Unit 2 lớp 8: life in the countryside

     

I live in a village by the Mekong River. Every day, lượt thích most of my friends, I walk lớn school. It is three kilometres away. After class, I often help my mother to lớn collect water from the river và feed the chickens. At the weekend, the villagers often gather at the community hall where there is a TV. The adults watch tv, but more often they talk about their farm work and exchange news. The children run around, playing games và shouting merrily. Laughter is heard everywhere.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8: life in the countryside

2. ___________

My father sometimes takes me to lớn the market town nearby where he sells our trang chủ products lượt thích vegetables, fruits, eggs... He then buys me an ice cream and lets me take a ride on the electric train in the town square. I love those trips.

3. ___________

On starry nights, we children lie on the grass, looking at the sky and daring each other to find the Milky Way. We dream of faraway places.

 

a. Choose the correct heading for each paragraph.

(Chọn một tựa đề đúng cho từng đoạn văn.)

A. Our dreams B. Life in the village C. My trips to lớn town

b. Find a word/ phrase from the passage which matches the definition.

(Tìm một từ/cụm từ từ bài viết có nghĩa tương tự.)

c. Choose the best answer.

(Chọn câu trả lời đúng nhất)

Lời giải chi tiết:

a)

1. B (cuộc sống làng quê)

2. C (những chuyến hành trình của tôi mang lại thị trấn)

3. A (những niềm mơ ước của chúng tôi)

b)

1. Get water from a river and bring it home - collect (thu nhặt)

2. Give food - feed (cho ăn)

3. A place where the villagers can gather for important events - community hall (sảnh ở chung)

4. A place where a Street is used for the locals lớn sell their trang chủ products - market (Chợ)

5. Sit on a bus or a train for it to take you around - take a ride (lái)

6. Challenging somebody to vày something difficult - daring (thách đố)

c)

1. The boy often helps his parents:

A. To lớn collect water from the village well

B. Lớn sell the vegetables

C. Khổng lồ collect eggs from the chicken shed

D. Khổng lồ feed the chickens

=> D (Cậu nam nhi giúp bố mẹ cho con kê ăn)

2. The villagers gather at the community hall

A. Every day

B. Once a month

C. Only when there is an important event

D. At the weekend

=> D (Dân làng triệu tập ở sảnh xã hội vào cuối tuần)

3. The thing the boy enjoys better than other things on his trips to lớn town is:

A. He can sell his trang chủ Products

B. He feels grown-up

C. He can ride on the electric train

D. He can buy his father an ice cream

=> C (Điều mà cậu con trai thích hơn đông đảo điều không giống trong chuyến đi đến thị xã là cậu hoàn toàn có thể lái tàu điện)

4. The village children dream about

A. Having a school that is nearer

B. Having a TV at home

C. Finding the Milky Way

D. Travelling to faraway places

=> D (Những đứa trẻ trong làng mạc mơ về việc đi đến những nơi xa xôi)

Tạm dịch: 

Tôi sống tại một ngôi làng bên sông Mekong. Mỗi ngày, như hầu hết bằng hữu tôi, tôi quốc bộ đến trường. Khoảng cách là 3km. Sau tiếng học, tôi thường xuyên giúp bà mẹ lấy nước tự sông và đến gà ăn. Vào cuối tuần, dân làng thường tập trung ở sảnh xã hội nơi tất cả TV. Fan lớn coi TV, nhưng lại họ tốt nói về công việc đồng áng cùng trao song tin tức hơn. đàn trẻ con chạy vòng quanh, chơi trò giải trí và hò hét vui vẻ. Tiếng mỉm cười nói ở đông đảo nơi.

Bố tôi thỉnh phảng phất dắt tôi đi chợ thị trấn sát đó nơi ông ấy bán sản phẩm của mái ấm gia đình như rau, trái cây, trứng,... Rồi ông ấy thiết lập kem mang đến tôi cùng để tôi đi tàu điện ở góc cạnh thị trấn. Tôi yêu những chuyến du ngoạn đó.

Vào đều đêm sao, con trẻ con công ty chúng tôi nằm dài trên bến bãi cỏ, nhìn lên khung trời và đố nhau kiếm được dải Ngân Hà. Chúng tôi mơ về mọi nơi xa.


bài xích 2

Task 2. Read the interviews and do the tasks that follow.

(Đọc các đoạn vấn đáp và làm theo yêu cầu sau đó.)

ONLY IN THE COUNTRYSIDE (chỉ gồm ở miền quê)

Interview 1: Saui Robin 

Interviewer: Hi Saul. What"s ỵour job? (Chào Saul. Anh làm nghề gì?)

Saul: l"m a flying doctor. (tôi là 1 bác sĩ di động)

Interviewer: Can you explain in more detail? (Anh rất có thể giải phù hợp rõ hơn không?)

