Cách Dùng Some Any Much Many A Lot Of A Few

     

Trong tiếng Anh, có không ít thành phần tuy nhỏ nhưng tất cả vai trò rất quan trọng đặc biệt trong câu, có thể biến hóa hoàn toàn nghĩa của câu, lấy một ví dụ như các lượng từ: much, many, few, a few,… nếu không nắm chắc thì sẽ gặp mặt không ít trở ngại trong giao tiếp cũng tương tự trong học tập tập, đời sống. Hiểu rằng điều đó, lúc này maybomnuocchuachay.vn đang trình bày cụ thể về Phân biệt cách áp dụng Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little – bài xích tập tất cả đáp án để chúng ta đọc rất có thể nắm vững kiến thức này nhé!

*
*
*
Bài tập Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little

a) bài xích 1: Điền few / a few hoặc little / a little vào vị trí trống trong câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we nội dung them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.He has ____education. He can’t read or write, và he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you lượt thích to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking khổng lồ new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?

Đáp án bài 1:

a fewfew a few few a fewlittle a little, little; a little

b) bài xích 2: Chọn đáp án đúng nhất

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. MuchB. Many……………… pencils did you find yesterday?A. How muchB. How manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. MuchB. ManyThis cow produces …………………. Milk.A. MuchB. Many………………. Shampoo did you use last week?A. How muchB. How manyPaul always gets ………………. Homework.A. MuchB.


Bạn đang xem: Cách dùng some any much many a lot of a few


Xem thêm: Download Sách Tiếng Anh Lớp 4 Mới 1,2 Pdf/Ebook+Audio, Lớp 4 Tập 1(Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam)


Xem thêm: Đánh Giá Trường Thpt Trần Văn Giàu, Tp Hcm Công Bố Điểm Chuẩn Lớp 10


Many………………. Castles did he destroy?A. How muchB. How many…………….. Love vì chưng you need?A. How muchB. How manyAndy hasn’t got ……………….. Hair.A. MuchB. ManyI drank too ……………… cola yesterday.A. MuchB. Many

Đáp án bài xích 2:

BBBAAABAAA

c) bài 3: một trong những trường hợp trong đây, “much” được dùng không hợp lý. Hãy sửa lại thay bằng “many” hoặc “a lot of”. Viết OK ví như câu đó đúng

1 We didn’t spend much money.2 Sure drinks much tea3 Joe always puts much salt on his food. …………4 We’ll have to lớn hurry. We haven’t got much time. …………5 It cost much to repair the car. …………6 Did it cost much khổng lồ repair the car? …………7 I don’t know much people in this town. …………8 I use the phone much at work. …………9 There wasn’t much traffic this morning. …………10 You need much money khổng lồ travel round the world. ………..

Đáp án bài xích 3:

OKa lot of teaa lot of saltOKIt costs a lotOKmany people or a lot of peopleI use the phone a lotOKa lot of money

Trên đó là toàn bộ nội dung bài viết chi máu về Phân biệt cách áp dụng Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little – bài tập tất cả đáp án, hy vọng sẽ giúp đỡ bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng. Ngoài Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little thì trong tiếng Anh còn tồn tại vô vàn những cấu trúc ngữ pháp, các thì khác, các bạn có thể tham khảo tại Học giờ Anh cùng maybomnuocchuachay.vn. Thuộc theo dõi các bài viết sau của maybomnuocchuachay.vn để gồm thêm nhiều kiến thức có lợi hơn nhé. Thanks!