CÁC BÀI TOÁN GIẢI LỚP 3

     

Toán bao gồm lời văn lớp 3 là dạng toán thực tế mà học viên được tiếp cận từ khôn cùng sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và thực tế cao. Câu hỏi hướng dẫn học sinh một số mẹo khi giải toán có lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách khi nào thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong giải toán có lời văn nhằm đạt kết quả đúng mực nhất là vấn đề mà shop chúng tôi luôn hướng tới.

Bạn đang xem: Các bài toán giải lớp 3


*
1. Một số mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3

a. Câu hỏi có lời văn triển khai phép tính cộng.

Dạng 1: Trong bài toán lời văn tất cả chữ …“thêm” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 1: nhà An có 6 nhỏ gà, mẹ mua “thêm” 4 nhỏ gà. Hỏi đơn vị An có tất cả mấy nhỏ gà?

Bài giải:

Số bé gà đơn vị An có tất cả là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 nhỏ gà.

Dạng 2: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“hỏi cả hai” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 2: An tất cả 3 quả cam, Bình gồm 5 trái cam. Hỏi cả hai bạn có mấy quả cam?

Bài giải:

Số trái bóng cả cặp đôi có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 trái bóng

Dạng 3: Trong vấn đề lời văn có chữ …“có”… “hỏi”…”có tất cả”…ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 con ở dưới ao với 6 bé ở bên trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 nhỏ vịt

Dạng 4: Trong câu hỏi lời văn tất cả chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 4: giá bán sách Toán là 752 đồng, mức chi phí sách giờ đồng hồ việt nhiều hơn chi phí sách toán là 48 đồng. Hỏi mức giá sách giờ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách tiếng việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Bài toán có lời văn triển khai phép tính trừ

Dạng 1: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“bớt” …ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ lâu năm 12 cm, ba em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài giải:

Số centimet thanh gỗ còn sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong vấn đề lời văn có chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 quả bóng, các bạn Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy quả bóng?

Bài giải:

Số quả bóng của bạn Long còn lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A tất cả 40 học tập sinh. Lớp 1B gồm ít hơn lớp 1A là 6 học tập sinh. Hỏi lớp 1B gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng hơn, những hơn, ít hơn)…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 8: các bạn An nặng 41 kg, bạn Lan năng 38 kg. Hỏi các bạn An năng hơn bạn Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số ký lô gam chúng ta An nặng nề hơn chúng ta Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong bài toán lời văn gồm chữ …“cho biết nhì bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi các bạn còn lại”…ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 9: các bạn Hương và các bạn Hoa sưu tầm được 120 bé tem. Trong đó bạn Hương học hỏi được 80 bé tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số bé tem chúng ta Hoa đọc được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 bé tem.

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Tiếng Anh 10 Thi Diem Theo Từng Unit, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Theo Từng Unit

2. Tuyển tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

Bài 1: nhị thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu phân phối thùng thứ nhất 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu nhát thùng lắp thêm hai 2 lần. Hỏi từng thùng tất cả bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu sản xuất thùng thứ nhất 5 lít thì tổng số dầu tất cả trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vào thùng thứ nhất lúc sau là một trong những phần thì số dầu thùng vật dụng hai là 2 phần

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng đồ vật hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu làm việc thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An cài đặt 3 bút chì cùng 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng cài 5 quyển vở và 5 cây viết chì không còn 25 nghìn đồng. Tính số chi phí một bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 bút chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 chiếc bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa tất cả 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 loại cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó gồm bao nhiêu cái cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly đã buôn bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng gồm số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi cung cấp thùng bao gồm số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta kia kê 9 sản phẩm ghế đủ chỗ đến 81 bạn ngồi. Trên thực tế có mang đến 108 người đến dự họp. Hỏi bắt buộc kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa new đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi hàng ghế tất cả số nơi là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế yêu cầu kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày trang bị hai bán được gấp 3 lần ngày sản phẩm công nghệ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày sản phẩm hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một dòng cầu dài 100m gồm gồm 5 nhịp. Trong số đó 4 nhịp dài cân nhau còn nhịp tại chính giữa thì dài thêm hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp sót lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây nạp năng lượng quả có 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo khuyết là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây nạp năng lượng quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp phần đông vào 2 tủ, từng tủ bao gồm 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn gồm số sách như nhau. Số sách sinh hoạt mỗi ngăn tất cả là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số phòng sách bao gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sinh hoạt mỗi phòng là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân bao gồm 16 bé ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và thấp hơn số con kê là 6 con.