Saul: Yes. I help sick people who live in remote areas with no hospital nearby. (Tôi giúp bạn bệnh ở đông đảo vùng xa nơi không có bệnh viện sát đó)

Interviewer: How vì you vì chưng it? (Anh thao tác làm việc đó như thế nào?)

Saul: When people in these areas have health problems, they điện thoại tư vấn me. I talk khổng lồ them on the radio và tell them what to lớn do. If they are more seriously ill, I fly there to help them. (Khi mọi người ở phần lớn vùng này còn có vấn đề về mức độ khỏe. Tôi nói chuyện với họ trên radio và nói mang đến họ biết rất cần được làm gì. Nếu như như họ mắc bệnh trầm trọng, tôi sẽ cất cánh đến để giúp họ.)

Interviewer: lt"s a hard job, isn"t it? (Một công việc khó khăn nhỉ?)

Saul: Yes, especially flying in bad weather. (Vâng, nhất là khi bay vào vùng khí hậu xấu)

Interviewer: Thank you, Saul. (Cảm ơn, Saul)

Interview 2. Timothy Wilson

Interviewer: Hi Timothy. What vì you do for a living? (Chào Timothy, anh làm cho nghề gì?)

Timothy: I vì chưng a lot of jobs at the same time. (Tôi làm những nghề cùng lúc)

Interviewer: Why? (Tại sao?)

Timothy: I live on a small island in the Pacific. My village has only 140 people. (Tôi sống ở một đảo nhỏ dại ở thái bình Dương. Làng của tôi chỉ gồm 140 dân.)

Interviewer: So what vị you do? (Vậy anh làm gì?)

Timothy: I have a family hotel. I get up early và prepare breakfast for the guests. Then I drive the village children lớn school. After that I collect the letters and newspapers from the boat & deliver them to lớn the village.

(Tôi tất cả một hotel gia đình. Tôi dậy nhanh chóng và sẵn sàng đồ bữa sớm cho khách. Rồi tôi tài xế đưa đồng chí trẻ vào làng cho trường. Sau đó tôi dìm thư và tạp chí trường đoản cú thuyền rồi mang chúng vào làng.)

lnterviewer: You mean from the post office? (Ý anh là trường đoản cú bưu năng lượng điện à?)

Timothy: No, from the boat. The post comes to lớn the island every three days for the village. (Không, tự thuyền. Bưu phẩm đến hòn đảo 3 ngày một lần mang đến làng tôi.

Xem thêm: Top 5 Câu Đố Về An Toàn Giao Thông Hay Nhất Cho Bé, Câu Đố Vui Về An Toàn Giao Thông

Interviewer: Interesting. I"ve never met a man with so many jobs. Thank you. (Ôi thiệt thú vị, tôi chưa lúc nào gặp một người với tương đối nhiều việc cho thế.)

a. Choose the right person who does the activities. Write his name next to lớn each activity.

(Chọn đúng người làm những vấn đề gì. Viết tên anh ta sát bên mỗi hoạt động. Saul Robin: SR. Timothy Wilson: TW)

b. Answer the questions in their full forms.

(Trả lời các thắc mắc đầy đủ.)

Lời giải chi tiết:

a)

1. He talks lớn people on the radio.

Đáp án: SR (Anh ấy rỉ tai với mọi người trên radio)

2. He collects the village"s letters và newspapers from the boat.

Đáp ánTW (Anh ấy dấn thư của dân làng cùng báo trường đoản cú thuyền)

3. He has to lớn fly khổng lồ faraway places.

Đáp án: SR (Anh ấy buộc phải bay đến những nơi xa)

4. He hepls sick people.

Đáp ánSR (Anh ấy giúp người bệnh)

5. He owns a family hotel.

Đáp án:TW (Anh ấy download một hotel gia đình)

b)

1. Who needs help from Saul Robin? (Ai đề nghị sự hỗ trợ từ Saul Robin)

Đáp án: People who have health problems need his help. (Những người có vấn đề về sức khỏe)

2. When does Saul have to fly to remote areas? (Khi làm sao Saul buộc phải bay mang lại vùng sâu vùng xa)

Đáp án: When somebody is seriously ill (Khi ai đó bị bệnh nặng)

3. What kind of weather is not good for his job? (Dạng thời tiết nào không giỏi cho quá trình của anh ấy)

Đáp án: Bad weather is not good for his job.

Xem thêm: Tổng Hợp 11 Tác Dụng Của Cây Xương Rồng Có Tác Dụng Gì Với Sức Khỏe?

 (Thời huyết xấu cho quá trình của anh ấy)

4. What does Timothy Wilson vì before he drives the children to lớn school? (Timothy làm gì trước lúc anh ấy đưa trẻ con tới trường?)

Đáp án: He prepares breakfast for his khách sạn guests. (Anh ấy sẵn sàng bữa sáng cho khách vào khách hàng sạn)

5. How often does the boat come khổng lồ the island? ( Bao thọ thuyền lại mang lại đảo?)

Đáp án: The boat comes to the island every three days(Thuyền đến đảo 3 ngày 1 lần)