CÁC DẠNG TOÁN LỚP 7 HỌC KÌ 1

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi thân kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì một năm học 2022 - 2023 tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì một năm học 2022 - 2023 gồm đáp án

Để ôn luyện và làm giỏi các bài xích kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 40 Đề thi Toán lớp 7 học kì 1 lựa chọn lọc, có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi thân kì 1, đề thi học tập kì 1 cực sát đề thi chủ yếu thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 7 học kì 1


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi thân kì 1 - Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1.  Chọn câu vấn đáp đúng (1 điểm)

Câu 1. Số nào sau đây không phải là số hữu tỉ?

*


Câu 2. nếu

*
thì x = …..?

A. 3

B. 18

C. ±81

D. 81

Câu 3. mang lại hình vẽ biết x // y, khi đó hệ thức làm sao sau đấy là không đúng?

*

*

Câu 4. nếu như ∆ABC = ∆B’A’C’ biết

*
 là

A. 300

B. 500

C. 1000

D. Kết quả khác

Bài 2.  Xác định tính đúng - sai của mỗi khẳng định sau (1điểm)

a. Chỉ gồm số 0 ko là số hữu tỉ âm với cũng không là số hữu tỉ dương.

b. trường hợp a ⊥ b với b ⊥ c thì a ⊥ c.

c. Số lớn nhất trong 3 số 0,432(32); 0,4(3) với 0,434 là 0,4(3)

d. Trong hình vẽ trên (Câu 3) trường hợp

*

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Thực hiện tại phép tính

*

Bài 2. (1 điểm) search x, biết

*

Bài 3. (1,5 điểm)Tam giác ABC tất cả số đo các góc A, B, C tương ứng tỉ lệ cùng với 1:2:3.

Tính số đo những góc đó.

Bài 4. (3,5 điểm)Cho DABC có

*
. Trường đoản cú A, kẻ AH vuông góc cùng với BC tại H. điện thoại tư vấn Ax là tia phân giác góc ko kể đỉnh A:

a) Tính số đo góc BAC

b) chứng minh rằng Ax tuy nhiên song với BC

c) minh chứng rằng AH vuông góc với Ax

d) minh chứng rằng

*

Bài 5. (0,5 điểm) So sánh 2603 cùng 3402.


Đáp án và lý giải làm bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm x 8 = 2 điểm

*

Bài 1.

Câu 1.

Ta có: 0,5 là số thập phân hữu hạn; 1,2(3) là số thập phân vô hạn tuần trả với chu kì 3

Do đó các số 0,5; 1,2(3);

*
 là số hữu tỉ.

*
 là số vô tỉ bởi vì nó trình diễn được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chọn câu trả lời C

Câu 2.

*

Chọn lời giải D

Câu 3.

*

Vì x // y nên

*

Chọn giải đáp D

Câu 4.

Xem thêm: Tranh Chợ Tết Quê Em Mới Nhất 2022, Vẽ Tranh Đề Tài Mùa Xuân : Chợ Tết Quê Em

Vì ∆ABC = ∆B’A’C’ bắt buộc

*
 (hai góc tương ứng)

*

(Chú ý, đề bài xích cho số đo góc C nhằm gây nhiễu, tấn công lừa)

Chọn lời giải C


Bài 2.

a) Sai, vì số vô tỉ cũng không phải là số hữu tỉ dương với số hữu tỉ âm.

b) Sai, do a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c.

c) Sai

Ta có: 0,432(32) = 0,43232....

  0,4(3) = 0,43333...

