CÁC ÂM CÂM TRONG TIẾNG ANH

     

Trong giờ Anh có tương đối nhiều quy tắc phân phát âm khác nhau bạn yêu cầu nhớ nếu còn muốn hoàn thiện kĩ năng nói chuẩn chỉnh như người phiên bản xứ. Trong nội dung bài viết này, ELSA Speak để giúp đỡ bạn chũm rõ một trong những quy tắc về âm câm trong tiếng Anh để hoàn toàn có thể tự tin vạc âm chuẩn chỉnh ngay cả khi không dùng tới từ điển. Cùng cập nhật kiến thức thú vị này ngay lập tức thôi!

Định nghĩa về âm câm trong tiếng Anh

Âm câm trong giờ Anh (silent letter) là đa số chữ cái có mặt trong từ tuy nhiên không được phạt âm khi nói. Còn nếu không nắm được các quy tắc này, bạn rất đơn giản phát âm sai, khiến người nghe không hiểu biết hoặc hiểu lầm ý ai đang muốn nhắc đến. Một số âm câm trong giờ Anh thông dụng nhất gồm:


Kiểm tra phân phát âm với bài bác tập sau:


sentences.text
Tiếp tục
Click to lớn start recording!
Recording... Click lớn stop!
*

= sentences.length" v-bind:key="sIndex">

Âm h

what /wɑːt/honest /ˈɑːnɪst/
when /wen/hour /aʊər/
why /waɪ/while /waɪl/
which /wɪtʃ/where /weər/
whether /ˈweðər/rhythm /ˈrɪðəm/

Âm b

lamb /læm/comb /koʊm/
thumb /θʌm/doubt /daʊt/
numb /nʌm/plumber /ˈplʌmər/
crumb /krʌm/limb /lɪm/
climbing /ˈklaɪmɪŋ/debt /det/
bomb /bɒm/tomb /tuːm/

Âm t

fasten /ˈfæsən/Christmas /ˈkrɪsməs/
castle ˈkæsl/mortgage /ˈmɔːɡɪdʒ/
listen /ˈlɪsən/soften /ˈsɒfən/

Âm k

knife /naɪf/knock /nɒk/
knee /niː/knight /naɪt/
knot /nɑːt/knack /næk/
knitting /ˈnɪtɪŋ/knew /njuː/
know /nəʊ/knob /nɒb/

Một số lý lẽ âm câm trong giờ đồng hồ Anh

*

Để nắm rõ cách phát âm các từ tất cả chứa âm câm trong giờ đồng hồ Anh, bạn phải ghi nhớ các nguyên tắc sau:

Âm B

B sẽ không còn được vạc âm khi lép vế M nằm ở cuối từ.

Bạn đang xem: Các âm câm trong tiếng anh

Ví dụ: crumb /krʌm/, comb /koʊm/, thumb /θʌm/

B thường xuyên không được phân phát âm khi đứng trước T ngơi nghỉ cuối từ, tuy nhiên vẫn có rất nhiều ngoại lệ cho trường phù hợp này.

Ví dụ: doubtful /ˈdaʊt.fəl/, debtor /ˈdet̬.ɚ/, debt /det/

Âm C

Âm C sẽ đóng sứ mệnh là âm câm trong tiếng Anh nếu như trong từ đựng “scle”.

Ví dụ: muscle /ˈmʌs.əl/

Ngoại lệ: sclera /ˈsklɪr.ə/, sclerosis /skləˈroʊ.sɪs/, sceptic /ˈskep.tɪk/

Âm D

Nếu nằm trong những từ sau, âm D sẽ không được phân phát âm: Handkerchief /ˈhæŋ.kɚ.tʃiːf/, Wednesday /ˈwenz.deɪ/, sandwich /ˈsæn.wɪtʃ/, handsome /ˈhæn.səm/.

D sẽ biến chuyển âm câm nếu như trong từ chứa DG.

Ví dụ: hedge /hedʒ/, dodge /dɑːdʒ/, grudge /ɡrʌdʒ/

Âm G

Khi đứng trước chữ N, âm G thường sẽ không còn được phạt âm.

Ví dụ: Champagne /ʃæmˈpeɪn/, foreign /ˈfɔːr.ən/, thiết kế /dɪˈzaɪn/

Một số trường phù hợp ngoại lệ: signature /ˈsɪɡ.nə.tʃɚ/, igneous /ˈɪɡ.ni.əs/, cognitive /ˈkɑːɡ.nə.t̬ɪv/

Âm GH

Âm GH sẽ trở nên âm câm nếu đứng sau một nguyên âm.

Ví dụ: thought /θɑːt/, fight /faɪt/, daughter /ˈdɑː.t̬ɚ/

Một số trường phù hợp ngoại lệ: doghouse /ˈdɑːɡ.haʊs/, foghorn /ˈfɑːɡ.hɔːrn/, bighead /ˈbɪɡ.hed/

Âm H

Âm H là âm câm trong tiếng Anh khi thua cuộc W

Ví dụ: what /wɑːt/, where /wer/, wheel /wiːl/

Trong một trong những trường hợp, Âm H cũng biến thành không được phân phát âm khi đứng đầu một số trong những từ

