Bài toán mẫu lớp 1

     

Mười một : 11 ; Mười nhị : 12 ; Mười cha : 13 ; Mười tứ : 14 ; Mười lăm : 15 ; Mười sáu : 16 ; Mười bảy : 17 ; Mười tám : 18 ; Mười chín : 19.

Bạn đang xem: Bài toán mẫu lớp 1

b) Điền số tương thích vào ô trống:

*

4. Viết (theo mẫu):

Số 16 gồm 1 chục với 6 1-1 vị.

Số 18 bao gồm 1 chục cùng 8 đối kháng vị.

Số 17 bao gồm 1 chục và 7 đối chọi vị.

Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị.

5. Điền số tương thích vào vị trí chấm

*

Bài 73: nhị mươi. Nhị chục

Viết (theo mẫu):
*

2. Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu)

*

3. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số ngay tức thì sau của 10 là 11. Số liền trước của 11 là 10.

Số liền sau của 12 là 13. Số ngay lập tức trước của 13 là 12.

Sô tức tốc sau của 15 là 16. Số tức tốc trước của 16 là 15

Số ngay tắp lự sau của 19 là 20. Số tức thì trước của trăng tròn là 19.

4. Viết số phù hợp vào bên dưới mỗi vun của tia số:

*

Bài 74 : Phép cộng dạng 14 + 3

Tính:
*

2. Điền số phù hợp vào ô trống(theo mẫu)

*

Bài 75:

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
*

Bài 76 tập 2

*

2. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 77

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

*

3. Điền số tương thích vào ô trống

*

Bài 78

1. Tính

*

4. Viết phép tính mê thích hợp

*

Bài 79

1. Đặt tính rồi tính:

*

5. Viết phép tính mê say hợp

*

Bài 80 tập 2

Viết số thích hợp theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn vào ô trống:
*

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số ngay tức thì sau của 7 là 8.

Số ngay lập tức sau của 0 là 1.

Số ngay thức thì sau của 9 là 10

Số tức khắc sau của 19 là 20

3. Viết (theo mẫụ):

Mẫu: Số ngay tức khắc trước của 8 là 7.

Số ngay tức thì trước của một là 0

Số liền trước của 10 là 9.

Số lập tức trước của 20 là 19.

4. Tính:

10 + 5 = 15

15 – 5 = 10

12 + 4 = 16

16 – 4 = 12

12 + 3 + 4 = 19

19 – 3 – 4 = 12

5. Nối (theo mẫu):

*

Bài 81

Viết số tương thích vào nơi chấm để có bài toán, rồi đọc bài bác toán:
*

2. Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

*

a)

Bài toán: Mai bao gồm 4 quả bóng, Nam gồm 3 quả bóng. Hỏi: Cả hai bạn có tất cả bao nhiều quả bóng?

b)

Bài toán: trong bể cá có 5 nhỏ cá, thả vào bể 2 bé cá nữa.

Hỏi: Hỏi trong bể cá có toàn bộ bao nhiêu nhỏ cá?

3. Viết tiếp vào địa điểm chấmđể có bài toán:

*

Bài toán: Một tổ học sinh có 5 bạn gái và 4 các bạn trai. Hỏi: Tổ bên trên có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 82

Có 1 lợn bà bầu và 8 con lợn con. Hỏi toàn bộ có từng nào con lợn?

Tóm tắt bài xích giải

Có: 1 lợn người mẹ Có toàn bộ là:

Có: 8 lợn nhỏ 1 + 8 = 9 (con lợn)

Có vớ cả: … nhỏ lợn? Đáp số: 9 bé lợn.

2. Trong vườn tất cả 5 cây chuối, tía trồng thêm 3 cây chuối nữa. Hỏi trong vườn cửa có toàn bộ bao nhiêu cây chuối?

Tóm tắt bài giải

Có: 5 cây chuối Có tất cả là:

Có vớ cả: … cây chuối? Đáp số: 8 cây chuối.

3. Quan sát tranh vẽ, viết tiếp vào vị trí chấm đế có bài toán rồi nắm tắt và giải bài xích toán.

*

Bài toán: gồm 4 bạn chơi đá ước và 3 bạn chơi khiêu vũ dây.

Hỏi: Có tất cả bao nhiêu bạn vừa nghịch đả ước và nhảy dây?

Tóm tắt

Có: 4 các bạn đá cầu

Có: 3 chúng ta nhảy dây

Có tất cả: … bạn?

Bài giải:

Có toàn bộ là:

4 + 3 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

Bài 83

1. Học viên tự viết.

2. Viết số mê say hợpvào địa điểm chấm rồi hiểu số đó:

*

3. Đo độ dài các đoạn trực tiếp rồi viết số phù hợp vào nơi chấm:

*

Cách đo:

Đầu tiên các em đem thước bao gồm chia vạch, đặt vạch 0 của thước trùng với đầu mút của đoạn thẳng trước tiên đó là điểm A. Tiếp nối các em nhìn điếm B trùng với vạch nào làm việc trên thước, tại vị trí này các em thấy điếm B đang trùng với vạch chỉ vào số 3.

Giải Vở bài bác tập Toán 1 bài 84: Luyện tập

1. Lớp em trồng được 15 cây hoa, tiếp nối trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em trồng được toàn bộ bao nhiêu cây hoa?

