No she didn’t-Did you go to lớn Hanoi last month? ( tất cả phải bạn đi thủ đô tháng trước không?)Yes, I did/No, I didn’tc.Wh-questionKhi đặt thắc mắc có cất Wh-word ( từ nhằm hỏi) như Who, What, When, Where, Why, Which, How, ta đặt nó lên dầu câu. Tuy vậy khi trả lời cho dạng câu hỏi này, ta không sử dụng Yes/No mà nên đưa ra câu trả lời trực tiếp.Cấu trúc:Wh-word + was/were + S?Wh-word + did + S + V?Ví dụ:-Where were they? (Họ đã ở chỗ nào thế?)-They were in the playground. (Họ ngơi nghỉ trong sân chơi.)Ví dụ:-What did cha do at the weekend? (Ba đã làm gì vào cuối tuần?)-He studied English. (Cậu ấy học tập tiếng Anh.)3. Tín hiệu nhận biết- vào câu sinh hoạt thì thừa khứ đơn thường sẽ có sự mở ra của những trangj tự chỉ thời gian như:-yesterday (hôm qua)-last night/week/month/ (Tối qua/tuần trước/tháng trước/ )-ago (cách đây), (two hours ago: cách đó 2 giờ/two weeks ago: từ thời điểm cách đó hai tuần )-in + thời hạn trong vượt khứ (eg:in 1990)-when: lúc (trong câu kể)4. Bí quyết thêm –ed vào sau động từa. Vào câu ngơi nghỉ thì vượt khứ đơn, hễ từ sẽ phải thêm đuôi –ed. Dưới đấy là các quy tắc lúc thêm đuôi –ed vào cồn từ.Thêm “ed” vào đằng sau phần nhiều các đụng từVí dụWant – wantedFinish – finishedLook - lookedHelp - helpedĐộng từ dứt bằng đuôi “e” hoặc “ee” bọn họ chỉ việc thêm “d” vào thời điểm cuối độn từ.Ví dụLive - livedAgree - agreedLove - lovedBelieve - believedĐối với đụng từ tận thuộc là “y”+ nếu trước “y” là một trong những nguyên âm (u,e,o,a,i), ta thêm “ed” bình thường.+ nếu trước “y” là 1 trong phụ âm ta thay đổi “y” thành “i+ed”Ví dụPlay - playedStudy - studiedStay - stayedWorry – worriedEnjoy - ẹnoyedMarry – marriedĐộng xuất phát từ một âm tiết, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm ( trừ mọi từ dứt bằng h,w,x,y), ta phải gấp hai phụ âm trước khi thêm “ed”Ví dụStop – stoppedFit - fittedPlan - plannedb. Động tự bất quy tắc- Là số đông động tự được phân tách ở cột 2 vào “Bảng động từ bất quy tắc” (học thuộc lòng)Ví dụ:VV- edNghĩagowentĐihavehadCóTeachtaughtDạybuyboughtmuadrinkdrankUốngBÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN:Bài 1:Cho dạng đúng của từ quá khứ đơn, sử dụng bảng động từ bất quy tắc nếu như cần.VV-edVV-edMeet (gặp)MetEnjoy (thích)EnjoyedHelp (giúp đỡ)HelpedDrive (lái xe)DroveSpeak (nói)SpokePlan (kế hoạch)PlannedLive (sống)LivedPut (đặt)PutWrite (viết)WroteStop (dừng lại)StoppedStudy (học)StudiedSing (hát)SangDo (làm)DidAgree (đồng ý)AgreedCry (khóc)CriedSit (ngồi)SatStand (đứng)StoodBorrow (mượn)BorrowedPlay (chơi)PlayedRun (chạy)RanStay (ở)StayedBegin(bắt đầu)BeganAsk (hỏi)AskedBreak (làm vỡ)BrokeLaugh (cười)LaughtedBring (mang theo)broughtTry (cố gắng)triedBuild (xây)BuiltTidy (dọn dẹp)tidiedBuy (mua)boughtBài 2: Điền was/were vào nơi trống:1. The teacher_____was____nice.2. The students_____were____clever.3. But one student______was___in trouble.4. We____were_____for him.5. He_____was____nice though.6. I_____was____Canberra last spring.7. We____were_____at school last Saturday.8. Tina_____was____at home yesterday.9. He___was______happy.10. Robert and Stan___were______Garry’s friends.11. You____were_____very busy on Friday.12. They_____were____in front of the supermarket.13. I____was_____in the museum.14. She____was_____in South Africa last month.15. Jessica and Kimberly___were______late for school.Bài 3: Viết các câu sau sinh hoạt thể xác định (+), thể phủ định (-), thể nghi vấn (?)1. (+)He wrote a book. (-) He didn’t write a book. (?) Did he write a book? 2. (+)She was my boss. (-) She wasn’t my boss. (?) Was she your