CÁCH LÀM BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6

     

Trong bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài xích tập giờ Anh lớp 6 nâng cao. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập tiếng anh lớp 6

Xem ngay giải pháp nắm thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh tại đây:


Video phía dẫn giải pháp nắm thuộc lòng 12 thì trong giờ Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh lớp 6 là căn cơ cơ phiên bản và quan trọng cho chương trình tiếng Anh trung học cơ sở. Để thế chắc những kỹ năng này, các bạn cần phải siêng năng trường đoản cú học. Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài bác tập tiếng anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập tiếng Anh Lớp 6 nâng cấp Có Đáp Án

*
Bài Tập giờ Anh Lớp 6 nâng cao Có Đáp Án

Choose the correct answer:

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.

A. Of

B. About

C. With

D. At

2. I have studied English ………………..eight months.

A. For


B. Since

C. By

D. In

3. Listen ………………..our teacher !

A. With

B. To

C. For

D. In


4. There isn’t ………………..food in the house.

A. None

B. No

C. Some

D. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.

A. At home

B. Home

C. In home

D. To home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.

A. Ago

B. Since

C. To

D. For

7. How long will it ………………..to get there ?

A. Cost

B. Lose

C. Make

D. Take

8. I ………………..it to lớn you if you don’t have one.

A. Give

B. Gave

C. Will give

D. Would give

9. ………………..your homework yet ?

A. Did you finished

B. Are you finishing

C. Do you finish

D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.

A. Have ever

B. Had ever

C. Will ever

D. Can ever

11. He looked very………………when I told him the news.

A. Happily

B. Happy

C. Happiness

D. Was happy

12. She is ………………in history.

A. Interests

B. Interested

C. Interesting

D. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller………………..Big Ben?

A. Then

B. Than

C. As

D. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.

A. As clever as

B. As clever than

C. Cleverer as

D. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.

Xem thêm: 8 Bài Văn Tả Biển, Tả Khung Cảnh Biển Lớp 2, Lớp 5 Ngắn Gọn, Hay Nhất

A. More faster

B. More fluently

C. Well

D. The most fluently

16. It began lớn rain while we…………………..soundly.

A. Slept

B. Were sleeping

C. Have slept

D. Are sleeping

17. She doesn’t lượt thích coffee, does she ?

A. Yes, she doesn’t

B. No, she does

C. Yes, she did

D. No, she doesn’t

18. I won’t go lớn bed …………………..I finish my homework.

A. Until

B. When

C. While

D. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.

A. You’re

B. Yours

C. You

D. Your

20. …………………..do you come khổng lồ school ? By bus

A. How

B. What

C. By

D. When

Đáp án:

1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B 6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A 11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;

16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps khổng lồ complete the following test

There are many Chinese festivals in Hong Kong. The Western New Year starts on the first day of January but the Chinese begin New Year on the first day of the first moon of the Chinese calendar. Before New Year’s Day comes, people clean và decorate their houses, (1)_________a lot of traditional food & go shopping for presents and new clothes. New Year’s Eve is the time (2) ________every family gathers its members together for dinner. People (3) ___________ the New Year with a music performance & a firework display khổng lồ light up the sky.

On New Year’s Day, they visit their friends & relatives. The children get lucky money in red envelopes. Many people go to the (4) ___________ lớn wish for good health & good luck. Chinese people in Hong Kong celebrate the New Year with (5)________and happiness.

1. A. TakeB. BringC. CookD. Sell
2. A. WhenB. AfterC. BeforeD. During
3. A. MeetB. SeeC. EndD. Celebrate
4. A. HousesB. PagodasC. FamilyD. Camps
5. A. HopefulB. HopelessC. HopeD. Hoping

Đáp án: 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

Find a word from the box khổng lồ complete the numbered blanks in the passage below:

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company và was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, & then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day.

One day the small man came home very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio & eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened lớn me today, dear,” he said. He waited for a few seconds và then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!”

“That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds & added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Đáp án:26. Who; 31. All; 36. Won; 27. Every; 32. Used; 37. On; 28. Soon; 33. Enough; 38. Few;29. Home ; 34. Listening; 39. Wait; 30. Used ; 35. What; 40. Afford;

Tham khảo: https://maybomnuocchuachay.vn/de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-6/ 


Sách bài xích Tập tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Sách bài xích Tập tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập bổ trợ nâng cao giờ Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập hỗ trợ – nâng cao Tiếng Anh 6” vì Nguyễn Thị bỏ ra chủ biên cùng soạn thảo theo lịch trình tiếng anh mới của nhà xuất bản giáo dục nước ta là tư liệu giúp chúng ta nâng cao năng lực tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói đọc viết.

Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được biên soạn trên các đại lý nội dung chương trình lớp 6 mới. Những bài tập giúp các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức đã học trong chương trình đồng thời cung ứng phần nâng cấp phù vừa lòng với đối tượng học khá.

Ngữ Pháp tiếng Anh nâng cấp Lớp 6 Tập 1, 2

Link:

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.html

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách tới từ Megabook tổng phù hợp đầy đủ, ví dụ kiến thức ngữ pháp bám sát theo chương trình học, bài xích tập đa dạng, phân tách theo lever kèm theo đó là lời giải cụ thể không chỉ được trình bày, phân tích và lý giải một cách dễ hiểu và kỹ lưỡng, mà lại còn bổ sung cập nhật và mở rộng giúp chúng ta tiếp thu những kiến thức nâng cấp và toàn diện hơn.

Cuốn sách cũng cung cấp nhiều mẹo giải hay, thuận tiện vận dụng, dễ nhớ, sẽ giúp đỡ học sinh làm bài bác nhanh hơn với đạt điểm cao hơn, từ kia các các bạn sẽ tăng thêm niềm hào hứng với môn học này.

Xem thêm: Sau Any Là Danh Từ Số Ít Hay Số Nhiều ? Danh Từ Số Ít Hay Số Nhiều

Lời Kết

Trên đó là những bài xích tập tiếng Anh lớp 6 nâng cao mà KISS English muốn mang đến cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này tương xứng và bổ ích với bạn. Chúc các bạn có 1 trong các buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.