Tóm tắt

Đã trồng: 15 cây hoa

Có tất cả: … cây hoa?

Bài giải

Lớp em trồng được toàn bộ là:

15 + 4 = 19 (cây)

Đáp số: 19 cây.

2. Đội đồng ca của lớp 1A bao gồm 12 nữ giới và 6 bạn nam. Hỏi team đồng ca của lớp 1A có tất cả bao các bạn?

Tóm tắt

Nữ: 12 bạn

Nam: 6 bạn

Có vớ cả: … bạn?

Bài giải

Đội đồng ca lớp 1A có tất cả là:

12 + 6 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 bạn.

3. Giải vấn đề theo bắt tắt sau:

Tóm tắt

Có: 13 con vịt

Có tất cả: … con vịt?

Bài giải

Có tất cả là:

13 + 4 = 17 (con vịt)

Đáp số: 17 bé vịt.

4. Đo độ dài những đoạn thẳng rồi viết số đo:

*

Giải Vở bài tập Toán 1 bài bác 85: Luyện tập

1. Mỹ hái được 10 bông hoa, Linh hái được 5 bông hoa. Hỏi hai bạn trẻ hái được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

Mỹ hái: 10 bông hoa

Linh hái: 5 bông hoa

Hái tất cả: …bông hoa?

Bài giải:

Hai các bạn hái được toàn bộ là:

10 + 5 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông.

2. Bnuôi 12 tổ ong, kế tiếp nuôi thêm 4 tổ ong nữa. Hỏi bcó toàn bộ bao nhiêu tổ ong?

Tóm tắt

Có: 12 tồ ong

Có vớ cả: … tổ ong?

Bài giải:

Bố có tất cả là:

12 + 4 = 16 (tổ)

Đáp số: 16 tổ ong.

3. Giải vấn đề theo cầm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 10 bạn gái

Có: 8 các bạn trai

Có tất cả: … bạn?

Bài giải

Có toàn bộ bạn trai và nữ giới là:

10 + 8 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 bạn.

4. Tính (theo mẫu):

a. 3cm + 4cm = 7cm

8cm + lcm = 9cm

6cm + 4cm = 10cm

4cm + 5cm = 9cm

b. 8cm – 3cm – 5cm

6cm – 4cm = 2cm

12cm – 2cm = 10cm

19cm – 7cm = 12cm

Giải Vở bài xích tập Toán 1 bài bác 86 tập 2

Vẽ đoạn thẳng bao gồm độ dài đến trước

1. Vẽ đoạn thẳng có độ dài:

*

2. A) Giải câu hỏi theo tóm tắt sau :

Tóm tắt:

Đoạn thẳng AB: 5cm

Đoạn thẳng BC: 4cm

Cả 2 đoạn thẳng:… cm?

Bài giải:

Cả nhì đoạn thẳng lâu năm là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b) Vẽ đoạn thẳng AB, rồi vẽ đoạn thẳng BC bao gồm độ dài nêu vào phần a) (vẽ hai cách khác nhau).

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài bác 87: luyện tập chung

Viết số phù hợp vào ô trống:
*

3. Cô giáo cài đặt 15 quả bóng đỏ cùng 3 quả bóng xanh. Hỏi thầy giáo mua tất cả bao nhiêu trái bóng?

Tóm tắt

Cô giáo mua: 15 trái bóng đỏ

Cô giáo mua: 3 trái bóng xanh

Cô giáo mua: … trái bóng?

Giải:

Cô giáo mua tất cả là:

15 + 3 = 18 (quả)

Đáp số: 18 quả

4. Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài bác 88: luyện tập chung

Tính:

a) 11 + 8 = 19

14 + 2 = 16

7 + 3= 10

12 + 5 =17

19 – 8 = 11

16 – 2 = 14

10 – 3 = 7

17 – 5 = 12

b) 12 + 3 – 2 =13

18 – 4 – 1 = 13

15 – 5 + 7 = 17

*

4. Tổ một trồng được 10 cây, tổ nhì trồng được 8 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được từng nào cây?

Tóm tắt bài giải:

Tổ một: 10 cây Cả nhị tổ trồng được số km là:

Tổ hai: 8 cây 10 + 8 = 18 (cây)

Cả nhì tổ: … cây? Đáp số: 18 cây.

Giải Vở bài Tập Toán 1bài 89: các số tròn chục

1. Viết (theo mẫu):

a.

Năm mươi: 50

Hai mươi: 20

Chín mươi: 90

Bảy mươi: 70

Sáu chục: 60

Hai chục: 20

Bảy chục: 70

Chín chục: 90

b.

30: cha muơi

60: sáu mươi

40: tứ mươi

80: tám mươi

50: năm chục

80: tám chục

10: một chục

40: tứ chục

2. Sốtròn chục?

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài xích 90: Luyện tập

Nối theo mẫu:
*

2. Viết (theo mẫu):

Số 50 bao gồm 5 chục cùng 0 solo vị.

Số 90 có 9 chục và 0 đơn vị.

Số 60 gồm 6 chục cùng 0 đối kháng vị.