boss?3. (+) They built a new house. (-) They didn’t build a new house. (?) Did they build a new house?4. (+) I was at the concert last Sunday. (-) I wasn’t at the concert last Sunday. (?) Were you at the concert last Sunday?5. (+) I bought clothes in this clothes shop. (-) I didn’t buy clothes in this clothes siêu thị (?) Did you buy clothes in this clothes shop?6. (+) They were born in Korea. (-) They were not born in Korea (?) Were they born in Korea?7. (+) He swam in the lake. (-) He didn’t swim in the lake (?) Did he swim in the lake?8. (+)We were at the thể hình last week. (-) We weren’t at the thể hình last week. (?) Were you at the thể hình last week?9. (+) She went lớn her office by car. (-) She didn’t go to her office by car. (?) Did she go lớn her office by car?10. (+) He was a good boy. (-) He wasn’t a good boy. (?) Was he good boy?Bài 4. Chọn lời giải đúng (A, B, C hoặc D) nhằm điền vào chỗ trống1.They_________the bus yesterday.A. Don’t catchB. Weren’t catchC. Didn’t catchD. Not catch2. My sister_________home last night.A. ComesB. ComeC. CameD. Was come3. My father_________tired when I _________ home.A. Was – gotB. Is – getC. Was – gettedD. Were – got4. What_________you_________two days ago?A. Vì chưng – doB. Did – didC. Vì – didD. Did – do5.Where_________your family_________on the summer holiday last year?A. Bởi vì – goB. Does – goC.did – goD. Did – went6. We_________David in town a few days ago.A. Did seeB. Was sawC. Did sawD. Saw7. It was cold, so I_________ the window.A. ShutB.was shutC. Am shutD.shutted8. I_________to the cinema three times last week.A.was goB. WentC. Did goD.goed9.What_________you_________last weekend?A.were/doB.did/didC.did/doD.do/did10.The police_________on my way home last night.A. Was stopB.stoppedC.stopsD.stopping11. The film wasn’t very good. I_________ it very much.A.ẹnjoyedB.wasn’t enjoyC.didn’t ẹnjoyedD. Didn’t enjoy12.The bed was very uncomfortable. I_________sleep very well.A.didn’tB.didC.wasn’tD.not13. The window was opened and a bird_________into the room.A.flyB. FlewC. Was flewD.did fly14. I_________a lot of money yesterday. I_________an expensive dress.A. Spend/buyB. Spent/buyC. Spent/boughtD. Was spent/bought.Bài 5: tuyển lựa và điền dạng đúng của động từ thừa khứ đơn: Teach cook want spend ring Be sleep study go write1. She went .out with her boyfriend last night.2. Laura cooked .a meal yesterday afternoon.3. Mozart wrote .more than 600 pieces of music.4. I was .tired when I came home.5. The bed was very comfortable so they slept .very well.6. Jamie passed the exam because he studied .very hard.7. My father taught .the teenagers khổng lồ drive when he was alive.8. Dave wanted .to make a fire but there was no wood.9. The little boy spent .hours in his room making his toys.10. The telephone rang .several times & then stopped before I could answer it.Bài 6: Chuyển những câu sau về thì quá khứ đơn:1. We move to lớn a new house.move2. They bring a sandwich. Brought.3. He doesn’t bởi vì the homework. . Didn’t do4. They sell cars. . Sold 5. Does he visit his friends?Did6. She buys a book.bought7. The teacher punishes the boy.punished8. The little girl laughs at the beggar.laughted9. They know it.knew10. He does not tell the lie.Didn’t tell11. They vì not wait for anybody.Didn’t wait12. Who teaches you English?taught13. The mansons build the house.built14. They invite us to their party.invited15. His manners disgust me.disgusted16. She sings a lovely song.sang17. It is time to start.was18. He wants to kill the snake.wanted19. His conduct surprises