BÀI TẬP VỀ LĂNG KÍNH

     

B. Lúc góc cho tới i1 tăng vọt thì góc lệch D giảm dần sang một giá trị rất tiểu rồi tăng dần.

Bạn đang xem: Bài tập về lăng kính

C. Khi lăng kính ở chỗ có góc lệch cực tiểu thì tia tới và tia ló đối xứng với nhau qua khía cạnh phẳng phân giác của góc chiết quang A.

D. Tất cả đều đúng.

Xem thêm: Nhà Xe Phương Trang Tiếp Tục Đồng Hành Đưa Người Dân Về Quê Tránh Dịch

Bài3:Lăng kính tất cả góc tách quang A=600 ,chiết suất n =.Góc lệch D đạt quý hiếm cực tiểu khi góc cho tới i1 là:

 A. 300 ; B. 450 ; C. 600 D. 900 .

Bài4:lăng kính tất cả góc tách quang A=300,chiết suất n=.Tia truyền thẳng ra không khí vuông góc cùng với mặt lắp thêm hai của lăng kính khi góc tới i1 là:

A. 300 ; B. 450 ; C. 600 ; D. 900.

Xem thêm: 400 Câu Trắc Nghiệm Marketing Căn Bản Có Đáp An, 200 Câu Trắc Nghiệm Marketing Có Đáp Án

 


*
4 trang
*
quocviet
*
4303
*
4Download
Bạn đang xem tài liệu "Dạng 3: bài tập lăng kính", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

