BẢNG CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC

     

Đội ngũ giáo viên Toán tiểu học của thầy giáo Thành Tài xin phép được gửi đến quý phụ huynh và những em học sinh bảng công thức Toán tiểu học tập (từ lớp 1 đến lớp 5), quý PHHS có th


Đội ngũ thầy giáo Toán tiểu học của thầy giáo Thành Tài xin gửi đến quý bố mẹ và những em học sinh bảng phương pháp Toán tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5), quý PHHS rất có thể lưu về máy để thấy và ship hàng cho bài toán học nhé.

Bạn đang xem: Bảng công thức toán tiểu học

*
1/ BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

a + b + c là biểu thức gồm chứa cha chữ.

Mỗi lần vắt chữ ngay số ta tính được một quý hiếm của biểu thức: a + b + c

2/ BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

a/ Phép cộng

a + b = c a, b là số hạng; c là tổng

b/ Phép trừ

a – b = c a là só bị trừ ; b là số trừ ; c là tích

3/ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

a/ đặc điểm giao hoán phép cộng

a + b = b + a

b/ đặc điểm giao hoán phép nhân

a . B = b . A

c/ Tính chất phối hợp của phép cộng

( a + b) + c = a + ( b + c )

d/ Tính chất phối kết hợp của phép nhân

( a . B ) . C = a . ( b . C)

e/ Nhân một số trong những với một tổng

a . ( b + c) = a . B + b . C

f/ Nhân một số với một hiệu

a . ( b – c ) = a . B – a . C

g/ Chia một trong những cho mối tích

a : ( b .c ) = a : b : c = a : c : b

h/ chia một tích cho một số

( a . B) : c = ( a : c) .b = a . ( b : c )

4/ DẤU HIỆU phân chia HẾT

- chia hết mang lại 2: các số có chữ số tận cùng là : 0, 2, 4, 6, 8 ( số chẵn )- chia hết cho 5: Các số bao gồm chữ số tận thuộc là : 0, 5- phân chia hết cho 3: Các số gồm tổng các chữ số chia hết cho 3- chia hết đến 9: Các số có tổng những chữ số chia hết mang lại 9

5/ QUY TẮC VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH trong MỘT BIỂU THỨC

- trong biểu thức chỉ cất phép cùng và phép trừ ta triển khai các phép tính từ trái lịch sự phải.- vào biểu thức chỉ đựng phép nhân và phép phân chia ta tiến hành các phép tính tự trái thanh lịch phải.- vào biểU thức gồm chứa phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép phân chia ta triển khai các phép tính nhan chia trước, cùng trừ sau.

Xem thêm: Vbt Tiếng Việt Lớp 5 Trang 100, 101, Luyện Từ Và Câu

6/ TÌM SỐ CHƯA BIẾT ( TÌM X )

- search số hạng của tổng: x + a = b hoặc a + x = b

x = b – a

- tìm kiếm số bị trừ : x – a = b

x = b + a

- tìm số trừ : a – x = b

x = a – b

- tìm thừa số của tích: x . A = b hoặc a . X = b

x = b : a

- tìm số bị chia: x : a = b

x = b . A

- search số phân tách : a : x = b

x = a : b

7/ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

a/ ĐỘ DÀI: click bảng đo và phương pháp tính độ dài để xem đưa ra tiết

b/ KHỐI LƯỢNG: click bảng đo và cách tính khối lượng để xem đưa ra tiết

c/ DIỆN TÍCH: click bảng đo và cách tính diện tích để xem bỏ ra tiết

d/ THỂ TÍCH: click bảng đo và cách tính thể tích để xem bỏ ra tiết

e/ THỜI GIAN: click bảng đo và cách tính thời gian để xem bỏ ra tiết

8/ CÔNG THỨC HÌNH HỌC

8.1 Hình Vuông

- Chu vi : p = a . 4 p. : chu vi

- Cạnh : a = phường : 4 a : cạnh

- diện tích : S = a . A S : diện tích

8.2 Hình chữ nhật

- Chu vi : p. = ( a + b ) . 2

- Chiều nhiều năm : 1

a = ___ . P. – b. Phường : chu vi

2

- Chiều rộng lớn : 1

b = ___ . Phường – a. A : chiều dài

2

- diện tích : S = a . B, b : chiều rộng

- Chiều dài : a = S : b, S: diện tích

- Chiều rộng : b = S : a

8.3 Hình bình hành

- Chu vi : p. = ( a + b ) . 2, a : độ lâu năm đáy

- diện tích s : S = a . H, h : chiều cao

- Độ lâu năm đáy : a = S : h, b : cạnh bên

- độ cao : h = S : a

8.4 Hình thoi

- Diện tích : S = ( m . N ) : 2, m : đường chéo cánh thứ nhất

- Tích hai đường chéo : ( m . N ) = S . 2, n : đường chéo thứ 2

8.5 Hình tam giác

- Chu vi : phường = a + b + c, a : cạnh sản phẩm công nghệ nhất

- Diện tích : S = ( a . B ) : 2, b : cạnh đồ vật hai

- Chiều cao : h = ( S . 2 ) : a, c: cạnh thứ ba

- Cạnh đáy: a = ( S . 2 ) : h, h : chiề cao

a : cạnh đáy

8. 6 Hình tam giác vuông

- Diện tích : S = ( b . A ) : 2, a,b là hai cạnh góc vuông

8.7 Hình thang

- Diện tích : S = ( a + b ) . H : 2

- Chiều cao : h = (S .2 ) : ( a + b ), a,b : cạnh đáy; h : chiều cao.

8.8 Hình thang vuông

- gồm một lân cận vuông góc với hai đáy, kề bên đó đó là chiều cao hình vuông => tính theo công thức hình vuông.

Xem thêm: Having Finished Their Work, The Workers Expected To Be Paid, 7 Having Finished Their Work The Workers

8.9 Hình tròn

 - Bán kính hình trụ : v = d : 2

v = C : 3,14 : 2

 - Đường kính : d = r . 2

d = C : 3,14

- Chu vi hình trụ : C = r . 2 . 3,14

C = d . 3,14

 - Diện tích : C = r . R . 3,14

- Tìm diện tích thành giếng : S hình tròn nhỏ ( mồm giếng) S = r . R. 3,14 - Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ tuổi + chiều rộng ( thành giếng ) - Diện tích hình tròn trụ lớn : S = r . R . 3,14 - Diện tích thành giếng = S hình tròn lớn – S hình tròn nhỏ

8.10 Hình hộp chữ nhật

- Diện tích bao phủ : S = Pđáy . H

- Chu vi lòng : Pđáy = Sxq : h

- Chiều cao : h = Sxq : Pđáy

- Nếu đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là HCN : Pđáy = (a + b ) . 2

- Nếu đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là hình vuông : Pđáy = a . 4

- Diện tích toàn phần : Stp = Sxq . S2đáy

Sđáy = a . B

- Thể tích : V = a . B . C

+ mong muốn tìm chiều cao quý hò nước ( bồn nước )

Hhồ = Vhồ : Sđáy

+ hy vọng tìm diện tích đáy của hồ nước ( bể nước )

Sđáy = Vhồ : hhồ

+ ý muốn tìm độ cao mặt nước đang xuất hiện trong hồ ta thấy

hnước = Vnước : Sđáy hồ

Diện tích quét vôi

B1: diện tích bồn tường ngăn ( Sxq )

B2 : diện tích trần nhà ( S = a . B )

B3 : diện tích s bốn bức tường chắn ( Sxq và trần nhà )

B4 : diện tích s quét vôi = diện tích s bốn bức tường và xà nhà – Diện tích các cửa.