me.surprised20. I want you to come with me.wantedBài 7: trả lời các thắc mắc dưới đây dựa vào gợi ý trong ngoặc:1. What did he win? (the race)He won the race.2. What did he eat? (spaghetti)He ate spaghetti.3. What time did the film finish? (at ten o’clock)The film finished at ten o’clock.4. How did he feel? (happy)He felt happy.5. What did he look at? (the stars)He looked at the stars.6. Where did they go? (to the cinema)They went to lớn the cinema7. What did he watch on TV? (cartoons)He watched cartoons on TV.8. What time did he get up? (at seven)He got up at seven.9. What did she play? (basketball)She played basketball.10. Where did she walk? (to school)She walked khổng lồ school.11. Who did he see? (Maria)He saw Maria.12. Where did he have breakfast? (in the garden)He had breakfast in the garden.13. What did they want? (some chicken)They wanted some chicken.14. When did they arrive? (in the morning)They arrived in the morning.Bài 8: cho dạng đúng của từ trong ngoặc làm việc thì vượt khứ đơn:1. Yesterday, I (go) went . Khổng lồ the restaurant with a client.2. We (drive) drove .around the parking lot for trăng tròn minutes khổng lồ find a parking space.3. When he (arrive) arrived .at the restaurant, the place (be) was .full.4. The waitress (ask) asked .us if we (have) had .reservations.5. I (say) said .that he would come.6. The waiter (tell) told .us lớn come back in to hours.7. My client & I slowly (walk) walked .back to the car.8. We (stop) stopped . At the grocery store & (buy) bought .some cakes.9. My sister (get) got .married last month.10. Daisy (come) came .to her grandparents’ house 3 days ago.11. My computer (be) was .broken yesterday.12. He (buy) bought .me a big teddy bear on my birthday last week.13. My friend (give) gave .me a bar of chocolate when I (be) was .at school yesterday.14. My children (not do) didn’t go .their homework last night.15. You (live) Did you live .here five years ago?16. They (watch) watched .TV late at night yesterday.17. (Be) Was .your friend at your house last weekend?18. They (not be) weren’t .excited about the film last night.19. Where (spend/you) Where did you spend .your last holiday?20. I (visit) visited .lots of interesting places. I (be) was .with two friends of mine.II. Câu bổn phận (Imparatives)1. Định nghĩa- Câu nhiệm vụ là câu dùng làm sai khiến, sai khiến hoặc kiến nghị một bạn khác làm cho một vấn đề gì đó. Chủ ngữ của câu nghĩa vụ được ngầm gọi là “you”.- Câu mệnh lệnh luôn luôn được sử dụng ở thì lúc này đơn cùng dạng thức nguyên thể (không bao gồm “to”) của đụng từ.2.Cấu trúcDạngKhẳng địnhPhủ địnhCấu trúcVerb (động từ) + object (tân ngữ)Don’t verb + object/prepositionVerb + prepositional (giới từ)Ví dụ- xuất hiện the door (Hãy mở cửa ra)- Close the door (Hãy ngừng hoạt động lại)- Come in. (Mời vào)-Sit down (Mời ngồi xuống).- Don’t mở cửa the window. (Đừng mở cửa sổ.)- Don’t cry (Đừng khóc.)- Don’t stand up. (Đừng đứng dậy.)Lưu ýCó thể cần sử dụng “please” (làm ơn, xin mời) trong câu mệnh lệnh khiến cho câu thanh thanh hơn và lịch lãm hơn, hoàn toàn có thể đặt ngơi nghỉ đầu hoặc sinh hoạt cuối câu.Ví dụ:-Sit down, please. (Xin mời ngồi xuống.)- Please stand up. (Xin mời đứng dậy)- Don’t make noise, please. (Làm ơn đừng có tác dụng ồn.)