*

Giải Vở bài xích Tập Toán 1 bài bác 91: Cộng những số tròn chục

Tính:
*

2. Tính nhẩm:

40 + 10 = 50

30 + 40 = 70

50 + 30 = 80

30 + 30 = 60

60 + đôi mươi = 80

30 + 50 = 80

20 + 50 = 70

10 + 80 = 90

40 + 20 = 60

3. Bình có trăng tròn viên bi, anh cho Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

Bình có: đôi mươi viên bi

Tất cả Bình có: … viên bi?

Bài giải

Bình có tất cả số viên bi là:

20+ 10 = 30 (viên bi)

Đáp số: 30 viên bi

*

Bài 92: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

3. Giỏ đầu tiên đựng 30 quả cam, giỏ sản phẩm hai đựng đôi mươi quả cam. Hỏi cả nhì giỏ đựng được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt

Giỏ máy nhất: 30 quả cam

Giỏ đồ vật hai: đôi mươi quả cam

Cả hai giỏ: … quả cam?

Bàigiải:

Cả hai giỏ bao gồm số quả cam là:

30 + đôi mươi = 50 (quả)

Đáp số: 50 quả.

4. Nối nhị số để cộng lại bằng 60 (theo mẫu):

*

Bài 93: Trừ các số tròn chục

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm

40 – đôi mươi = 20

50 – 40 = 10

60 – 40 = 20

70 – 30 = 40

60 – 60 = 0

80 – đôi mươi = 60

80 – 10 = 70

90 – 70 = 20

90 – 30 = 60

3. Tổ một vội vàng được trăng tròn thuyền, tổ hai vội vàng được 30 thuyền. Hỏi cả haitổgấp được bao nhiêu thuyền?

Tóm tắt

Tổ một gấp: 20 thuyền

Tổ hai gấp: 30 thuyền

Cả nhì tổ: … thuyền

Bài giải

Cả hai tổ cấp được số thuyền là:

20 + 30 = 50 (thuyền)

Đáp số: 50 thuyền

*

Bài 94: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

4. Mai có 10 nhãn vở, bà mẹ mua thêm cho Mai 2 chục nhãn vở nữa. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

*

Bài 95 câu 1

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài xích 95 câu 2

2.

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài 95 câu 3

3.Tính:

10 + đôi mươi + 40 = 70

70 – 20 – 10 = 40

80 – 50 + đôi mươi = 50

30 + 10 + 50 = 90

70 – 10 – đôi mươi = 40

20 + 40 – 60 = 0

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài xích 95 câu 4

4. Băng giấy đỏ lâu năm 30cm, băng giấy xanh lâu năm 50cm. Hỏi cả hai băng giấy dài từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt bài bác giải

Băng giây đỏ: 30cm Cả hai băng giấy lâu năm là:

Băng giấy xanh: 50cm 30 + 50 = 80 (cm)

Cả hai băng giấy: … cm? Đáp số: 80cm.

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài 96: luyện tập chung

Đúng ghi đ, không đúng ghi s:
*

3. A

*

b) Tính nhẩm:

40 + trăng tròn = 60

90cm – 20cm = 70cm

60 – 40 = 20

10cm + 50cm = 60cm

60 – trăng tròn = 40

70cm – 60cm = 10cm

4. Ngăn trước tiên có 40 quyển sách, chống thứ hai tất cả 50 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt:

Ngăn máy nhất: 40 quyển

Ngăn sản phẩm hai: 50 quyển

Cả nhì ngăn: … quyển?

Bài giải:

Cả nhì ngăn có số quyển sách là:

40 + 50 = 90 (quyển)

Đáp số: 90 quyển

5. Viết (theo mẫu):

Các điểm ngơi nghỉ trong hình tam giác là: A, B, M.

Các điểm ngơi nghỉ ngoàihình tam giác là: I, C, N, O.

*

Giải Vở bài Tập Toán 1: từ kiểm tra

Tính
*

2. Tính nhẩm:

40 + 30 = 70

80 – 40 = 40

30cm + 20cm = 50cm

70 + 10 – đôi mươi = 60

3. Bác bỏ Thanh trồng được 10 cây bưởi và 30 cây chuối. Hỏi bác bỏ Thanh đã trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

Tóm tắt:

Bác Thanh trồng: 10 cây bưởi

Bác Thanh trồng: 30 cây chuối

Bác Thanh trồng : … cây?

Bài giải:

Bác Thanh trồng được số kilomet là:

10 + 30 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

4. Vẽ 3 điểm ở trong hình tròn. Vẽ 4 điểm ở ngoài hình tròn.

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài 97: các số có hai chữ số

1. Viết (theo mẫu):

Hai mươi: 20

Hai mươi tư: 24

Hai mươi tám: 28

Hai mươi mốt: 21

Hai mươi lăm: 25

Hai mươi chín: 29

Hai mươi hai: 22

Hai mươi sáu: 26

Ba mươi: 30

Hai mươi ba: 23

Hai mươi bảy: 27

2. Viếtsố:

Ba mươi: 30

Ba mươi tư: 34

Ba mươi tám: 38

Ba mươi mốt: 31

Ba mươi lăm: 35

Ba mươi chín: 39

Ba mươi hai: 32

Ba mươi sáu: 36

Bốn mươi: 40

Ba mươi ba: 33

Ba mươi bảy: 37

3.Viếtsố:

Bốn mươi: 40

Bốn mươi tư: 44;

Bốn mươi tám: 48

Bốn mươi mốt: 41;

Bốn mươi lăm: 45;

Bốn mươi chín: 49

Bốn mươi hai: 42;

Bốn mươi sáu: 46;

Năm mươi: 50

Bốn mươi ba: 43;

Bốn mươi bảy: 47;

4. Viết số thích hợp vào bên dưới mỗi vạch của tia số:

*

Giải Vở bài xích Tập Toán 1 bài 98: các số bao gồm hai chữ số (tiếp theo)

1. Viết theo mẫu:

Năm mươi mốt: 51

Năm mươi hai: 52;

Năm mươi ba: 53;

Năm mươi tư: 54

Năm mươi lăm: 55

Năm mươi sáu: 56;

Năm mươi bảy: 57;

Năm mươi tám: 58

Năm mươi chín: 59

2. Viết (theo mẫu):

a) Sáu mươi: 60

Sáu mươi mốt: 61;

Sáu mươi hai: 62

Sáu mươi ba: 63

Sáu mươi tư: 64

b) 65: sáu mươi lăm

66: sáu mươi sáu

67: sáu mươi bảy

68: sáu mươi tám

69: sáu mươi chín

3. Viếtsố thích hợp vào ô trống:

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài bác 99: những số gồm hai chữ số (tiếp theo)

Viết (theo mẫu):

Bảy mươi: 70;

Bảy mươi mốt: 71;

Bảy mươi hai: 72;

Bảy mươi ba: 73;

Bảy mươi tư: 74;

Bảy mươi lăm: 75

Bảy mươi sáu: 76

Bảy mươi bảy: 77

Bảy mươi tám: 78

Bảy mươi chín: 79;

Tám mươi: 80;

Tám mươi lăm: 85;

Chín mươi: 90;

Sáu mươi lăm: 65;

Sáu mươi: 60

2. Viếtsố thích hợp vào ô trống:

*

3. Viết (theo mẫu):

Số 86 tất cả 8 chục với 6 đơn vị.

Số 91 có 9 chục và 1 1-1 vị.

Số 73 bao gồm 7 chục và 3 đơn vị.

Số 60 tất cả 6 chục cùng 0 solo vị.

4. Đúng ghi đ, sai ghi s:

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài 100: So sánh những số tất cả hai chữ số

*
*

Giải Vở bài xích Tập Toán lớp 1 bài bác 101: Luyện tập

Viết số:

Ba mươi: 30;

Mười ba: 13;

Mười hai: 12 ;

Hai mươi: 20;

Bảy mươi bảy:77;

Bốn mươi tư: 44;

Chín mươi sáu: 96 ;

Sáu mươi chín: 69 ;

Tám mươi mốt: 81

Mười: 10

Chín mươi chín: 99

Bốn mươi tám: 48

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu:

Số ngay lập tức sau của 80 là 81

*
*

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100Bài 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100

Số?

Số ngay tức thì sau của 97 là 98.

Số lập tức sau của 99 là 100.

Số ngay tức khắc sau của 98 là 99.

Viết số không đủ vào ô trống vào bảng các số từ 1 đến 100.
*

3. Trong bảng các stừ 1 mang lại 100:

a. Những số có một chữ số: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9.

b. Những số tròn chục bao gồm hai chữ số là: 10 ; đôi mươi ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

c. Số nhỏ xíu nhất có hai chữ số là: 10

d. Số lớn số 1 có nhị chữ số là: 99

đ) các số gồm hai chữ số như là nhau là: 11 ; 22 ; 33 ; 44 ; 55 ; 66 ; 77 ; 88 ; 99.

Bài 103: LUYỆN TẬP

1. Viết số:

Ba mươi ba: 33;

Chín mươi: 90;

Chín mươi chín: 99

Năm mươi tám: 58;

Tám mươi lăm: 85;

Hai mươi mốt: 21

Bảy mươi mốt: 71;

Sáu mươi sáu: 66;

Một trăm: 100

2. Viết số mê say hp vào chỗ chấm:

Số tức thời trước của 73 là 72.

Số lập tức trước của 51 là 50.

Số liền trước của 70 là 69.

Số ngay lập tức trước của 100 là 99.

Xem thêm: Tìm Ảnh Của Đường Thẳng Qua Phép Đối Xứng Trục D, Tìm Ảnh Của Đường Thẳng Qua Phép Đối Xứng Tâm

b)

Số tức thời sau của 72 là 73.

Số ngay lập tức sau của 80 là 81.

Số tức khắc sau của 51 là 52.

Số tức thời sau của 99 là 100

c,

*

3. Viết những s:

Từ 60 mang lại 70: 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70.

