Bài Tập Unit 4 Lớp 11

     
Nội dung lời giải cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 11 từ đội ngũ chuyên viên giàu khiếp nghiệm share miễn phí, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập unit 4 lớp 11


Chúng tôi xin trình làng Bài soạn giờ đồng hồ anh 11: Unit 4 Language Focus, tài liệu giúp những em học sinh sẵn sàng tốt, sẵn sàng phi vào bài học new với kĩ năng tiếp thu cao hơn. Lời giải chi tiết mời những em học viên và thầy cô tham khảo dưới đây:

Soạn tiếng anh 11: Unit 4 Language Focus đầy đủ nhất:

Unit 4: Language Focus

Pronunciation: / w / - / j /

Grammar:

Gerund và present participle

Perfect gerund và perfect participle

Tạm dịch: 

- phân phát âm: /w/ - /j/ 

- Ngữ pháp: 

+ V-ing và lúc này phân từ

+ danh cồn từ hoàn thành và phân từ hoàn thành

Pronunciation

Listen và repeat:

(Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud these sentences.

(Thực hành đọc to các câu sau)

1. We went for a walk in the woods near the railway.

2. We wore warm clothes và walked quickly to keep warm.

3. At about twelve, we had veal sandwiches and sweet trắng wine, và we watched TV.

4. Excuse me. Did you use to lớn live in York?

5. Did you use to be a tutor at the University?

6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

Tạm dịch: 

1. Chúng tôi đi bộ trong khu rừng gần con đường rây tàu hỏa. 

2. Công ty chúng tôi mặc quần áo nóng và đi cấp tốc để duy trì ấm. 

3. Lúc khoảng chừng 12 giờ, cửa hàng chúng tôi ăn bánh sandwich giết mổ bê và rượu white ngọt, và shop chúng tôi xem TV. 

4. Xin lỗi. Bạn đã có lần sống sinh sống York à?

5. Bạn đã từng có lần là thầy giáo khi học đh à?

6. Tôi đọc về Hugh bên trên báo hôm qua. 

Grammar:

Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

(Hoàn thành mỗi câu sau với cùng 1 danh cồn từ thích hợp của những động từ trong khung.)

spend behave wait park

start bend meet listen

E.g: He found that parking was difficult in that city.

1. I have no objection to _____ khổng lồ your story again.

2. Cảm ứng your toes without _____ your knees!

3. You should be ashamed of yourself for _____ so badly.

4. I am looking forward to lớn _____ you.

5. You can't prevent him from _____ his own money.

6. Would you mind _____ for a moment?

7. In spite of _____ late, we arrived in time.

Hướng dẫn giải:

1. Listening 2. Bending 3. Behaving 4. Meeting 5. Spending 6. Waiting 7. Starting

Tạm dịch: 

Ví dụ: Tôi cảm giác ở tp này đỗ xe thật nặng nề khăn. 

1. Tôi ko phản đối vấn đề nghe lại câu chuyện của bạn. 

2. Hãy va vào đầu ngón chân nhưng không khụy gối!

3. Chúng ta nên tự cảm xúc xấu hổ khi hành xử tệ như vậy. 

4. Tôi ước ao chờ gặp gỡ bạn.

5. Chúng ta không thể ngăn cản anh ấy tiêu chi phí của bao gồm mình. 

6. Chúng ta có phiền ngóng tôi một chút ít không?

7. Mặc dù ban đầu muộn, nhưng chúng tôi đến kịp lúc. 

Exercise 2. Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

(Hoàn thành từng câu sau cùng với một lúc này phân từ tương thích của những động từ trong khung.)

Lie modernize shop

pass prepare rise

try read bum

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw him passing my house.

1. She smelt something _____ và saw smoke _____.

2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious.

3. They found a tree _____ across the road.

Xem thêm: Soạn Văn Ôn Tập Phần Tiếng Việt Tiếp Theo Lớp 7 Ngắn Nhất, Soạn Bài Ôn Tập Phần Tiếng Việt (Tiếp Theo)

4. I’m going _____ this afternoon.

5. He doesn't spend much time _____ his lessons.

6. They wasted the whole afternoon _____ khổng lồ repair the bike.

7. They spend a lot of money _____ the house.

Hướng dẫn giải:

1. Burning - rising 2. Reading 3. Lying

4. Shopping 5. Preparing

6. Trying 7. Modernizing

Tạm dịch: 

Ví dụ: Tôi bắt gặp anh ấy đi ngang qua nhà tôi. 

1. Tôi ngửi thấy cái gì đấy đang cháy với thấy khói bay lên. 

2. Trường hợp cô ấy bắt gặp bạn đang đọc nhật cam kết của cô ấy, cô ấy sẽ khá tức giận. 

3. Họ thấy một cái cây nằm chắn ngang đường. 

4. Chiều nay tôi định đi download sắm. 

5. Anh ấy không dành nhiều thời gian sẵn sàng cho bài xích học. 

6. Họ tiêu tốn lãng phí cả buổi chiều cố gắng sửa xe cộ đạp. 

7. Họ dành nhiều tiền cải thiện lại ngôi nhà. 

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle.

(Chia cồn từ vào ngoặc nghỉ ngơi dạng danh hễ từ hoàn thành hoặc phân từ hoàn thành.)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object to him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own boss for such a long time, he found it hard to accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one kết thúc of the rope to lớn his bed, he threw the other over out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Hướng dẫn giải:

1. I object khổng lồ him having made private calls on the office phone.

2. Having been his own quái dị for such a long time, he found it hard khổng lồ accept orders from another.

3. They denied having been there.

4. Having tied one kết thúc of the rope to lớn his bed, he threw the other kết thúc out of the window.

5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted having taken the money.

Xem thêm: Công Thức Nguyên Hàm Lượng Giác Cơ Bản, Cách Tìm Nguyên Hàm Của Hàm Số Lượng Giác Cực Hay

Tạm dịch: 

Ví dụ: Anh ấy bị buộc tội vứt rơi bé tàu cách đó 2 tháng. 

1. Tôi phản nghịch đối vấn đề anh ấy dùng điện thoại thông minh văn phòng vào mục tiêu cá nhân. 

2. Đã tự thống trị suốt một thời hạn dài, anh ấy cảm xúc thật khó khăn để đồng ý lời sai bảo từ tín đồ khác. 

3. Họ khước từ việc vẫn ở đây. 

4. Đã cột một đầu dây thừng vào chân giường, anh ấy ném đầu dây thừng sót lại qua cửa ngõ sổ.