Bài tập về phép cộng và phép nhân toán 6

     

Nội dung của bài 5 sgk lớp 6 tập 1 trang 15, 16, 17 là phép cộng và phép nhân. Phép cùng được gọi là tổng, phép nhân được gọi là tích. Trong bài xích này các bạn sẽ được học cách tính tổng với tích hai số từ bỏ nhiên. Đồng thời, các bạn còn nên ghi nhớ tính chất của phép cộng và phép nhân để vận dụng giải một vài bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập về phép cộng và phép nhân toán 6


Lý thuyết về Phép cùng và Phép Nhân2. Tính chất của phép cùng và phép nhân số từ bỏ nhiênTrả lời thắc mắc bài 5 trang 15 DGK toán lớp 6 tập 1Giải bài tập toán lớp 6 bài xích 5 trang 15

Lý thuyết về Phép cùng và Phép Nhân

1. Tổng và tích nhì số từ nhiên

Phép cộng:

a + b = c

(số hạng) + (số hạng) = tổng.

Ví dụ: Các phép cộng hai số thoải mái và tự nhiên như:

1 + 3 = 4;

4 + 7 = 11;

13 + 15 = 28;

Phép nhân:

a x b = c

(thừa số) x (thừa số) = tích.

Ví dụ: Các phép nhân nhì số thoải mái và tự nhiên như:

2 x 6 = 12;

12 x 5 = 60;

13 x 4 = 52;

Lưu ý: vào một tích mà toàn bộ thừa số là chữ hoặc chỉ có một thừa số là số thì không đề nghị ghi vệt nhân giữa các thừa số.

Xem thêm: Đề Thi Và Đáp Án Tiếng Anh Thpt 2021 Đề 414 Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2021

Ví dụ:

a.b = ab

a.b.c = abc

4.a.c.e = 4ace

2. đặc thù của phép cộng và phép nhân số từ nhiên


*
*
*
*
*
*
*

Bài 30 trang 17 SGK toán lớp 6

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết: a) (x – 34) . 15 = 0

b) 18 . (x – 16) = 18.

Giải: 

a) do (x – 34) . 15 = 0 cùng 15 ≠ 0 buộc phải x – 34 = 0. Vì thế x = 34.

Chú ý: nếu tích bằng 0 thì ít nhất một vượt số bởi 0.

Xem thêm: Covid - Tips For Staying Healthy

b) Ta có: 18 . (x – 16) = 18

nên x-16 =18:18 = 1

Suy ra x =16+1 = 17

Đáp số: x = 17

Chú ý: Nếu đang biết tích của nhì thừa số thì mỗi thừa số bởi tích phân chia cho vượt số kia.