  0,434

Nên 0,432(32) 0

*

b) call Ay là tia đối của tia AC, khi ấy góc yAB là góc kế bên tại đỉnh A của tam giác ABC

Theo định lý góc kế bên của tam giác ta có:

*

Lại có:

*
(vì Ax là tia phân giác của góc yAB)

Do đó:

*

Mà nhì góc này ở phần so le trong cần Ax // BC. (0,5 điểm)

c) Ta có: AH ⊥ BC (gt) cùng Ax // BC (câu b)

Do đó: AH ⊥ Ax (quan hệ thân tính vuông góc với tính tuy vậy song) (0,5 điểm)

*

Bài 5.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 1 - Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy lựa chọn 1 chữ cái đứng trước câu trả lời mà em đến là đúng ghi vào giấy làm bài xích :

Câu 1: Tổng

*
 bằng:

*

Câu 2: Biết:

*
 thì x bằng:

*

Câu 3: Từ tỉ lệ thức

*
thì cực hiếm x bằng:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: mang đến

*
 thì x bằng:

*

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt nhì đường thẳng a, b và vào các góc tạo thành có một cặp góc...... Thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:

A. So le vào bằng nhau

B. đồng vị

C. Vào cùng phía bằng nhau

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: đến a ⊥ b và b ⊥ c thì:

A. A//b

B. A//c

C. B//c

D. A//b//c

Câu 7: mang đến tam giác ABC gồm

*
. Số đo góc xung quanh tại đỉnh C bằng:

A. 600

B. 1200

C. 700

D. 500

Câu 8: đến ΔABC = ΔMNP suy ra

A. AB = MP

B. CB = NP

C. AC = NM

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

*

Câu 10: Cho y tỉ trọng nghịch cùng với x theo thông số tỉ lệ là a, lúc x = 3 thì y = 6. Vậy thông số tỉ lệ a bằng:

A. 2

B. 0,5

C. 18

D. 3

Câu 11: đến hàm số y = f(x) = 3x + 1.Thế thì f(-1) bằng:

A. 2

B. – 2

C. 4

D. – 4

Câu 12: trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

A. (- 1; - 2)

B. (- 1; 2)

C. (- 2: - 1)

D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

*

Bài 2: (1,5 điểm) Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số

*

Bài 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

a) Chứng minh ΔABH = ΔACH

b) Chứng minh AH ⊥ BC

c) Vẽ HD ⊥ AB (D ∈ AB) và HE ⊥ AC (E ∈ AC). Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm x biết: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8

Đáp án và lý giải làm bài

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu đúng ghi (0,25 điểm) x 12 câu = 3 điểm

*

Câu 1.

  

*

Chọn câu trả lời D

Câu 2.

*

Chọn lời giải D

Câu 3.

*

Chọn đáp án A

Câu 4.

*

Chọn giải đáp C

Câu 5.

Theo vết hiệu phân biệt hai mặt đường thẳng tuy nhiên song: "Nếu một đường thẳng c cắt nhì đường thẳng a, b và vào các góc tạo thành có một cặp góc so le trong đều bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bởi nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì a//b".

Chọn đáp án A

Câu 6.

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ thân tính vuông góc cùng tính tuy nhiên song)

Chọn lời giải B

Câu 7.

Theo định lý góc ko kể của tam giác, số đo góc quanh đó tại đỉnh C là:

  

*

Chọn lời giải B

Câu 8.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN; AC = MP; BC = NP (các cạnh tương ứng)

Chọn câu trả lời B

Câu 9.

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức: y = -2x

Chọn lời giải D

Câu 10.

Vì y tỉ lệ thành phần nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a phải y =

*

Khi x = 3 thì y = 6 phải 6 =

*
⇒ a = 6.3 = 18 

Chọn câu trả lời C

Câu 11.

f(-1) = 3.(-1) + 1 = -3 + 1 = -2

Chọn lời giải B

Câu 12.

+) A(-1; -2)

2. (-1) = -2 bắt buộc điểm A thuộc vật dụng thị hàm số y = 2x.

+) B(-1; 2)

2.(-1) = -2 ≠ 2 cần điểm B không thuộc trang bị thị hàm số y = 2x

+) C(-2; -1)

2.(-2) = -4 ≠ -1 phải điểm C không thuộc vật thị hàm số y = 2x

+) D(-2; 1)

2.(-2) = - 4 ≠ 1 phải điểm D ko thuộc trang bị thị hàm số y = 2x

Chọn đáp án A

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1.

