BÀI TOÁN ĐẾM HÌNH TAM GIÁC

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (167.87 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Bài toán đếm hình tam giác

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài1 Điền số phù hợp vào khu vực chấm.Có : ..........................hình tam giácBài 2: Hình mặt có:- . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . .. Hình vuôngBài 3: Hình bên gồm mấy hình vuông?Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông.Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình chữ nhật.Bài 4a) Có........ Hình tròn.b) bao gồm ....... Hình tam giác.c) tất cả ….. Hình vuông.Bài 5 vào hình dưới đâya/b/Có …… hình tam giácBài 6: Khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng:Hình bên gồm số hình tam giác là:Có …… hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1A. 4B. 5C. 6Bài 7: Hình vẽ bên có:...... Hình tam giác....... Hình vuông......hình chữ nhậtBài 8:Hình vẽ bên có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuôngBài 9: Hình vẽ bên có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuông- tất cả ......... .hình chữ nhậtCâu 10 . Vào hình tiếp sau đây có mấy hình vuông?- Có………hình vuôngBài 11: Hình mặt có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuôngBài 12: Hình bên có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 13: Hình bên có:- tất cả ……… hình vuông- bao gồm ……… hình tam giácBài 14: Hình bên có:Có ……… hình vuông Có ………hình chữ nhật. Tất cả ……… hình tam giácBài 15: Hình dưới cóab/Có …… hình tam giácCó …… hình vuôngBài 16 Vẽ thêm một đoạn thẳng để có 3 hình tam giác.Bài 17 Vẽ thêm một đoạn thẳng để sở hữu 2 hình tam giác.Bài 18: Hình mặt có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giácBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 19 Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để sở hữu 3 hình
tam giác.Bài 20 Hình mặt có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giácBài 21 Hình bên có:…… đoạn thẳng, đó là: ……………ANB………………………………………………….………………………………………………….…… điểm, đó là: …………………………………….……… hình tam giác, kia là:DC.………………………..............................................................................................Bài 22 vào hình mặt :a) có ……… hình tam giác.Câu 23 vào hình bên :a) tất cả ……… hình tam giác.
b) bao gồm …….. Hình vuông.b) gồm …….. Hình vuông.BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 24 mẫu vẽ bên tất cả :a) ………… hình tam giác?b) tất cả …… hình vuông.Có …… hình tam giác.Bài 25a)b)Trong hình vẽ bên có:……….. Hình vuông.……….. Hình tam giác.Bài 26 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:Trong hình vẽ mặt có:a)……….. Hình vuông.b)……….. Hình tam giác.Bài 27Hình bên dưới đây:Có ……….. Hình tam giác
Có ……….. đoạn thẳngBài 28: từng hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Có ........ đoạn thẳngCó ........ đoạn thẳngBài 30: Vẽ thêm một quãng thẳng nhằm có:- Một hình vuông và một hình tam giác ?Bài 31: Vẽ đoạn thẳng MN gồm độ dài 8 cm?......................................................................................................................................................................................................................................................Bài 32.Hình vẽ bên có : ……… hình tam giácBài 33.Viết số tương thích vào nơi chấm :Hình vẽ bên có : ............... Hình tam giác................ Hình tròn................ Hình vuôngBài 34:a, tất cả bao nhiêu hình chữ nhật ?Có tất cả số hình chữ nhật là .......………
hình vuông………hình trònBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1b, gồm bao nhiêu hình tam giác ?Có toàn bộ số hình tam giác là .......Bài 35.Điền số phù hợp vào khu vực chấm.Hình dưới đây có: ........... Hình chữ nhật:............hình tam giácBài 36.Hình bên gồm :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giácBài 37.Hình bên gồm :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giáce. 10 tam giácBài 38.Viết số phù hợp vào chỗ chấm hình mẫu vẽ bên tất cả ?- ………………………..hình tam giác ?- ………………………..hình vuông ?


Xem thêm: Mẫu Quốc Của Đông Dương Là Nước Nào, Bán Đảo Đông Dương

Bài 39 Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Hình ................Hình ................Hình ....................Bài 40.cho hình vẽa. Vào hình gồm bao nhiêu hình vuông? Có…..Hìnhvuôngb. Trong hình tất cả bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hìnhtam giác


*
bài bác giảng 200 bài xích toán năng khiếu lớp 1 1 839 11
*
tư liệu 200 bài xích toán năng khiếu lớp 1 17 940 16
*
Tài liệu bài toán giành riêng cho lớp 1 11 575 0
*
sáng tạo độc đáo kinh nghiệm giải những bài toán điển hình lớp 4 bằng phương pháp dùng sơ đồ vật đoạn thẳng 8 699 4
*
CÁC bài TOÁN điển HÌNH lớp 5 và PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy 14 605 0


Xem thêm: Giải Bài 25C Ngày Hội Ở Khắp Nơi, Giải Bài 25C: Ngày Hội Ở Khắp Nơi

*
SKKN ý tưởng kinh nghiệm GIẢI các bài TOÁN điển HÌNH lớp 4 BẰNG “PHƯƠNG PHÁP DÙNG sơ vật đoạn THẲNG 27 502 1