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 9: Chuyển các câu mệnh lệnh tiếp sau đây từ dạng câu khẳng định sang tủ định:1. Go straight.Don’t go straight.2. Pass the bank.Don’t pass the bank3. Cross the road.Don’t cross the road4. Turn left.Don’t turn left.5. Walk khổng lồ the corner.Don’t walk lớn the corner6. Look at the map.Don’t look at the map.7. Don’t let them stop.Let them stop8. Don’t go tomorrow.Go tomorrow.9. Don’t have a shower.Have a shower.10. Don’t jump up now.Jump up now.11. Don’t play the piano.Play the piano12. Don’t be careful. Be carefulBài 10: ngừng các câu sau bằng cách điền nhiều từ yêu thích hợp tiếp sau đây vào địa điểm trống:Turn leftStop the carHelp me!HaveDon’t listenPassDon’t be lateOpenComeCatchTakeCome inDon’t waitDon’t forget1. Don’t wait. . For me. I’m not coming tonight.2. . Have. .with you. It’s raining.3. . Take . .a rest. You look tired.4. . Turn left . .at the end of the street.5. . Help me! . .. I can’t swim.6. . Don’t forget . .to take your passport.7. Stop the car. . .. There is a mouse in the road.8. . Come . . To lớn my cocktail party, please.9. . Open . . Your book at page 15.10. . Pass . . The salt, please.11. . Don’t listen . . Lớn that record. It’s terrible.12. . Don’t be late . .. The train leaves at 8 o’clock.13. . Come in . . & have a glass of lemonade.14. . Catch . . The first train in the morning.Bài 11: Viết câu mệnh lệnh phụ thuộc động từ đến sẵn:1. Go . .upstairs. (to go)2. Don’t swim . .in this lake. (not/to swim)3. Vì chưng . .your homework. (to do)4. Don’t. .football in the yard. (not/to play)5. Brush . .your teeth. (to brush)6. Don’t talk . .during the lesson. (not/to talk)7. Don’t feed . .the animals in the zoo. (not/to feed)8. Read . .the instructions. (to read)9. Don’t be. .late for school. (not/to be)10. Switch off . .your mobiles. (to switch off)11. Ask . .our brother. (to ask)12. Don’t use . .a pencil. (not/to use)13. Hurry. .up. (to hurry)14. Be . .quiet. (to be)15. Don’t điện thoại tư vấn . .the police. (not/to call)16. Make . .your beds. (to make)17. Please mind . . (to mind)18. Don’t tell. .dad about my accident. (not/to tell)19. Please Don’t smoke . .in this room. (not/ lớn smoke)20. Let’s help . .her mother in the kitchen. (to help)Bài 12: sắp xếp các từ sau để chế tạo ra thành câu nghĩa vụ hoàn chỉnh:1. Use/umbrella/do not/my/him/let.Do not let him use my umbrella.2. First/the/take/on/right/the/tunning!Take the first turning on the right.3.tell/things/me/such/don’t!Don’t tell me such things.4. That/./Don’t/like/speakDon’t speak lượt thích that.5. Attention/pay/to/Don’t/her.Don’t pay atttention khổng lồ her.6. Too/fast./Don’t/driveDon’t drive too fast.7. Doors/./Close/theClose the doors.8. Open/book/26/./down/Sit/and/page/yourSit down and mở cửa your book page 26.Bài 13: chọn và ghép nhiều từ sinh hoạt cột A với cột B sao cho tạo thành câu nhiệm vụ hoàn chỉnh, kế tiếp viết lại câu:Cột ACột B1. Don’t acceptThe door to Mike2. Brush your teethTo bring the CDs3. Turn off the lightCandies from strangers4. Don’t stepBefore you go to lớn bed5. Bring your dictionariesAdult programmes6. Don’t openWhen you go to bed to lớn save energy7. Don’t watchFor language arts class8. Don’t forgetOn the lawn1. Don’t accept candies from strangers2. Brush your teeth Before you go to bed3. Turn off the light When you go lớn bed lớn save energy4.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Tả Một Cụ Già Cao Tuổi Văn 6, Tả Một Cụ Già Cao Tuổi Văn 6Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Học Kì 2, ✅ Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Don’t step On the lawn5. Bring your dictionaries For language arts class6. Don’t open The door to lớn Mike7. Don’t watch Adult programmes8. Don’t forget lớn bring the CDsIII. Trạng trường đoản cú chỉ gia tốc (Adverbs of frequency)1.