Cất Tiếng Hát Nào Lấp Lánh Những Lung Linh Màu

     

Trong tối khuya coi ...ô hay... Nhiều người đang lem nhem.Hóa trang thành batmen.Trong cơ xa xa ai đang đi vô ...đi ra . Trang điểm thành thây maCất tiếng hát nào lung linh những xinh sắn màu.Hãy nghênh tiếp nhau. Hallo...halloween.Giữ những phép màu cứ nạm hãy nâng ly như thế nào tiến đến gần nhau ...Hallo....Halloween .....Trong đêm khuya xem..ô tuyệt ...ai đang lem nhem.Hóa trang thành spiderman.Trong kia xa xa ai đang đi vô...đi ra....hóa trang thành super stard.Cất giờ hát nào lấp lánh những đẹp đẹp màu.Hãy đón rước nhau....Hallo ....halloween.Giữ những phép thuật cứ núm hãy nâng ly nào tiến cho gần nhau Hallo....halloween.. ....
Bạn đang xem: Cất tiếng hát nào lấp lánh những lung linh màu

Trong tối khuya xem ...ô hay... Bạn đang lem nhem.Hóa trang thành batmen.Trong cơ xa xa ai đang đi vô ...đi ra . 3d thành thây maCất tiếng hát nào lung linh những mỹ miều màu.Hãy đón rước nhau. Hallo...halloween.Giữ những phép màu cứ nạm hãy nâng ly như thế nào tiến cho gần nhau ...Hallo....Halloween .....Trong tối khuya xem..ô tốt ...ai đã lem nhem.Hóa trang thành spiderman.Trong cơ xa xa bạn đang đi vô...đi ra....hóa trang thành super stard.Cất giờ hát nào lung linh những mỹ miều màu.Hãy đón rước nhau....Hallo ....halloween.Giữ những phép màu cứ cụ hãy nâng ly nào tiến mang lại gần nhau Hallo....halloween.. ....


*ba Kể bé Nghe

Nguyễn Hải Phong

*
2.994.200


http://musicmd1fr.maybomnuocchuachay.vn.net/bucket-image-maybomnuocchuachay.vn/images/singer/20120119/DgqikZuI71v9sZX1ZE0q58f6e0d946a55.jpgXem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Ngày Quốc Khánh 2/9 Tiếng Anh Là Gì ?

Sẽ thành công

nhiều Ca Sĩ

*
2.393.110


http://musicmd1fr.maybomnuocchuachay.vn.net/bucket-image-maybomnuocchuachay.vn/images/singer/20120119/DgqikZuI71v9sZX1ZE0q58f6e0d946a55.jpg
http://musicmd1fr.maybomnuocchuachay.vn.net/bucket-image-maybomnuocchuachay.vn/images/singer/20140112/ND2NFzwN9zSTrQ7dNlrQ597ef13ab5a7f.jpg
http://musicmd1fr.maybomnuocchuachay.vn.net/bucket-image-maybomnuocchuachay.vn/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.maybomnuocchuachay.vn.net/bucket-image-maybomnuocchuachay.vn/images/singer/20121023/218ef8290c32c89fed9d3cfa97f126526a60421e.jpg
http://musicmd1fr.maybomnuocchuachay.vn.net/bucket-image-maybomnuocchuachay.vn/images/singer/20121023/218ef8290c32c89fed9d3cfa97f126526a60421e.jpg


Xem thêm: Cách Dùng Cấu Trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather, Step Up English

http://musicmd1fr.maybomnuocchuachay.vn.net/bucket-image-maybomnuocchuachay.vn/images/singer/20151218/m0Ck2ojl8U0HYNTYA4vv5d8dd87ec760c.jpg