Từ 89 đến 100: 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

4. Viết (theo mẫu):

Mẫu: 86 = 80 + 6

84 = 80 + 4

77 = 70 + 7

28 = trăng tròn + 8

42 = 40 + 2

91 = 90 + 1

63 = 60 + 3

55 = 50 + 5

39 = 30 + 9

99 = 90 + 9

5. Dùng thước và cây viết nối những điểm để sở hữu hai hình vuông:

*

GiảiVở bài xích Tập Toán lớp 1bài 104: rèn luyện chung

1. Viết những số:

a. Từ 59 cho 69:

59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69.

b. Từ bỏ 81 đến 100:

81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

2. Viết số (theo mẫu):

35: ba mươi lăm

59: năm mươi chín

51: năm mươi mốt

64: sáu mươi tư

85: tám mươi lăm

70: bảy mươi

*

4. Gồm một chục cái bát và 5 cái chén bát nữa. Hỏi có toàn bộ có từng nào cái bát?

Bài giải:

1 chục cái bát = 10 cái

Tất cả có:

10 + 5 = 15 (cái)

Đáp số: 15 cái.

5.

Số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số là: 10.

Số lớn nhất có một chữ số là: 9.

Bài 105: GIẢI TOÁN có LỜI VĂN (tiếp theo)

1. An tất cả 7 viên bi, An mang đến Bảo 3 viên bi. Hỏi An còn mấy viên bi?

Tóm tắt:

Có: 7 viên bi

Cho: 3 viên bi

Còn lại: … viên bi?

Bài giải:

An còn lại số bi là:

3 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi.

2. Người mẹ nuôi 10 bé lợn, người mẹ đã buôn bán 2 con lợn. Hỏi bà bầu còn mấy con lợn?

Tóm tắt:

Có: 10 bé lợn

Bán : 2 bé lợn

Còn lại: … con lợn?

Bài giải

Số bé lợn sót lại là:

10 – 2 = 8 (con lợn)

Đáp số: 8 nhỏ lợn.

3. Đàn gà có 16 con, 6 nhỏ đã vào chuồng. Hỏi còn từng nào con gà không vào chuồng?

Tóm tắt:

Có toàn bộ : 16 nhỏ gà

Vào chuồng : 6 bé gà

Chưa vào chuồng: nhỏ gà?

Bài giải:

Số gà chưa vào chuồng là:

16 – 6 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 bé gà.

4. Giải bài toán theo cầm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 8 quả bóng

Cho bạn: 3 quả bóng

Còn lại: … quả bóng?

Bài giải

Số bóng còn sót lại là:

8-3 = 5 (quả bóng)

Đáp số: 5 quả bóng.

Bài 106: LUYỆN TẬP

1. Bao gồm 15 quả cam, đã nạp năng lượng 4 quả cam. Hỏi còn sót lại bao nhiêu trái cam?

Tóm tắt:

Có: 15 trái cam

Đã ăn: 4 quả cam

Còn lại: … trái cam?

Bài giải:

Số cam còn sót lại là:

15 – 4 = 11 (quả)

Đáp số: 11 quả

2. Siêu thị có 30 xe cộ đạp, đã bán được 10 xe đạp. Hỏi shop còn lại từng nào xe đạp?

Tóm tắt:

Có: 30 xe pháo đạp

Đã bán: 10 xe pháo đạp

Còn lại: … xe đạp?

Bài giải:

Số xe cộ đạp còn sót lại trong cửa hàng:

30 – 10 = 20 (xe)

Đáp số: đôi mươi xe

*

Bài 107: LUYỆN TẬP

1. Hà vẽ được 7 hình vuông và sẽ tô được 4 hình vuông. Hỏi sót lại mấy hình vùông chưa tô màu?

Tóm tắt

Có vớ cả: 7 hình vuông

Đã sơn màu: 4 hình vuông

Còn lại: … hình vuông?

Bài giải

Còn lại số hình vuông vắn chưa tô là:

4 = 3 (hình)

Đáp số: 3 hình

2. Tem gồm 10 bạn, trong số ấy có 6 các bạn gái. Hỏi tổ tất cả mấy các bạn trai?

Tóm tắt:

Có vớ cả: 10 bạn

Gái: 6 bạn

Trai: … bạn?

Bài giải:

Số chúng ta trai gồm trong tổ là:

10 – 6 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn

3. Vào vườn có 16 cây chanh cùng cây cam, trong số đó có 6 cây chanh. Hỏi vào vườn tất cả bao nhiêu cây cam?

Tóm tắt:

Có: 16 cây vớ cả

Chanh: 6 cây

Cam: … cây?

Bài giải

Cây cam tất cả trong sân vườn là:

16 – 6 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây

4. Giải câu hỏi theo cầm tắt (bằng hình vẽ) như sau:

*

Bài giải:

Đoạn chiến thắng MP lâu năm là:

MN – PN = 10 – 3 = 7 (cm)

Đáp số: 7cm.

Bài 108: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào địa điểm chấm đế có bài toán, rồi giải câu hỏi đó:

*

a) My làm cho được 5 bông hoa, rồi làm thêm được 3 bông hoa. Hỏi My có tác dụng được tất cả bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt:

Có: 5 bông hoa

Có toàn bộ … bông hoa?

Bài giải:

My có tất cả là:

5 + 3 = 8 (bông hoa)

Đáp số: 8 bông hoa.

b) Hoa cấp được 8 nhỏ chim, Hoa đến em 4 con chim. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu nhỏ chim?

*

Tóm tắt:

Có: 8 con chim

Cho: 4 nhỏ chim

Còn lại: … bé chim?