*

Bài 2.

Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b (m) (a, b > 0) (0,25 điểm)

Theo đề bài ta có:

*
 và (a + b).2 = 36 (0,25 điểm)

Suy ra:

*
 và a + b = 18 (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*
(0,25 điểm)

Suy ra: a = 8; b = 10

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 8m và 10m (0,25 điểm)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 8. 10 = 80m2  (0,25 điểm)

Bài 3.

Cho x = 3 suy ra y =

*
 = - 2, ta có A(3; -2) (0,25 điểm)

Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ đồ thị đúng bên trên mặt phẳng tọa độ Oxy

*

(0,5 điểm)

Vậy đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng OA. (0,25 điểm)

Bài 4.

*

*

Vẽ đúng hình, ghi GT, KL đúng được 0,5 điểm

a) Xét ΔABH và ΔACH có:

  AH cạnh chung

  

*
 (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AB = AC (gt)

Suy ra: ΔABH = ΔACH (c – g – c) (0,75 điểm)

b)

  

*
 (AH là tia phân giác của góc BAC)

(0,75 điểm)

c) Gọi I là giao điểm của AH và DE

Xét nhì tam giác vuông: ΔADH và ΔAEH có:

  AH cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

Suy ra: ΔADH = ΔAEH (ch – gn) (0,25 điểm)

Xét ΔADI và ΔAEI có:

  AI: cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

  AD = AE (ΔADH = ΔAEH)

Suy ra: ΔADI = ΔAEI (c – g – c)

*

Bài 5.

Ta có: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8 (1)

Vì 2x – 1 và 1 – 2x là nhì số đối nhau, nên: |2x - 1| = |1 - 2x| (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2|2x - 1| = 8 tuyệt |2x - 1| = 4 (0,25 điểm)

Suy ra: 2x – 1 = 4 hoặc 2x – 1 = - 4

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề chất vấn 15 phút Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi:

a) tra cứu x, y, z biết

*

b) Chu vi của một tam giác là 81 cm. Các cạnh của chính nó tỉ lệ với 2, 3, 4. Tính độ lâu năm mỗi cạnh.

Đáp án và chỉ dẫn làm bài

a) (4 điểm) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1 điểm)

Ta có:

*
(mỗi cực hiếm x, y, z search đúng được một điểm)

Vậy x = -32; y = -20; z = -48.

b) (6 điểm) điện thoại tư vấn độ dài mỗi cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 2, 3, 4 theo thứ tự là x, y, z (cm) (x, y, z > 0) (1 điểm)

Vì x, y, z tỉ lệ thành phần với 2, 3, 4 cần ta có

*
. (1 điểm)

Vì chu vi của tam giác là 81 cm buộc phải ta bao gồm x + y + z = 81 (cm) (1 điểm)

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Ta có:

*
(tìm đúng cha giá trị x, y, z được một điểm)

Vậy độ dài bố cạnh của tam giác là 18 (cm), 27 (cm), 36 (cm) (1 điểm)

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề chất vấn 1 huyết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - trường đoản cú luận)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn giải đáp đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Kết quả của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Làm tròn số 17,658 cho chữ số thập phân máy hai được hiệu quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Xem thêm: Kể Lại Kỉ Niệm Với Thầy Cô, Kể Lại Kỉ Niệm Đáng Nhớ Với Thầy Cô Giáo Cũ

Câu 4. Phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết quả của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Từ đẳng thức a.d = b.c ta rất có thể suy ra được tỉ lệ thành phần thức:

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): tra cứu x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
cùng a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, hiểu được 3 cạnh của tam giác đó tỉ lệ với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): không dùng máy vi tính bỏ túi hãy so sánh 23000 với 32000

Đáp án và trả lời làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm kiếm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) hotline độ dài bố cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 4 ; 5 ; 3 theo lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)