Định nghĩaTrạng từ chỉ tần suất là đa số trạng từ được sử dụng để biểu đạt mức độ thường xuyên của hành động.Trạng từ chỉ tần suấtCụm trạng tự chỉ tần suất100%: always (luôn luôn)80-99% : usually (thường xuyên)60-79% : often (thường thường)40-59%: sometimes (thỉnh thoảng); occasionally (thỉnh thoảng)1-39% : seldom (hiếm khi) ; rarely (ít khi)0% : never (không bao giờ)Every (day/week/month/year ): mỗi ngày/tuần/tháng/năm ; once a week (một lần một tuần); twice a week (một tuần hai lần); three times a month (ba lần một tháng)Các trạng trường đoản cú này dùng làm trả lời cho thắc mắc “How often”Ví dụ:-How often vì chưng you go lớn the cinema? (Bạn bao gồm đin coi phim thường xuyên không?)=> I sometimes go to lớn the cinema. (Tôi thính thoảng đi xem phim.)2.Vị trí của trạng tự chỉ tần suấta. Đứng sau đụng từ “to be”Ví dụ: - Lan is never late for school. (Lan không khi nào trễ học.)- They are sometimes at home. (Họ thình thoảng làm việc nhà.)b. Đứng trước đụng từ thườngVí dụ:- I usually go to lớn work at 7a.m (Tôi thường xuyên đi làm vào thời gian 7 giờ.)- She often does the housework everymorning. (Cô ấy hay xuyên thao tác nhà vào mỗi sáng.)- They always come lớn class on time. (Họ luôn luôn luôn tơi lớp đúng giờ.)c.Đứng thân trợ cồn từ (do, does ) và động từ thườngVí dụ:- I don’t usually watch TV every morning. (Tôi không liên tục xem truyền họa vào buổi tối.)- He doesn’t often see her. ( Anh ấy không tiếp tục học cô ấy.)- They don’t always bởi vì their exercises. (Họ thường không làm bài bác tập của mình.)d. Nằm tại vị trí cuối câuVí dụ:- I go lớn the park every weekend. (Tôi thường xuyên đi tới công viên mỗi cuối tuần.)- He travels to Ha Long cất cánh twice a year. ( Anh ấy đi Vịnh Hạ Long nhì lần một năm)- They meet their parents four times a month.(Họ gặp bố mẹ của bản thân một tháng tư lần.)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 14: Điền trạng tự chỉ tần suất tương thích vào vị trí trống:Ví dụ: (100 percent) My friend .always .wears a hat.1. (100 percent) Selina và Rick always . .go to the beach on summer weekends.2. (0 percent) They never. .stay at home.3. (40 percent) sometimes. .they bring their dog.4. (80 percent) They usually . .go to the beach.5. (20 percent) They seldom. .take the train.6. (60 percent) They often. .friends with them.7. (20 percent)They rarely . .. They like to sit in the sun.8. (100 percent) Antonia và Tomas always . .stay in the city.9. (80 percent) They usually. .eat dinner at home.10. (20 percent) They seldom . .eat dinners at restaurants.11. (0 percent) They never. .eat at a very expensive restaurants.12. (40 percent) sometimes. .Tomas will cook dinner, but (80 percent) usually. Not.Bài 15: Đặt trạng từ vào đúng vị trí trong các câu dưới đây:1. We never play soccer in the street. (never) . . . . . . . . . .2. My father is always busy on Sundays. (always) . . . . . . . . . .3. He sometimes sends me a present. (sometimes) . . . . . . . . . .4. They don’t often go swimming in winter. (often) . . . . . . . . . .5. The children are usaully interested in computer games. (usually) . . . . . . . . . .6. He often listens lớn the radio. (often) . . . . . . . . . .7. They sometimes read a book. (sometimes) . . . . . . . . . .8. Pete never gets angry. (never) . . . . . . . . . .9. Tom is seldom very friendly. (seldom) . . . . . . . . . .10. I rarely take sugar in my coffee. (rarely) . . . . . . . . . .Bài 16: Tìm cùng sửa lỗi sai trong mỗi câu sau:1. My sister is always punctual always.=> . . . . . . . . . 2. David sometimes is a bit sad.=> . Is sometimes . . . . . . . .3. Our teacher gives often us a lot of homework.