Các Dạng Toán Lớp 8

     

(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:


- Đơn thức: là biểu thức chỉ bao gồm một số, một trở thành hoặc tích các số và những biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của solo thức là tổng cộng mũ của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 8

- Đơn thức đồng dạng: là đơn thức giống nhau phần trở nên nhưng khác hệ số.

- Đa thức: là tổng các đơn thức, bậc của đa thức là bậc của solo thức cao nhất.

Dạng 1: các phép toán cộng, trừ, nhân, phân chia đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ đơn thức ta cộng thông số còn không thay đổi phần biến.

- Cộng trừ nhiều thức ta cộng những đơn thức đồng dạng với nhau.

- Nhân(chia) hai solo thức ta nhân (chia) phần hệ số cho hệ số, đổi mới cho biến.

Xem thêm: Hình Mặt Trăng Theo Ngày Sinh Là Gì? Cách Xem Trend Mặt Trăng

- Nhân đối kháng thức với nhiều thức ta nhân đơn thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức.

- Nhân hai đa thức: ta mang từng hạng tử của nhiều thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia.

- Chia hai đa thức ta xắp xếp theo lũy thừa bớt dần rôi triển khai phép chia.

Bài tập nhân đa thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng tỏ M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a tất cả 31 chữ số 1, số b gồm 28 chữ số 1, chứng minh a.b-1 chia hết đến 3

Bài 7: Số 350 +1 có phải là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) mang lại 5x+y 19. Chứng minh rằng A=4x-3y 19.

b) mang đến 4x+3y 13. Chứng tỏ rằng: B=7x+2y 13.

Xem thêm: ✅ Cách Nhận Biết Thì Quá Khứ Hoàn Thành Và Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Hoàn Thành

Bài 18: 

a) cho 4 số lẻ liên tiếp, minh chứng rằng hiệu của tích nhị số cuối cùng với tích của hai số đầu phân chia hết mang lại 16.

b) mang đến 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu cùng với số cuối bé dại hơn tích của nhị số thân bao nhiêu đơn vị?

c) cho 4 số nguyên liên tiếp, đưa sử tích của số đầu với số máy ba nhỏ hơn tích của số sản phẩm công nghệ hai với số thứ bốn là 99. Tìm tư số nguyên đó?