Bài giải:

Hoa sót lại số nhỏ chim là:

8 – 4 = 4 (con chim)

Đáp số: 4 nhỏ chim.

2. Vào vườn gồm 16 cây chanh với cây cam, trong số ấy có 4 cây cam. Hỏi trong vườn gồm bao nhiêu cây chanh?

Tóm tắt:

Có tất cả: 16 cây

Cam: 4 cây

Chanh: … cây?

Bàigiải:

Cây chanh có trong sân vườn là:

16 – 4 = 12 (cây)

Đáp số: 12 cây.

Bài 109: PHÉP CỘNG trong PHẠM VI100 (cộng không nhớ)

1. Tính

*

3. Chưng Nam trồng được 38 cây cam và đôi mươi cây bưởi. Hỏi bác Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Tóm tắt:

Bác phái mạnh trồng: 38 cây cam

Bác phái nam trồng: trăng tròn cây bưởi

Bác nam giới trồng: … cây?

Bài giải:

Bác phái nam trồng được số kilomet là: 38 + đôi mươi = 58 (cây)

Đáp số: 58 cây.

4. A) Đo độ dài các đoạn trực tiếp rồi viết số đo.

*

Bài giải:

b) – Đoạn thảng dài nhất là đoạn trực tiếp BC.

– Đoạn trực tiếp ngắn duy nhất là đoạn trực tiếp AB.

Bài 110: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

*

2. Tính nhẩm:

40 + 8 = 48

60 + 1 = 61

30 + 5 = 35

90 + 2 = 92

23 + 6 = 29

23 + 60 = 83

65 + 3 =68

3 + 65 = 68

3. An nuôi được 25 con gà với 14 con vịt. Hỏi An nuôi được toàn bộ bao nhiêu bé gà và vịt?

Tóm tắt:

An nuôi: 25 bé gà

An nuôi: 14 bé vịt

Tất cả: … cả gà và vịt?

Bài giải

An nuôi được là:

25 + 14 = 39 (con)

Đáp số: 39 con.

4. Vẽ đoạn thẳng có độ lâu năm 8cm.

*

Bài 111: LUYỆN TẬP

1.

2. Tính:

20cm + 50cm = 70cm

32cm + 5cm = 37cm

32cm + 65cm = 97cm

30cm + 40cm = 70cm

15cm + 4cm = 19cm

15cm + 24cm = 39cm

3. Đúng ghi đ, không nên ghi s:

*

4. Bạn ta giảm một tua dây thành nhị đoạn, đoạn thứ nhất dài 15cm, đoạn vật dụng hai nhiều năm 14cm. Hỏi gai dây ban đầu dài từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Đoạn thẳng đồ vật nhất: 15cm

Đoạn thẳng sản phẩm hai: 14cm

Cả nhì đoạn thẳng:….cm?

Bài giải

Cả nhị đoạn dài là:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài 112

*

3. Tính

*

4. Trong chống họp bao gồm 75 mẫu ghế, fan ta mang ra khỏi phòng 25 cái. Hỏi trong phòng còn bao nhiêu cái ghế?

Tóm tắt:

Trong phòng: 75 loại ghế

Mang đi: 25 loại ghế

Còn lại: … mẫu ghế?

Bài giải:

Trong phòng sót lại số ghế là:

75 – 25 = 50 (cái ghế)

Đáp số: 50 cái ghế.

Bài 113:PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ)

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm:

a) 48- 40 = 8

69 – 60 = 9

82 – 70 = 12

58 – 30 = 28

79 – 50 = 29

34 – 20 = 14

b) 37- 4 = 33

98 – 8 = 90

19 – 1 = 18

37 – 7 = 30

98 – 5 = 93

19 – 9 = 10

3. Một sợidây nhiều năm 52cm, Lan giảm đi một đoạn dài 20cm. Hỏi tua dây còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Sợi dây dài: 52cm

Cắt đi: 20cm

Còn lại: … cm?

Bài giải:

Sợi dây còn lại là:

52 – 20 = 32 (cm)

Đáp số: 32cm

4. Điền sthích vừa lòng vào ô trng:

20 – 4 = 20

24 – đôi mươi = 4

Bài 114: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồitính (theo mẫu):

2. Tính nhẩm:

85 – 5 = 80

74 – 3 = 71

56 – 1= 55

85 – 50 = 35

74 – 30 = 44

56 – 10 = 46

85 – 15 = 70

74 – 34 = 40

56 – 56 = 0

*

4.Đoàn tàu tất cả 12 toa, khi cắt vứt lại toa sau cuối thì đoàn tàu còn lại bao nhiêu toa?

Đáp số: 11 toa

5. Hãy vẽ nửa còn lại của các số sau:

*

Bài 115: Các thời điểm dịp lễ trong tuần

1. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

Nếu hôm nay là thiết bị hai thì:

Ngày mai là đồ vật ba.

– Ngày cơ là sản phẩm công nghệ tư.

Hôm qua là thứ công ty nhật

– Hôm kia là lắp thêm bảy.

2. Đọc những tờ kế hoạch trên hình vẽ dưới đây rồi viết vào địa điểm chấm:

*

3. Kì ngủ Tết vừa mới rồi em được nghỉ 1 tuần lễ cùng 2 ngày. Hỏi em được nghỉ tất cả bao nhiêu ngày?

Bài giải:

1 tuần lễ = 7 ngày

Số ngày em được nghỉ Tết là:

7 + 2 = 9 (ngày)

Đáp số: 9 ngày.