=> . Often give . . . . . . . .4. We write usually our compositions for the English class.=> .usually write . . . . . . . .5. She is late khổng lồ work never.=> .is never . . . . . . . .6. Hardly ever I go to lớn the cinema.=> I hardly ever. . . . . . . . .7. We revise for our tests usually.=> usually revise . . . . . . . . .BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAOBài 17: ngừng câu sau đúng dạng ở thì quá khứ đơn:1. It/be/cloudy/yesterday.It was cloundy yesterday.2. In 1990/we/move/to another city.In 1990 we moved to lớn another city.3. When/you/get/the first gift?When did you get the first gift?4. She/not/go/to the church/five days ago.She didn’t go to the church five days ago.5.How/be/he/yesterday?How was he yesterday?6. Mr. & Mrs James/come back home/and/have/dinner/late/last night?Did Mr và Mrs James come back home and have dinner late last night?7. They/happy/last holiday?Were they happy last holiday?8. How/you/get there?How did you get there?9. I/play/football/last/Sunday.I played football last Sunday?10. My/mother/make/two/cakes/four/days/ago.My mother made two cakes four days ago.11. Tyler/visit/his/grandmother/last/month.Tyler visited his grandmother last month.12. Joni/go/zoo/five/days/ago.Joni went khổng lồ the zoo five days ago.13. We/have/fun/yesterday.We had fun yesterday.14. My/father/not/at the office/the day/before yesterday.My father was not at the office the day before yesterday.15. Janet/miss/the/bus.Janet missed the bus.16. She/tidy/her room.She tidied her room.17. Nancy/watch/not/television.Nancy didn’t watch television.18. She/read/a book.She read a book.19. It/not/be/cold.It was not be cold.20. They/be/late for the interview.They were late for the interview.Bài 18: phân chia động từ trong ngoặc đúng dạng thì thừa khứ đơn:Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be) was .young. Her father (marry) married .again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful. The evil queen (order) ordered .a hunter lớn kill Snow trắng but he couldn’t bởi it because she was so lovely. He (chase) chased .her away instead, & she (take) took .refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) lived .with the dwarfs và took care of thm và they (love) loved .her dearly. Then one day the talking mirror (tell) told .the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change) changed .herself into a witch and (make) made .a poisoned apple. She (go) went .to the dwarfs’ house disguised as an old woman & tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put) put .her into an everlasting sleep. Finally, a prince (find) found .her in the glass coffin where the dwarfs had put her và woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) were .married and lived happily ever after.Bài 19: Chia các động từ các câu sau ở bây giờ đơn hoặc thừa khứ đơn:1. She went. .(go) to australia in 1994 & she liked it verry much.2. My father usually likes. .(like) his steak well-done.3. The dog ate. .(eat) its toy last night.4. The policeman .talked .(talk) lớn the burglar yesterday.5. Did you have . .(you/have) a chạy thử last week?6. I often see her mother but she never .speaks .(speak) khổng lồ me.7. The gentleman spoke. .(speak) to his servant 2 hours ago.8. The kangaroo always carries. .(carry) its baby.9. My friend talks. .(talk) a lot everyday.10. The man drove . .(drive) khổng lồ the supermarket last weekend.11. My brothers left. .(leave) for England last week.12. My sisters .leave .(leave) for Endlang every year in June.13. I don’t like that man because he often .laugh .