Dạng 3: bài bác tập lăng kínhBài1:Chọn câu vấn đáp sai:Góc phân tách quang : A = r1- r2Tia sáng đơn sắc qua lăng kính sẽ luôn luôn bị lệch về phía đáy.Mặt lòng được đánh đen.Góc lệch của tia sáng đối chọi sắc qua lăng kính là D = i1+ i2 –A.Bài2:Chọn câu trả lời đúng:Góc lệch của tia sáng 1-1 sắc qua lăng kính là D =i1+i2-A.Khi góc tới i1 tăng mạnh thì góc lệch D bớt dần qua 1 giá trị rất tiểu rồi tăng dần.Khi lăng kính ở chỗ có góc lệch rất tiểu thì tia tới với tia ló đối xứng cùng nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A.Tất cả mọi đúng.Bài3:Lăng kính có góc tách quang A=600 ,chiết suất n =.Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu lúc góc tới i1 là: A. 300 ; B. 450 ; C. 600 D. 900 .Bài4:lăng kính có góc chiết quang A=300,chiết suất n=.Tia truyền thẳng ra bầu không khí vuông góc với mặt vật dụng hai của lăng kính lúc góc tới i1 là:300 ; B. 450 ; C. 600 ; D. 900.Bài5:Lăng kính bao gồm góc phân tách quang A và chiết suất n=,khi sinh hoạt trong không gian thì góc lệch có giá trị rất tiểu Dmin=A. Cực hiếm của A là:300 ; B. 450 ; C. 600 ; D. Đáp án khác.Bài6:Lăng kính có góc tách quang A=300,chiết suấ n=ở trong ko khí.Tia sáng tới mặt thứ nhất với góc cho tới là i1 .Không có tia ló sinh hoạt mặt máy hai khi:i1 150 ; C. I1>21,470 ; D. Tất cả đều sai.Bài7:Lăng kính có góc phân tách quang A=600,chiết suấ n=ở trong ko khí.Tia sáng tới mặt trước tiên với góc cho tới i1.Có tia ló sống mặt máy hai khi:i1≤150 ; B. I1 ≥150 ; i1≥21,470 ; D. Toàn bộ đều sai.Bài8:Lăng kính bao gồm góc phân tách quang A=600.Khi sinh sống trong không gian thì góc lệch cực tiểu là 300.Khi nghỉ ngơi trong hóa học lỏng bao gồm chiêt suất n thì góc lệch rất tiểu là 40.Cho biết sin320=3/8.Giá trị của n là:n=; B. N= ; C. N=4/3 ; D. N=1,5.Bài9:Tia tới vuông góc với một khía cạnh của lăng kính bao gồm chiết suất n=1,5, góc phân tách quang A.Tia tới hợp với tia ló góc D=300. Khẳng định góc chiết quang A.410 ; B. 38,20 ; C. 26,40 ; D. 240.Bài10:Cho một lăng kính có chiết suất n=1,732(=) với tiết diện thẳng là tam giác đều.Chiếu vào mặt bên của lăng kính một tia sáng đơn sắc với góc tới i1=600 thì tóm lại nào sau đó là sai:A.Góc lệch D =300;B.Góc phân tách quang A=600; C.Góc lệch là góc lệch rất tiểu;D.Góc ló i2=600.Bài11:Cho một lăng kính thuỷ tinh tất cả góc phân tách quang A= 600 lúc tia tới chạm mặt mặt trước của lăng kính theo phương vuông góc với khía cạnh sau của lăng kính kia thì thấy góc lệch thân tia ló và tia tới bởi 600.Chiết suất của lăng kính là:n=1/; B. N=2; C. 1,73 ; D. N> 1,15.Bài12:Một lăng kính bao gồm góc phân tách quang A=60,chiết suất n=1,5.Chiếu tia sáng vào mặt bên của lăng kính với góc cho tới nhỏ.Góc lệch của tia sáng là:D=90; B. D=60 ; C. D=40 ; D. D= 30 .Bài13:Một lăng kính bao gồm góc phân tách quang A=600 và tách suất n=.Chiếu một tia sáng bên trong tiết diện trực tiếp của lăng kính vào mặt bên của lăng kính với góc tới i1.Tia ló thoát ra khỏi lăng kính gồm góc ló i2=450.Góc cho tới i1 có giá trị:450 ; B. 600 ; C. 300 ; D. Đáp án khác.Bài14:Tia sáng 1-1 sắc qua lăng kính lệch về phía đáy khi:Chiết suất lăng kính n>1; B. Phân tách suất lăng kính nB. N>C. N>1,5D. >n>Câu 18: cho một tia sáng đơn sắc chiếu lên mặt mặt của lăng kính với góc tới 450 đến tia ló vuông góc cùng với mặt bên thứ 2, biết góc phân tách quang A=300. Phân tách suất của lăng kính đó làA. N=/2B. N=/2C. N=D. N=Câu 19: Một tia sáng chiếu vào lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang nhot, góc tới nhỏ. Có thể tính góc lệch cực tiểu của tia sáng kia khi trải qua lăng kính trường hợp ta có số liệu nào sâu đây?Góc chiết quang của lăng kính, góc cho tới và chiết suất hoàn hảo và tuyệt vời nhất của thuỷ tinhGóc tới và phân tách suất tương đối của thuỷ tinhGóc phân tách quang của lăng kính và tách suất tương đối của thuỷ tinhGóc giới hạn đối với thuỷ tinh và chiết suất tuyệt đối của môi trường bao bọc lăng kính.Câu 22 Một lăng kính tách suất n = , thiết diện chính là tam giác có góc làm việc đỉnh A=, chiếu tia sáng solo sắc say mê vào phương diện AB của lăng kính,Góc tới bằng.Mệnh đề như thế nào đúng?A. Góc ló của tia sáng sủa khỏi mặt AC bằng B. Góc lệch D = C. Góc tởi tăng thì góc lệch tăng. Góc tới sút thì góc lệch giảmD. Góc tới tăng hay giảm thì góc lệch đông đảo tăng. * Một lăng kính có triết suất , thiết diện chính là một tam giác vuôngABC, A = , B=. Chiếu tia sáng solo sắc tới mặt AB ở I dưới góc tới i Câu 1: Tia khúc xạ trường đoản cú I gặp gỡ mặt BC và hợp với BC góc . Liên hệ giữa i cùng n nhất trí hệ thức nào sau đây: A. Sini = B. Sini = C. Sin i = D.Sini = Câu 2 :Tia khúc xạ làm việc i hợp với BC góc . Chiết suất của thấu kính nên thoả mãn giá trị nào đã tất cả phản xạ toàn phần ở BCA. N =B.n D.n >2Câu 3: lựa chọn câu vấn đáp đúng. Lăng kính có góc phân tách quang A = , tách suât n = . Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu lúc góc cho tới i có mức giá trị: B. C. D. Đáp án khácCaõu 314:Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng: Laờng kớnh coự goực chieỏt quang đãng A = 60o, chieỏt suaỏt n = . Goực leọch D ủaùt giaự trũ cửùc tieồu lúc goực tụựi i coự giaự trũ:45ob. 30oc. 60od. 900Caõu 315:Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng: Laờng kớnh coự goực chieỏt quang quẻ A = 30o, chieỏt suaỏt n = . Tia loự truyeàn thaỳng ra khoõng khớ vuoõng goực vụựi maởt thửự nhị cuỷa laờng kớnh lúc goực tụựi i coự giaự trũ:450b. 30oc. 60od. 150Caõu 316:Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng: Laờng kớnh coự goực chieỏt quang A vaứ chieỏt suaỏt n = . Lúc ụỷ vào khoõng khớ thỡ goực leọch coự giaự trũ cửùc tieồu Dmin = A. Giaự trũ cuỷa A laứ:60ob. 450c. 30od. Moọt giaự trũ khaựcCaõu 317:Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng: Laờng kớnh coự goực chieỏt quang đãng A = 30o, chieỏt suaỏt n = ụỷ vào khoõng khớ. Tia saựng tụựi maởt thửự nhaỏt vụựi goực tụựi i. Khoõng coự tia loự ụỷ maởt thửự hai khi:Taỏt caỷ ủeàu saib. I 15od. I > 21,47oCaõu 318:Choùn caõu traỷ lụứi ủuựng: Laờng kớnh coự goực chieỏt quang quẻ A = 45o, chieỏt suaỏt n = ụỷ trong khoõng khớ. Tia saựng tụựi maởt thửự nhaỏt vụựi goực tụựi i. Coự tia loự ụỷ maởt thửự hai khi:Taỏt caỷ ủeàu saib. I 15c. I 15od. I 21,47oKhúc xạ ánh sáng6.2 với 1 tia sáng solo sắc, phân tách suất tuyệt vời nhất của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Tách suất tỉ đối lúc tia sáng kia truyền tự nước sang trọng thuỷ tinh là:A. N21 = n1/n2B. N21 = n2/n1C. N21 = n2 – n1D. N12 = n1 – n26.3 chọn câu trả lời đúng.Trong hiện tượng lạ khúc xạ ánh sáng:A. Góc khúc xạ luôn nhỏ nhiều hơn góc tới.B. Góc khúc xạ luôn to hơn góc tới. C. Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới. D. Lúc góc tới tăng đột biến thì góc khúc xạ cũng tăng dần.6.4 phân tách suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tớiA. Luôn to hơn 1.B. Luôn nhỏ tuổi hơn 1.C. Bởi tỉ số giữa chiết suất tuyệt vời của môi trường xung quanh khúc xạ và chiết suất tuyệt đối hoàn hảo của môi trường tới. D. Bằng hiệu số giữa tách suất tuyệt đối hoàn hảo của môi trường thiên nhiên khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới6.5 lựa chọn câu đúng nhất. Khi tia sáng sủa đi từ môi trường trong trong cả n1 tới mặt chia cách với môi trường trong trong cả n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân làn thìA. Tia sáng bị gãy khúc khi trải qua mặt chia cách giữa hai môi trường. B. Toàn bộ các tia sáng gần như bị khúc xạ và đi vào môi trường thiên nhiên n2.C. Tất cả các tia sáng đều bức xạ trở lại môi trường xung quanh n1.D. 1 phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị bội nghịch xạ.6.6 phân tách suất hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một môi trường xung quanh truyền ánh sáng A. Luôn to hơn 1.B. Luôn nhỏ dại hơn 1.C. Luôn luôn bằng 1.D. Luôn to hơn 0.6.7 Chiếu một tia sáng đối kháng sắc đi từ bầu không khí vào môi trường có chiết suất n, làm thế nào cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Lúc ấy góc cho tới i được xem theo công thứcA. Sini = n sini = 1/nC. Tani = nD. Tani = 1/n6.8 Một bể đựng nước gồm thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ dài mực nước vào bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Tia nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 đối với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước là A. 11,5 (cm)B. 34,6 (cm)C. 63,7 (cm)D. 44,4 (cm)6.9 Một bể chứa nước tất cả thành cao 80 (cm) cùng đáy phẳng lâu năm 120 (cm) và độ dài mực nước trong bể là 60 (cm), phân tách suất của nước là 4/3. Tia nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 đối với phương ngang. Độ nhiều năm bóng black tạo thành trên lòng bể là: A. 11,5 (cm)B. 34,6 (cm)C. 51,6 (cm)D. 85,9 (cm)6.10 Một đặc điểm S phía trong chất lỏng (chiết suất n), bí quyết mặt chất lỏng một khoảng 12 (cm), phát ra chùm sáng hẹp đến gặp gỡ mặt chia cách tại điểm I với góc tới siêu nhỏ, tia ló truyền theo phương IR. Đặt đôi mắt trên phương IR chú ý thấy ảnh ảo S’ của S trong khi cách mặt chất lỏng một khoảng chừng 10 (cm). Phân tách suất của hóa học lỏng đó làA. N = 1,12B. N = 1,20C. N = 1,33D. N = 1,406.11 Cho phân tách suất của nước n = 4/3. Một fan nhìn một hòn sỏi nhỏ tuổi S mằn ở lòng một bể nước sâu 1,2 (m) theo phương ngay gần vuông góc với phương diện nước, thấy ảnh S’ nằm giải pháp mặt nước một khoảng chừng bằngA. 1,5 (m)B. 80 (cm)C. 90 (cm)D. 1 (m)6.12 Một tín đồ nhìn hòn sỏi mặt dưới một bồn nước thấy hình ảnh của nó dường như cách khía cạnh nước một khoảng chừng 1,2 (m), tách suất của nước là n = 4/3. Độ sâu của bể là:A. H = 90 (cm)B. H = 10 (dm)C. H = 15 (dm)D. H = 1,8 (m)6.13 Một người nhìn xuống lòng một thau nước (n = 4/3). Chiều cao của nước trong chậu là đôi mươi (cm). Người đó thấy lòng chậu bên cạnh đó cách phương diện nước một khoảng chừng bằngA. 10 (cm)B. 15 (cm)C. đôi mươi (cm)D. 25 (cm)6.14 Một bạn dạng mặt tuy nhiên song bao gồm bề dày 10 (cm), phân tách suất n = 1,5 được đặt trong ko khí. Chiếu tới phiên bản một tia sáng sủa SI có góc tới 450 khi ấy tia ló khỏi bạn dạng sẽA. Phù hợp với tia cho tới một góc 450.B. Vuông góc cùng với tia tới.C. Tuy nhiên song với tia tới.D. Vuông góc với bạn dạng mặt tuy nhiên song.6.16 Một phiên bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), tách suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Điểm sáng sủa S cách bản 20 (cm). ảnh S’ của S qua bạn dạng hai mặt tuy vậy song giải pháp S một khoảngA. 1 (cm).B. 2 (cm).C. 3 (cm).4 (cm).6.17 Một phiên bản hai mặt tuy nhiên song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 được để trong không khí. Điểm sáng S cách bạn dạng 20 (cm). ảnh S’ của S qua bản hai mặt tuy nhiên song cách bản hai mặt tuy nhiên song một khoảngA. 10 (cm).B. 14 (cm). C. 18 (cm).D. 22(cm).(Độ di chuyển của hình ảnh qua phiên bản mặt tuy vậy song là : e.(1-1/n) cùng với e là bề dày của thuỷ tinh) Lăng kính7.1 Một lăng kính bằng thuỷ chiết xuất suất n, góc chiết quang A. Tia sáng sủa tới một mặt bên có thể ló thoát khỏi mặt bên thứ hai khiA. Góc phân tách quang A có mức giá trị bất kỳ.B. Góc phân tách quang A bé dại hơn hai lần góc số lượng giới hạn của thuỷ tinh.C. Góc tách quang A là góc vuông.D. Góc tách quang A to hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh.7.2 phát biểu như thế nào sau đây là đúng?A. Lúc tia sáng trải qua lăng kính tất cả góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ có giá trị bé nhất.B. Khi tia sáng trải qua lăng kính tất cả góc lệch rất tiểu thì góc cho tới i có mức giá trị nhỏ xíu nhất.C. Khi tia sáng đi qua lăng kính gồm góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ bằng góc tới i.D. Khi tia sáng trải qua lăng kính gồm góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ bằng hai lần góc cho tới i.7.3 Chiếu một chùm sáng tuy vậy song tới lăng kính. Tăng cao góc cho tới i từ giá trị nhỏ nhất thìA. Góc lệch D tăng theo i.C. Góc lệch D tăng cho tới một giá chỉ trị khẳng định rồi giảm dần.B. Góc lệch D giảm dần.D. Góc lệch D giảm tới một quý hiếm rồi tăng dần.7.4 vạc biểu nào sau đấy là không đúng?Chiếu một chùm sáng vào mặt mặt của một lăng kính đặt trong khong khí:A. Góc khúc xạ r bé thêm hơn góc cho tới i. B. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai nhỏ nhiều hơn góc ló i’.C. Luôn luôn luôn tất cả chùm tia sáng ló thoát khỏi mặt bên thứ hai. D. Chùm sáng sủa bị lệch đi khi trải qua lăng kính.7.5 cho một tia sáng đơn sắc trải qua lăng kính tất cả góc chiết quang A = 600 với thu được góc lệch cực tiểu Dm = 600. Phân tách suất của lăng kính làA. N = 0,71B. N = 1,41C. N = 0,87 n = 1,517.6 Tia cho tới vuông góc cùng với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh tất cả chiết suất n = 1,5 góc phân tách quang A. Tia ló phù hợp với tia cho tới một góc lệch D = 300. Góc tách quang của lăng kính làA. A = 410.B. = 38016’.C. A = 660.D. A = 240.7.7 Một tia sáng tới vuông góc với phương diện AB của một lăng kính bao gồm chiết suất với góc tách quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:A. D = 50.B. D = 130.D = 150. D = 220.7.8 Một lăng kính thuỷ tinh bao gồm chiết suất n = 1,5, huyết diện là một trong những tam giác đều, được đặt trong ko khí. Chiếu tia sáng tê mê tới mặt bên của lăng kính cùng với góc cho tới i = 300. Góc lệch của tia sáng khi trải qua lăng kính là:A. D = 2808’.B. D = 31052’.C. D = 37023’.D. D = 52023’.7.9 Lăng kính tất cả góc chiết quang A = 600, chùm sáng tuy vậy song qua lăng kính tất cả góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Góc tới có giá trị bằngA. I = 510.B. I = 300.C. I = 210.D. I = 180.7.10 Lăng kính tất cả góc phân tách quang A = 600, chùm sáng tuy nhiên song qua lăng kính tất cả góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Tách suất của lăng kính là:A. N = 1,55.B. N = 1,50.C. N = 1,41.D. N = 1,33.