Ví dụ: honour /ˈɑː.nɚ/, honest /ˈɑː.nɪst/, hour /aʊr/

Âm K

Khi âm K đứng đầu từ và có N thua cuộc sẽ trở nên âm câm

Ví dụ: knife /naɪf/, knock /nɑːk/ , knowledge /ˈnɑː.lɪdʒ/

Âm L

Âm L đứng sau A, O, U sẽ không được phân phát âm

Ví dụ: calm /kɑːm/, half /hæf/, could /kʊd/, chalk /tʃɑːk/

Một số trường phù hợp ngoại lệ: slod /soʊld/, hold /hoʊld/, sulk /sʌlk/

Âm N

N sẽ không được phát âm khi thua cuộc M tại phần cuối của từ

Ví dụ: Autumn /ˈɔː.təm/, column /ˈkɑː.ləm/

Âm P

Âm P sẽ không còn được phát âm lúc đứng đầu những từ sử dụng tiền tố “psych”, “pneu”

Ví dụ: psychiatrist /saɪˈkaɪə.trɪst/, pneumonia /nuːˈmoʊ.njə/, psychotherapy /ˌsaɪ.koʊˈθer.ə.pi/

Âm S

Âm S là âm câm trong những từ sau: Island /ˈaɪ.lənd/, isle /aɪl/, aisle /aɪl/, islet /ˈaɪ.lət/

Âm T

Âm T đang được xem là âm câm trong tiếng Anh trường hợp đứng sau những âm S, F hoặc L

Ví dụ: castle /ˈkæs.əl/, Christmas /ˈkrɪs.məs/, often /ˈɑːf.ən/

Âm U

Âm U sẽ đổi thay âm câm nếu đứng sau G và đứng trước nguyên âm trong và một từ.

Ví dụ: guess /ɡes/, guidance /ˈɡaɪ.dəns/, guitar /ɡɪˈtɑːr/

Âm W

W sẽ không còn được phát âm nếu cầm đầu một từ cùng trước R

Ví dụ: write /raɪt/, wrong /rɑːŋ/, wrap /ræp/

Ngoài ra, âm W cũng trở thành trở thành âm câm trong giờ Anh nếu lộ diện trong các đại từ bỏ sau: Who /huː/, whose /huːz/, whom /huːm/, whole /hoʊl/, whoever /huːˈev.ɚ/

Bài tập một vài câu có các nguyên âm câm

Để thực hành những nội dung vừa học, chúng ta cũng có thể sử dụng một trong những câu bao gồm chứa âm câm trong giờ đồng hồ Anh được lưu ý sau:

I don’t lượt thích my big thumb. (Mình không yêu thích ngón tay cái của chính mình chút nào.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 45 Phút Môn Ngữ Văn Lớp 6 Kì 2 Có Đáp Án (Đề 1), Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

)Kids are not allowed to use sharp scissors. (Trẻ con không được sử dụng kéo)What are you upto this Wednesday? (Thứ bốn này bạn bài bản gì không?)The design of this shirt is out of this world. (Thiết kế của chiếc áo này đẹp long lanh vời.)Lanah always wants khổng lồ have a daughter. (Lanah luôn luôn muốn bao gồm con gái.)I was stuck in rush hour. (Mình bị kẹt xe.)Remember to knock on the door before entering khách sạn rooms. (Nhớ gõ cửa trước khi bước vào phòng khách sạn.)Autumn is the best season. (Mùa thu là mùa đẹp mắt nhất.)My favorite tuy nhiên is Psycho by Red Velvet, a Korean group. (Bài hát ái mộ nhất của bản thân mình là Psycho của nhóm nhạc nước hàn – Red Velvet.)

ELSA Speak – phần mềm phát âm giờ đồng hồ Anh bậc nhất

*

Ngoài câu hỏi nắm vững những quy tắc về âm câm trong giờ đồng hồ Anh, rèn luyện phát âm thường xuyên là trong những yêu cầu quan trọng đặc biệt giúp bạn đạt được kim chỉ nam phát âm chuẩn như người bản xứ.

Xem thêm: Top 100 Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2021

Để có tác dụng được điều này, hàng triệu con người đã sàng lọc ELSA Speak để đồng hành cùng quá trình luyện nói một cách bài bản và chi tiết nhất. Nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo, ELSA Speak có công dụng phát hiện cùng sửa lỗi phân phát âm đúng mực đến từng âm tiết. Đặc biệt, thông qua bài soát sổ đầu vào, ELSA Speak sẽ giúp đỡ bạn xây đắp một trong suốt lộ trình học phù hợp với khả năng cũng giống như sở đam mê riêng của từng cá nhân. Toàn cục những ưu thế và nhược điểm trong phạt âm của các bạn sẽ được phân tích bỏ ra tiết, trải qua đó bạn sẽ có kế hoạch/ lộ trình học tiếng Anh tương xứng để cấp tốc chóng nâng cấp khả năng tiếp xúc một cách trọn vẹn nhất.

Hiện tại, ELSA đã trở nên tân tiến hơn 3,012 bài học kinh nghiệm với khoảng chừng hơn 15,000 bài luyện tập được chia thành các dạng bài luyện nói, dìm âm, hội thoại, ngữ điệu, trắc nghiệm nghe. Dựa vào đó, bạn học hoàn toàn có thể dễ dàng lựa chọn chủ đề và nội dung học phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân để hoàn toàn có thể giao tiếp tự nhiên như người bản xứ. Mong muốn rằng phần đông nội dung trên sẽ giúp bạn nắm rõ kiến thức cần thiết về âm câm trong giờ Anh, từ đó hoàn thiện khả năng phát âm một cách chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên rèn luyện cùng ELSA Speak mỗi ngày để nâng cấp khả năng giao tiếp tiếng Anh theo đúng kim chỉ nam đã đưa ra nhé!