(laugh) at me.14. Her sister never . Smokes .(smoke).15. The cats usually leave . .(leave) its basket when it is hungry.16. Mrs.Trang (teach) taught . .us English last year.17. Daisy (wear) .wore .a very beautiful dress last night.18. Nhung (write) wrote . .to her grandparents very often last year.19. The teacher usually (give) gives . .the students a lot of homework on the weekend.Bài 20: Chọn câu trả lời đúng độc nhất để vấn đáp các thắc mắc sau:1. Did you buy a lot of souvenirs in Hanoi, Nga?A. I bought a lot of souvenirs in Hanoi.B. I didC. Yes, I boughtD. Yes, I did2. Where did you go during your summer vacation, Mai?A.Yes, I went to HanoiB. No, I didn’t got lớn HanoiC. I went khổng lồ HueD. I went there with my mother.3. Who went to the zoo with you last weekend, Nam?A. My fatherB. I went to the zoo.C. My father went toD. My father do.4. When did you visit the Ngoc Son Temple, Mai?A. On SundaysB. Next SundayC.Last SundayD. Every Sunday5. What did Ha make for herself last night?A. She made a nice dress.B. She makes a nice dressC. She is making a nice dress.D. She will make a nice dress.Bài 21: Tìm cùng sửa lỗi sai trong những câu sau:1. We used lớn playing marbles many years ago. Play2. He didn’t used to stay up late. Use3. What do you did yesterday? Did you do4. We go swimming with our parents last week. Went5. My sister is born in 1970. Was6, Childs often receive toys and cakes from Santa Claus at Christmas. Children7. They usually get up early at the morning. In8. How often vì you takes a nap? take9. It is often rains in winter. RainBài 22: Tom sẽ viết thư gửi mang lại một người bạn. Đặt đụng từ sẽ cho vào tầm trống:Open forget come be bring Have turn wait make36, Sea ParadeLiverpoolDear John, Come .. & see me next weekend. I’m staying in a house by the sea. Don’t (1) forget .to bring your swimming costume with you! It isn’t difficult khổng lồ find the house.When you get to lớn the crossroads in the town, (2) turn .right và drive lớn the kết thúc of the road. (3) be .careful because it is a dangerous road!(4) bring .some warm with you because it is cold in the evenings here. If I am not at trang chủ when you arrive, don’t (5) wait .for me. The key to the house is under the big trắng stone in the garden. (6) open .the front door & (7) make .yourself a cup of tea in the kitchen!(8) have .a good journey!Best wishes,TomBài 23: Hãy viết các câu sau sinh hoạt dạng câu mệnh lệnh thế nào cho nghĩa không đổi:Eg: You must vị your homework. – do your homework!1. You must listen to lớn your teachers.Listen to your teacher!2. You mustn’t be noisy.Don’t be noisy!3. You mustn’t cheat.Don’t cheat!4. You must sit at your desk.Sit at your desk!5. You musn’t be late.Don’t be late!6. You must write tests.Write test!7. You mustn’t bully your classmates.Don’t bully your classmates!8. You must pay attention.Pay attention!9. He should have a job.Let him have a job!10. We musn’t stop now.Let’s not stop now!11. You must go lớn bed.Go khổng lồ bed!12, You should get up early.Get up early!13. You mustn’t stand here.Don’t stand here!14. She can have a drink.Let her have a drink!15. They must clean the carpet.Let them clean the carpet16. We needn’t wait for him.Let’s not wait for him!17. We must have a shower first.Let’s have a show first!18, You can’t park in this street.Don’t park in this street!19. You must be here soon.Be here soon!20. They should taste this cake.Let them taste this cake!Bài 24: chuẩn bị xếp những từ sau để sản xuất thành câu hoàn chỉnh:1. Does/always/my mother/the