Hỏi trên sảnh có toàn bộ bao nhiêu bé gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con kê trên sân là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, con gà , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. vào một hội thi làm hoa, chúng ta Hồng làm cho được 25 bông hoa. Vậy nên Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông với chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi bố bạn có tác dụng được bao nhiêu bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm cho được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả tía bạn làm cho được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ cặp đôi đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi tất cả bốn các bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu với một các bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà mẹ mang ra chợ buôn bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng chị em đã chào bán được1/5 số cam cùng quýt, còn lại số cam cùng số quýt mẹ để chiều cung cấp nốt. Hỏi buổi sáng người mẹ đã bán tốt tổng số từng nào quả cam với quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam với quýt chị em mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam với quýt chị em đã cung cấp buổi sáng sủa là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kg. Nếu như thùng đựng một phần hai số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi lúc thùng không đựng dầu thì nặng từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng trĩu số kg là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Gồm 234kg đường chia những vào 6 túi. 8 túi như vậy gồm số con đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi cất số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi do vậy chứa số con đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày lắp thêm hai bán tốt gấp 3 lần ngày máy nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: có 45 thắc mắc trong hội thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời sai bị trừ 2 điểm. Tất cả các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi giả dụ Henry vấn đáp được 150 điểm thì bạn ấy đã vấn đáp đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng cách thức giả thiết tạm:

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc kia tổng điểm của người tiêu dùng Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng lên là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vị ta đã cho Henry vấn đáp đúng không còn 45 câu.

1 câu chính xác 1 câu sai số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời chính xác là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu như tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban sơ là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Ba rổ gồm số cam bằng nhau. Nếu buôn bán 60 quả sinh hoạt rổ đồ vật nhất, cung cấp 45 quả làm việc rổ thứ

2 với 75 quả ngơi nghỉ rổ trang bị 3 thì số cam còn lại nhiều hơn số cam đã bán là 30 quả. Hỏi ban sơ mỗi rổ bao gồm bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã phân phối là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vào 3 rổ ban đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban sơ có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng gồm 6 vỏ hộp kẹo, mỗi hộp tất cả 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả bao gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ dại đi tải bi, mỗi bạn oder 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn mua số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: bao gồm 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng số 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo gồm 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo cất số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai chống sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu đem 4 quyển sách của ngăn trước tiên chuyển sang ngăn thứ nhì thì số quyển sách của nhì ngăn bằng nhau. Hỏi thực thụ mỗi ngăn gồm bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn trước tiên hơn ngăn thứ nhị số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn thứ nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn thứ hai là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: tất cả một đơn vị chức năng bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 bạn thì xếp được 10 hàng. Hỏi ý muốn xếp thành 8 sản phẩm thì từng hàng bao gồm bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số tín đồ của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 mặt hàng thì mỗi hàng bao gồm số fan là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số bi chia thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong mỏi chia số bi đó thành từng túi 4 bi thì phân tách được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi mỗi túi có 4 viên phân tách được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài có 26 fan đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 tín đồ (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón toàn bộ bao nhiêu chiếc tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính lái xe thì mỗi xe chở được số fan là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần được 1 xe.

Vậy số xe cộ tắc xi đề nghị đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một trong những viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu mang đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia đông đảo thành 7 túi, từng túi không nhiều hơn ban sơ 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Là Gì? Hoạt Động Ra Sao? Tìm Hiểu Giáo Phái Truyền Giáo Phục Hưng Là Gì

Hướng dẫn:

1 túi tất cả số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An có là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng gồm 16 viên bi, Toàn tất cả số bi vội 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn bao gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả đôi bạn có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một siêu thị ngày trước tiên bán được 36 kg đường, ngày trang bị hai bán tốt số đường giảm sút 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày trang bị hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày trang bị hai bán được số đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày sản phẩm hai bán ít hơn ngày đầu tiên số klg mặt đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có bố thùng dầu, thùng đầu tiên chứa 16 lít, thùng máy hai chứa gấp 3 lần thùng trang bị nhất, thùng thứ ba chứa nhát thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng lắp thêm hai chứa số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ cha chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học bao gồm 6 sản phẩm ghế, mỗi mặt hàng ghế có 3 vị trí ngồi. Hỏi chống học kia có bao nhiêu vị trí ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học có số ghế ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi có 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi có số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: bên trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 9 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 4 x 9 = 36 quả cam

Bài 34: bên trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa gồm 3 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa gồm 2 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: trên bàn tất cả 7 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 8 quả. Hỏi trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: bên trên bàn tất cả 7 ông xã sách, mỗi ông chồng sách bao gồm 9 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quyển sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam có 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có từng nào quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có toàn bộ số trái là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: bên trên bàn tất cả 8 ông chồng sách, mỗi chồng sách có 2 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?