Bài Tập Về Hình Hộp Chữ Nhật Lớp 5

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán 5I - Số thập phânII - những phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chiaI - Số đo thời gianII - Vận tốc, quãng đường, thời gianI - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượngII - Ôn tập về những phép tính với các số từ nhiên, phân số, số thập phânIII - Ôn tập về hình họcIV - Ôn tập về giải toán
Bài tập diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5 có lời giải
Trang trước
Trang sau

Bài tập diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5 bao gồm lời giải

Câu 1: diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật. Đúng tuyệt sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5

Vậy tuyên bố trên là đúng.


Câu 2: Chọn lời giải đúng nhất:

A.Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta rước chu vi dưới đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

B.Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

C.Cả A và B mọi sai

D.Cả A với B mọi sai

Hiển thị đáp án

-Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

-Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Vậy cả A với B đều đúng.


Câu 3: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và độ cao 9cm.

A.279cm2

B.558cm2

C.792cm2

D.2106cm2

Hiển thị đáp án

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(18 + 13) × 2 = 62 (cm)

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 × 9 = 558 (cm2)

Đáp số: 558cm2.


Câu 4: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật có kích cỡ như hình vẽ:

*

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là 275cm2. Đúng tốt sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Đổi 2,5dm = 25cm

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(36 + 19) × 2 = 110 (cm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

110 × 25 = 2750 (cm2)

Vậy khẳng định diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là 275cm2 là sai.


Câu 5: Điền số phù hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dẻo 23dm, chiều rộng 1,6m và chiều cao 11,5dm. Diện tích s toàn phần của hình hộp chính là dm2.

Hiển thị đáp án

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(23 + 16) × 2 = 78 (dm)

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:

78 × 11,5 = 897 (dm2)

Diện tích đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

23 × 16 = 368 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

897 + 368 × 2 = 1633 (dm2)

Đáp số: 1633dm2.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 1633.


Câu 6: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài thêm hơn chiều cao 5cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

A.317,6875cm2

B.371,875cm2

C.603,5cm2

D.711,875cm2

Hiển thị đáp án

Chiều lâu năm của hình hộp chữ nhật là:

4,25 × 3 = 12,75 (cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

12,75 − 5 = 7,75 (cm)

Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(4,25 + 12,75) × 2 × 7,75 = 263,5 (cm2)

Diện tích lòng của hình hộp chữ nhật là:

4,25 × 12,75 = 54,1875 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

263,5 + 54,1875 × 2 = 371,875 (cm2)

Đáp số: 371,875cm2.


Câu 7: Điều số tương thích vào ô trống:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 425dm2, chiều cao là 12,5dm.

Vậy chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật sẽ là dm.

Hiển thị đáp án

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

425 : 12,5 = 34 (dm)

Đáp số: 34dm.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 34.

Xem thêm: Bài Viết Số 5 Lớp 8 Danh Lam Thắng Cảnh, Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh Ở Quê Em


Câu 8: Điều số thích hợp vào ô trống:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 921,5cm2 và chiều cao là 24,25cm. Biết chiều dài hình hộp chữ nhật dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 9cm.

Vậy chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật là cm, chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật là cm.

Hiển thị đáp án

Chu vi mặt dưới của hình hộp chữ nhật đó là:

921,5 : 24,25 = 38 (cm)

Nửa chu vi đáy là:

38 : 2 = 19 (cm)

Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật là:

(19 + 9) : 2 = 14 (cm)

Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật là:

19 − 14 = 5 (cm)

Đáp số: Chiều dài: 14cm;Chiều rộng: 5cm.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống theo sản phẩm công nghệ tự từ trên xuống bên dưới là 14; 5.


Câu 9: đến hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 217,5m2 và bao gồm nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

A.7,5m

B.9m

C.15m

D.30m

Hiển thị đáp án

Chu vi dưới đáy của hình hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m.


Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Người ta làm một cái hộp bởi bìa bề ngoài hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng là 9cm và chiều cao là 6cm.

Diện tích bìa dùng để gia công cái vỏ hộp đó nếu không tính mép dán là cm2.

Hiển thị đáp án

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(12 + 9) × 2 = 42 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

42 × 6 = 252 (cm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

12 × 9 = 108 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

252 + 108 × 2 = 468 (cm2)

Vì diện tích toàn phần của mẫu hộp chủ yếu bằng diện tích s bìa dùng để làm cái hộp nên diện tích bìa dùng để gia công cái hộp chính là 468cm2.

Đáp số: 468cm2.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 468.


Câu 11: 1 căn phòng mẫu thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, chiều cao 4m. Tín đồ ta mong quét vôi các bức tường bao quanh và trần của ngôi nhà đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

A.144m2

B.132m2

C.115,2m2

D.103,2m2

Hiển thị đáp án

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao phủ của hộ gia đình đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è của hộ gia đình đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích bắt buộc quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2.


Câu 12: Một người thợ gò cái thùng tôn không nắp bề ngoài hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 18dm, chiều rộng lớn 8dm, chiều cao bằng

*
chiều dài. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép dán).

A.678dm2

B.768dm2

C.876dm2

D.912dm2

Hiển thị đáp án

Chiều cao của thùng tôn đó là:

18 : 3 × 2 = 12 (dm)

Diện tích xung quanh của thùng tôn đó là:

(18 + 8) × 2 × 12 = 624 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn kia là:

18 × 8 = 144 (dm2)

Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

624 + 144 = 768 (dm2)

Đáp số: 768dm2.


Câu 13: bạn ta xây cất tường rào xung quanh một cái hồ hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 45m, chiều rộng yếu chiều lâu năm 23,5m, tường ngăn cao 1,6m. Cứ mỗi m2 tiêu tốn hết 40000 đồng. Hỏi xây bức tường chắn đó hết tất cả bao nhiêu tiền?

A.50812000 đồng

B.18520000 đồng

C.8512000 đồng

D.4256000 đồng

Hiển thị đáp án

Chiều rộng dòng hồ chính là :

45 − 23,5 = 21,5 (m)

Diện tích bức tường chắn rào này được xây lên là:

(45 + 21,5) × 2 × 1,6 = 212,8 (m2)

Số tiền dùng để xây bức tường rào kia là:

40000 × 212,8 = 8512000 (đồng)

Đáp số: 8512000 đồng.


Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một viên gạch mẫu mã hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng 8cm, chiều dài 4,5cm. Một khối gạch vị 6 viên gạch ốp xếp thành hình trạng hộp chữ nhật như hình vẽ:

*

Diện tích toàn phần của khối gạch đó là cm2.

Hiển thị đáp án

Chiều rộng của khối gạch hình hộp chữ nhật kia là:

8 × 2 = 16 (cm)

Chiều cao của khối gạch hình hộp chữ nhật kia là:

4,5 × 3 = 13,5 (cm)

Diện tích bao quanh của khối gạch kia là:

(22 + 16) × 2× 13,5 = 1026 (cm2)

Diện tích đáy của khối gạch hình hộp chữ nhật là:

22 × 16 = 352 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gạch ốp hình hộp chữ nhật là

1026 + 352 = 1378 (cm2)

Đáp số: 1378cm2.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 1378.

Xem thêm: Bài Thuyết Minh Về Văn Miếu Quốc Tử Giám Lớp 8 Hay Nhất, Thuyết Minh Về Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội


Câu 15: Một người thuê thợ sơn khía cạnh trong với mặt ngoài một chiếc thùng sắt không có nắp đậy dạng hình vỏ hộp chữ nhật chiều lâu năm 1,3m; chiều rộng lớn 0,8m; chiều cao 1,5m. Hỏi bạn ấy bắt buộc trả từng nào tiền để sơn cái thùng đó, hiểu được tiền sơn 1m2 là 35000 đồng?

A.256900 đồng

B.513800 đồng

C.293300 đồng

D.586600 đồng

Hiển thị đáp án

Diện tích bao phủ của thùng sắt kia là:

(1,3 + 0,8) × 2 × 1,5 = 6,3 (m2)

Diện tích đáy của thùng sắt kia là:

1,3 × 0,8 = 1,04 (m2)

Diện tích đề nghị sơn là:

(6,3 + 1,04) × 2 = 14,68 (m2)

Số tiền tín đồ đó bắt buộc trả nhằm sơn dòng thùng đó là:

35000 × 14,68 = 513800 (đồng)

Đáp số: 513800 đồng.
Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.maybomnuocchuachay.vn


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện lớp 5 cho nhỏ sẽ được tặng kèm miễn giá thành khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học demo cho bé và được tư vấn miễn chi phí tại khoahoc.maybomnuocchuachay.vn