Bài 116: CỘNG, TRỪ (không nhớ) trong PHẠM VI 100

1. Tính nhẩm:

20 + 60 = 80

60 + 4 = 64

30 + 2 = 32

80 – 20 = 60

64 – 4 = 60

32 -2 = 30

80 – 60 = 20

64 – 60 = 4

32 – 30 = 2

2. Đặt tính rồi tính:

*

3. Khi thi đấu trò nghịch trên thiết bị tính, Toàn và Hà được 86 điểm, riêng rẽ Hà được 43 điểm.Hỏi Toàn được từng nào điểm?

Tóm tắt:

Toàn cùng Hà: 86 điếm

Hà được: 43 điểm

Toàn được… điểm?

Bàigiải:

Toàn được số điểm là:

86 – 43 = 43 (điểm)

Đáp số: 43 điểm.

4. Lớp 1A bao gồm 23 học sinh, lớp 1B bao gồm 25 học tập sinh.

a) Hỏi nhì lớp có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

1A có: 23 học tập sinh

1B có: 25 học tập sinh

Có vớ cả:….học sinh?

Bài giải:

Số học sinh có trong 2 lớp là :

23 + 25 = 48 (học sinh)

Đáp số: 48 học tập sinh.

b) Cô tổng phụ trách có 50 vé coi xiếc. Hỏi có đủ để phân phân phát cho học viên của nhị lớp không?

Cô tổng phụ trách bao gồm dư số vé để phân phân phát cho học sinh của nhì lớp bởi : 50 – 48 = 2 (vé).

Vậy cô tổng phụ trách còn dư lại 2 vé sau khoản thời gian đã vạc cho học sinh lớp 1A cùng lớp 1B.

Bài 117:LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính:

*
*

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài 118

Nối số chỉ giờ đồng hồ đúng với đồng hồ thời trang thích phù hợp là:
*

Bài 119: THCHÀNH

1. Viết vào vị trí chấm (theo mẫu):

*

3. Viết giờ tương thích vào mỗi bức tranh:

*

Bài 120: LUYỆN TẬP

1. Nối đồng hồ thời trang với số chỉ tiếng đúng:

*

3. Nối từng câu với đồng hồ thích hòa hợp (theo mẫu).

*

Bài 121: LUYỆN TP CHUNG

1. Đặt tính rồi tính:

*

b) Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

Độ nhiều năm của đoạn trực tiếp BC là: 9 – 6 = 3 (cm)

4. Hãy vẽ nửa còn lại của từng hình sau:

*

Bài 122: LUYỆN TẬP CHUNG

*

2. Hà giảm một sợi dây. Lần thứ nhất cắt đi 5cm, lần lắp thêm hai giảm tiếp 14cm. Hỏi tua dây đã biết thành cắt đi toàn bộ bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Lần 1 cắt đi: 5cm

Lần 2 cắt đi: 14cm

Hai lần cắt đi: …cm?

Bài giải:

Sợi dây đã biết thành cắt đi là:

5 + 14 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

3. Vào hình bên:

*

a. Tất cả 8 đoạn thẳng.

b. Có 1 hình vuông.

c. Tất cả 2 hình tam giác.

4. Điền sốthích đúng theo vào ô trống:

*

Bài 123: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. A) Viết số phù hợp vào bên dưới mỗi gạch của tia số:

*

2. >; 0

9 > 0

8 > 5

5 2

0 3

0 9

3 = 3

3 > 1

2 4

7 4

0 4

0 = 0

3. Viết các sốthứ trường đoản cú từ nhỏ xíu đến lớn:

*

Giải Vở bài xích Tập Toán lớp 1 bài xích 124

*

2. Tính:

a) 7 + 2 = 9

1 + 9 = 10

4 + 3 = 7

6 + 4 = 10

8 + 0 = 8

2 + 7 = 9

9 + 1 = 10

3 + 4 = 7

4 + 6 = 10

0 + 8 = 8

b) 2 + 4 + 1 = 7

2 + 6 + 2 = 10

7 + 1 + 1 = 9

4 + 2 +0 = 6

3 + 3 + 3 = 9

9 + 0 + 1 = 10

3. SỐ?

*

Bài 125: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. Số?

*

3. Hoa tô màu sắc được 5 hình vuông, Mai tô màu sắc được 3 hình vuông. Hỏi đôi bạn tô color được toàn bộ bao nhiêu hình vuông?

Tóm tắt:

Hoa tô được: 5 hình vuông

Mai sơn được: 3 hình vuông

Hoa cùng Mai: hình vuông?

Bàigiải:

Cả đôi bạn tô màu sắc được là:

5+3 = 8 (hình)

Đáp số: 8 hình.

