Các bài toán về định lý pitago

     

1.

Bạn đang xem: Các bài toán về định lý pitago

Tính độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông cân nặng biết cạnh góc vuông bằng 2dm.


2. Tính độ dài cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân nặng biết cạnh huyền bằng:

a) 2m ; 

b) 

*
m.

3. Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 52cm, độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ thành phần với 5 và 12. Tính độ dài những cạnh góc vuông.

4. mang lại tam giác ABC cân nặng tại B, AB = 17cm, AC = 16cm. Call M là trung điểm của AC. Tính BM.

5. Tính các cạnh của một tam giác vuông biết tỉ số các cạnh góc vuông là 3 : 4, chu vi của tam giác bởi 36cm.

6. Tính độ dài x trên hình bên.

7. Tam giác ABC cân tại A bao gồm AB = 9cm, BC = 15cm. Tia phân giác của góc A cắt BC làm việc D. Minh chứng rằng 4,9

8. kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái a thuộc với những số 24 cùng 25 làm cho thành một độ dài bố cạnh của một tam giác vuông.

9.* Tam giác ABC có 

*
= 90º, 
*
= 30º, AB = 3cm. Tính những độ nhiều năm AC, BC.

Xem thêm: Những Bài Toán Hay Lớp 5 Có Đáp Án 5 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

10. Tính độ lâu năm x trên hình bên dưới đây.

11. Tính độ nhiều năm x trên hình dưới đây.

12. Tính độ nhiều năm x trên những hình sau:

13.* đến tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc cùng với BC (H ∈ BC) Biết HB = 9cm, HC = 16cm. Tính độ dài AH.

14. trên mặt phẳng sản xuất độ Oxy, vẽ điểm A bao gồm tọa độ (3;5). Tính khoảng cách từ điểm A mang lại gốc tọa độ.

15. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, đang điểm A tất cả tọa độ (1;1). Đường tròn trọng tâm O với buôn bán kinh Oa cắt các tia Ox, Oy theo lắp thêm tự B và C. Search tọa độ của các điểm B, C.

16. Tính độ dài của những đoạn trực tiếp AB, BC, CD, CD trên mặt phẳng tọa độ (Hình vẽ bên, với đơn vị chức năng là đơn vị chức năng dài của hệ trục tọa độ).

Dạng 2. 

17. các bạn Mai vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 8cm, BC = 9cm rồi đo thấy 

*
= 90º và kết luận rằng tam giác ABC vuông. Điều đó tất cả đúng không?

18. Chọn trong các số 5, 8, 9, 12, 13, 15 các bộ ba số hoàn toàn có thể là độ dài các cạnh của một tam giác vuông.

Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Giáo Chủ Nhiệm, Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Cô Giáo Chủ Nhiệm

19.* cho hình vẽ mặt , trong số đó BC = 6cm, AD = 8cm. Minh chứng rằng AD vuông góc cùng với BC.