Cách sử dụng although/ though/ despite/ in spite of

     

Cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though đều nằm trong trong điểm ngữ pháp của mệnh đề nhượng bộ (Concessive Clause). Những cấu trúc này không chỉ được sử dụng trong các bài thi ngoài ra phổ biến vào giao tiếp hằng ngày. Trong bài viết này, IELTS Vietop sẽ góp bạn thống kê lại điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Athough, Though, Even though và cách chuyển đổi giữa chúng nhé!

IELTS Vietop xin giới thiệu: Khóa học IELTS Cấp Tốc cam kết chuẩn đầu ra 6.5+. Thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng although/ though/ despite/ in spite of


Nội dung chính


1. Cấu trúc Despite cùng In spite of

*
Cách cần sử dụng Despite và In spite of

Despite với In spite of là các cụm từ chỉ sự nhượng bộ, hiểu rõ sự tương phản của nhì hành động hoặc sự việc trong cùng một câu.

Cấu trúc

Despite/In spite of Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

=

S + V + …, despite/in spite of Noun/Noun Phrase/V-ing.

Examples:

Despite/In spite of bad weather, we had a wonderful holiday. (Mặc cho thời tiết xấu, công ty chúng tôi đã bao gồm một kỳ nghỉ tuyệt vời.)

Despite/In spite of disliking John, you should try khổng lồ be nice lớn him. (Dù không say đắm John, cậu vẫn yêu cầu tử tế với anh ta.)

You should try to lớn be nice lớn John, despite/in spite of disliking him.

✅ Lưu ý 1: trong việc viết IELTS, Despite được sử dụng thường xuyên hơn In spite of.Because of có ý nghĩa đồng thuận.

Examples:

Alex loves Brian despite his volleyball obsession. (Alex yêu thương Brian bất chấp nỗi ám ảnh về bóng đá của anh ấy).

Alex loves Brian because of his volleyball obsession. (Alex yêu Brian bởi vì chưng niềm ưa mê thích bóng đá của anh ấy).

✅Lưu ý 2: Despite cùng In spite of nếu muốn phía sau cần sử dụng vế câu hoàn chính, các bạn sĩ tử cần lưu ý là nên thêm the fact that vào ngay lập tức sau.

Examples:

Dylan bought a new pair of shoes in spite of the fact that he already had dozen of them.

Mary went lớn the cinema despite the fact that she came down with a flu.

✅ Lưu ý 3: Despite và In spite of đều có thể đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề thứ nhì đều được.

Examples:

Despite having prepared everything before the flight, she still managed to forget her passport.

She still managed to forget her passport despite having prepared everything before the flight.

2. Giải pháp dùng Although, Though, Even though


*
Cách cần sử dụng Although, Though, Even though

Although, though và even though có thể dùng để nuốm thế mang lại despite với In spite of vị mặt ngữ nghĩa tương đồng. Tuy nhiên về ngữ pháp vẫn bao gồm sự khác biệt.

Cấu trúc

Although, though, even though + S + V,…….

Đứng ở đầu câu hoặc ở giữa nhì mệnh đề đều được.

Examples: Although/ even though/ though her job is hard, her salary is still low.

Cách dùng

Dùng though ở đầu câu thể hiện sự trang trọng hơn là although với even thoughAlthough, even though cùng though đều có ý nghĩa tương đồng nhưng khi sử dụng though ở đầu câu sẽ thể hiện sự trang trọng hơn trong cả văn phong nói và viết hơn là đứng giữa nhì mệnh đề, còn even though thể hiện sự nhấn mạnh ví dụ hơn.

Examples: Her salary is low although/ even though/ though her job is hard.

ĐẶC BIỆT: Even though có sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although với though.

Examples: We decided to buy the house even though we didn’ t really have enough money.

You keep making those stupid noise even though I’ve asked you to lớn stop three times already.3. Chuyển đổi câu giữa Although với Despite

*

Chuyển đổi câu giữa Although cùng Despite

1. Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta biến thành cụm danh từ bao gồm a/ an/ the + adj + N

Although + S + V -> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

2. Nếu chủ ngữ của nhị mệnh đề giống nhau thì ta rút gọn bớt chủ ngữ và thêm ing vào động từ.

Ex: Although he was ill, he still went khổng lồ school -> despite being ill, he still went lớn school.

Xem thêm: Đọc Truyện Rể Quý Trời Cho, Rể Quý Trời Cho (Chương 5: Âm Mưu)

3. Hoặc cũng gồm thể biến toàn bộ vế câu nên danh từ

Ex: Although he was ill, he still went to lớn school -> despite his illness, he still went khổng lồ school.


Để cải thiện tiếng Anh tốt cấp tốc nhất thì chọn đúng lộ trình học là bước đóng phương châm rất quan tiền trọng. Cấp tốc tay để lại thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí cùng nhận ngay 30% học phí khoá học.

4. Bài tập ứng dụng

Exercise 1: Make one sentence from two, using despite or in spite of.

Example: I couldn’t sleep. I was very tired.

🡺 I couldn’t sleep despite/in spite of being very tired.

🡺 Despite/In spite of being very tired, I couldn’t sleep.

1. They have very little money. They are happy.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. We live in the same street. We hardly ever see each other.

🡺 ___________________________________________________________________.

Exercise 2: Change the sentences so they start with despite/in spite of + V-ing/Noun.

Example: Although John speaks 4 languages, he was turned down for a job.

🡺 Despite/In spite of speaking 4 languages, John was turned down for a job.

1. Although Russia is one of the largest producers of oil, it still imports petrol.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. Although it recorded high sales, the company closed last week.

🡺 ___________________________________________________________________.

Đáp án tham khảo

Exercise 1

1. Despite/In spite of having very little money, they are happy.

They are happy, despite/in spite of having very little money.

2. Despite/In spite of living in the same street, we hardly ever see each other.

We hardly ever see each other, despite/in spite of living in the same street.

Exercise 2

1. Despite/In spite of being one of the largest producers of oil, Russia still imports petrol.

Xem thêm: Phamthuynhan Productions

2. Despite/In spite of high sales, the company closed last week.

Trên đây là tổng quan liêu kiến thức và bài bác tập của điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Although, Though. Bạn gồm thể lưu lại với áp dụng luyện thi IELTS, giao tiếp hằng ngày nhé!

Hãy phân tách sẻ bài bác viết này nếu bạn thấy nó hữu ích nhé!