4. Vẽ đoạn trực tiếp DH có độ lâu năm 7cm.

*

Bài 126: ÔN TẬP: CÁC số ĐN 10

1. Tính:

*

2. Tính

a)

4 + 3 = 7

1 + 9 = 10

6 + 2 = 8

3 + 3 = 6

7 – 4 = 3

10 – 1 = 9

8 – 6 = 2

6 – 3 = 3

7 – 3 = 4

10 – 9 = 1

8- 2 = 6

6- 0 = 6

b)

9 – 2 – 6 = 1

10 – 5 – 2 = 3

5 – 2 – 1 = 2

8 – 4 – 4 = 0

5 + 5 -8 = 2

6 + 3 – 3 = 6

3. Vừa con gà vừa lợn gồm 10 con, trong các số đó có 6 bé gà. Hỏi bao gồm mấy nhỏ lợn?

Tóm tắt:

Vừa gà, vừa lợn: 10 con

Gà: 6 con

Lợn: … nhỏ ?

Bài giải:

Số con lợn là:

10 – 6 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

4. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

Mỗi tuần lễ tất cả 7 ngày là: nhà nhật, đồ vật hai, sản phẩm công nghệ ba, vật dụng tư, máy năm, lắp thêm sáu, trang bị bảy.

Bài 127: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết số thích hợp vào bên dưới mỗi vén của tia số:

*

2. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 128: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết s:

Mười bảy: 17;

Sáu mươi: 60;

Năm mươi tư: 54

Chín mươi chín: 99;

Bảy mươi lăm: 75;

Năm mươi mốt: 51

Bốn mươi tám: 48;

Năm mươi lăm: 55;

Chín mươi hai: 92

2. Số?

*

4. Mỹ hái được 24 trái cam, Hà hái được 12 quả cam. Hỏi cả đôi bạn hái được từng nào quả cam?

Tóm tắt

Mỹ hái: 24 quả cam

Hà hái: 12 quả cam

Cả hai: … trái cam?

Bài giải

Cả đôi bạn trẻ hái được là:

24 + 12 = 36 (quả)

Đáp số: 36 quả

Giải Vở bài xích Tập Toán lớp 1 bài 129

Tính nhẩm:

30 + đôi mươi = 50

60 + 10 = 70

40 + 40 = 80

24 + 1 = 25

73 + 2 = 75

50 + 8 = 58

50 – 30 = 20

70 – 40 = 30

90 – 50 = 40

2. Tính:

34 + 2 + 3 = 39

64 + 3 – 5 = 62

3. Đặt tính rồi tính:

*

4. Một siêu thị có 38 búp bê, đã bán tốt 20 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào búp bê?

Tóm tắt:

Có: 38 búp bê

Đã bán: 20 búp bê

Còn… búp bê?

Bài giải:

Số búp bê shop còn lại là:

38 – trăng tròn = 18 (búp bê)

Đáp số: 18 búp bê.

5. Đồng hồ chỉ:

*

Bài 130: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

Viết những số:

Từ 20 đến 35: đôi mươi ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35.

Từ 40 đến 59: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59.

Từ 85 mang lại 100: 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.

2. Viết số tròn chục gồm hai chữ số:

10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

3. Tính

*

4. Một rổ cam và quýt bao gồm 50 quả, trong đócó 30 quả quýt. Hỏicó bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

Cam cùng quýt : 50 quả

Quýt có: 30 quả

Cam có: … quả?

Bài giải:

Số trái cam gồm là:

50 – 30 = đôi mươi (quả)

Đáp số: đôi mươi quả

5. Đorồi viết số đo độ dài của đoạn thẳng MN:

*

Bài 131: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Viết (theo mẫu):

a)

Tám: 8;

Một: 1;

Mười bảy: 17;

Năm mươi: 50;

Ba mươi hai: 32.

Sáu mươi mốt: 61.

b)

0: không;

90: chín mươi;

87: tám mươi bảy.

3: ba;

11: mười một;

45: bốn mươi lăm.

Xem thêm: Đà Nẵng Đến Nha Trang Bao Nhiêu Km, Khoảng Cách Từ Đà Nẵng Đi Nha Trang Bao Nhiêu Km

2. Tính

a)

9 + 1 = 10

15 – 4 = 11

4 + 4 = 8

25 + 2 = 27

6 – 3 = 3

11 + 7 = 18

4 – 0 = 4

48 – 6 = 42

2 + 7 = 9

10 – 2 = 8

8 – 0 = 8

54 + 3 = 57

b,

*

4. Một tấm học gồm 32 học sinh, tiếp nối có thêm 3 học sinh nữa. Hỏi lớp học kia có tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Tóm tắt:

Lớp học có: 32 học sinh

Lớp có: … học sinh?

Bài giải:

Lớp học có số học sinh là:

32 + 3 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh.

5. Đo rồi viết sô đo độ nhiều năm mỗi đoạn thẳng vào địa điểm chấm:

*

Bài 132: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Số?

*
*

Bài 133: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Số?

*

2. Tính nhẩm:

8 + 1 = 9

5 – 3 = 2

35 + 2 = 37

10 – 6 = 4

28 + 1 = 29

57 – 5 = 52

37 – 35 = 2

52 + 0 = 52

45 + 2 = 47

49 – 6 = 43

35 – 2 = 33

99 – 8 = 91

3. Đặt tính rồi tính:

*

Bài 134: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Viết số thích hợp vào bên dưới mỗi gạch của tia số:

*

4. Chị em hái được 85 trái hồng, người mẹ đã chào bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng?