CÁC BÀI TOÁN LỚP 3 NÂNG CAO

     

Mỗi năm mẹ thêm một tuổi thì bé cũng thêm một tuổi vày vậy hiệu số tuổi của hai người mẹ con không biến hóa theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa bà bầu vẫn hơn nhỏ 25 tuổi

Ví dụ 2.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 3 nâng cao

lúc này tuổi chị em hơn tổng cộng tuổi hai nhỏ là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng thể tuổi của hai bé là bao nhiêu tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa người mẹ thêm 5 tuổi nhưng lại tổng số tuổi hai con thêm 10 tuổi.

Vậy sau 5 năm nữa tuổi chị em hơn tổng số tuổi hai con là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. năm nay (2020) Lan 10 tuổi cùng em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh vào năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – năm ngoái = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của tía Mai, bà bầu Mai với tuổi của Mai cùng lại là 70 tuổi. Bà bầu và Mai co tất cả 35 tuổi. Ba hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của từng người?

Giải:

Tuổi của tía Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của mẹ Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. hiện giờ em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Giải:

Anh rộng em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp đôi tuổi em thì anh vẫn hơn em 6 tuổi, ta có sơ đồ:

*

Tuổi anh lúc sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau số năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi nhỏ bằng 01/05 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ hiện giờ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Khi tuổi bé bằng 01/05 tuổi mẹ thì bà mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Xem thêm: Bài Tập Hàm Số Lượng Giác Lớp 11, Please Wait

Ta gồm sơ thứ tuổi chị em và tuổi con khi đó:

*

Tuổi con trước đây là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy từ thời điểm cách đây số năm tuổi nhỏ bằng 01/05 tuổi người mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7. Tuổi của Hoa sau đây 3 năm vội 3 lần tuổi của Hoa trước đó 3 năm. Hỏi hiện thời Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa tiếp sau đây 3 năm nhiều hơn thế tuổi Hoa trước đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm là một trong những phần, ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi Hoa cách đây 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của ba và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Cha hơn người mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là một phần thì tuổi tía là 10 phần, tuổi bà mẹ là 8 phần. Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. bà mẹ sinh con năm bà bầu 24 tuổi. Lúc tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. bây chừ tuổi anh vội 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng gấp hai thì dịp đó tuổi anh cấp mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn bé 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 4.

Xem thêm: Giáo Án Lớp 2 Tuần 30 Sách Chân Trời Sáng Tạo, Giáo Án Tiếng Việt 2 Sách Kết Nối Tuần 30

bố hơn bé 32 tuổi. Khi con bao nhiêu tuổi thì tuổi tía gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi con gấp lên 4 lần thì tuổi mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi bé gấp lên 5 lần thì tuổi mẹ gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn nhỏ 30 tuổi. Hai năm trước, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi nhỏ hiện nay.

Bài 8. Hiện ni tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp rất nhiều lần thì tuổi anh cấp mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay con 12 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bé bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay bé 6 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bằng 1/7 tuổi mẹ?